Ascultă Radio România Cultural Live

"ANGLO-LOGOS" /XXII/ -9 MARTIE, 2018

09 Martie 2018, 06:00

-"Spring forward, fall back" ("Primăvara înainte, toamna înapoi",în redare mot-à-mot)  este o aşá-numită sintagmă mnemónică(˂gr.: 'mnêmonikós' = 'memorie'), referitoare la "Daylight Saving Time" ("economisirea luminii diúrne", în traducere textuală), convenţie europeană modernă care indică (aminteşte) faptul că primăvara, ceasurile se potrivesc cu o oră înainte, iar toamna, cu o oră înapoi.

-Înainte de a "călători" înspre originile sintagmei, se impun câteva precizări interesante, privitoare la substantivul "fall" = ("toamnă") din componenţa acesteia, substantiv care este echivalentul american al cuvântului "autumn", specífic limbii engleze britanice. Aşadar, cu toate că "fall" este termenul consacrat, din limba engleză americană, pentru denumirea anotimpului "toamna", ...la origini, este un cuvânt 100% britanic, care derivă din sintagma: 'fall of the leaf' (= 'căderea frunzei'), descoperită pentru prima oară, în formă tipărită, în paginile unui manual de instrucţiuni pentru tragerea cu arcul, intitulat: 'Toxophilus'. Autorul acestui îndrumar -publicat în anul 1545-, cărturarul şi scriitorul didactic englez, Roger Ascham (c.1515-1568) a listat cele patru  anotimpuri,  astfel (în forma ortografică specífică epocii):

  • 'Spring tyme (Springtime), Somer (Summer), Faule of the Leafe (Fall of the Leaf), and Winter.'
  • = 'Primăvara, Vara, Picátul frunzei,  şi  '

-Peste aproximativ un secol, sintagma a dobândit forma abreviată: 'fall', aşa cum reiese, bunăoară, din primul text cunoscut pe tema silviculturii, intitulat: 'Sylva', elaborat de către scriitorul, horticultorul şi autorul de jurnale englez, John Evelyn (1620-1706), şi publicat în anul 1664:

  • 'His [the live oak's] leaves becoming yellow at the fall, do commonly clothe it all the winter.'
  • = 'Frunzele lui [ale stejarului cu frunze peréne] îngălbenesc toamna, şi stăruie în a-l înveşmânta, îndeobşte,  atât  cât  ţine  '

-'Fall' a ..."traversat" oceanul, spre America de Nord, odată cu primii colonişti, pentru a se încetăţení acolo, în calitatea de termen comun pentru "toamnă". Cuvântul a ieşit din uz în Regatul Unit al Marii Britanii, dar a început să se "re-colonizeze" în virtutea preluării, la ora actuală, în spaţiul lingvistic britanic, a sintagmei americane: 'spring forward, fall back'. Pentru a face ...dreptate orgoliului naţional, britanicii mai recurg, însă, în paralel, şí la própriul "bagaj" lexical, spunând, pur şi simplu: 'the clocks go back' ('ceasurile se dau înapoi') ...

-"Daylight Saving Time" sauSummer Time ("Ora de vară") este, aşadar, o inovaţie europeană, pusă, de unele "voci", pe seama unuia dintre Părinţii Fondatori ai S.U.A., ilustrul cărturar, om de stat şi diplomat american, Benjamin Franklin(1706-1790), care ar fi dezvoltat această idée în timpul şederii la Paris, în calitatea sa de Ambasador al S.U.A. în Franţa. Dinamismul şi râvna exemplară a acestui autentic homo universalis -care a fost, de altfel, "pionierul" publicării proverbului: 'Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise'('Culcatul devreme şi trezitul dís-de-dimineaţă îl fac pe om sănătos, prospér şi înţelept', în traducere literală ...sau ceea ce noi aproximăm prin: 'Cine se scoală de dimineaţă, departe ajunge')- ...nú dau acestor presupuneri girul corectitudinii absolute. În realitate, sugestia sa nu vizá schimbări ale orelor pe ceasuri, ci reducerea consumului de lumânări de care parizienii făceau uz în exces, fiind în activitate până la ore foarte târzíi, în loc să profite din plin de lumina zilei, trezindu-se mai devreme dimineaţa, când dormeau mai mult pentru a recupera din timpul nedormit noaptea. Din calculele sale, reieşea o sumă totală colosală pentru acea epocă, aferentă investiţiei în lumânări, de unde şí un set de propuneri cu caracter mai drastic, menite să descurajeze această risípă. Dar cum francezii, în general, şi parizienii, în particular au avut dintotdeauna reputaţia de a nú fi întocmai deschişi la schimbări propuse de străini, nu au fost îmbrăţişate níci ideile lui Franklin ...

-Idéea de a modifica orele în scopul desfăşurării principalelor activităţi umane, cât mai mult posibil, pe lumină naturală a fost avansată, în anul 1895, de către entomologul şi astronomul neozeelandez, de origine britanică, George Vernon Hudson(1867-1946), fără, însă, a fi niciodată implementată. Susţinător fervent al "British Summer Time" a fost constructorul londonez, William Willett(1856-1915), concept pe care l-a menţionat, ca atáre, în cuprinsul unui pamflet publicat în anul 1907, şi  intitulat: 'Waste of Daylight' ('Risipa de lumină diurnă').

-'Daylight Saving Time' a fost şi a rămas un sistem convenţional controversat, dar propunerea lui Willett a fost preluată în Anglia, începând din perioada Primului Război Mondial, convenţia orară, DST fiind adoptată pe scară largă odată cu anii '70, cu precădere în Europa şi America de Nord, drept consecinţă a crizei de energie declanşată atunci.

*****

-Oricât de fidéle sub aspectul redării înţelesului propriu, níciuna dintre variantele de traducere, adaptate limbii române -inclusiv cele din registrul familiar- nú egalează coloratura aparte a uneia dintre cele mai hazlii, interesante şi îndrăgite expresii idiomatice ale limbii engleze britanice. Altfel spus: "a ploua torenţial/ sănătos sau vârtos/ cu spume saucu bulbúci/ a turná cu găleata/ a fi potopul lui Nóe saurupere de nori" sunt, evident, surclasate cu múlt, la capitolul forţă sugestivă şi umoristică, de expresia idiomatică: "raining cats and dogs" -"a ploua cu ...câini şi pisici", în traducere textuală.

-În versiunea prescurtată a originii acestei expresii din secolul al 17-lea, trebuie spus că sursa ei exactă rămâne o necunoscută, dar cért este faptul că, în niciun caz, la originea ei nu au stat ...animale căzute din cer. Sursa cea mai probabilă şi tristă, în esenţă, a acestei vechi şi insolíte expresii ar putea fi aceea că, în urma ploilor torenţiale, pe străzile inundate pluteau, pe lângă deşeuri de tot felul, şí leşuri de animale, victime ale potopului.

-Posibilele izvoare ale expresiei sunt, totuşi, în mare parte, rod al fanteziei umane debordante, şi ele merită, desigur, semnalate.

-În mitologia nordică, aşadar, existá credinţă că pisica era o mare prevestitoare de vreme rea, şi chiar şi astăzi, marinarii englezi mai obişnuiesc să spună că în coada pisicii s-a iscat o ..."vijelie", atunci când simpatica felină domestică este neobişnuit de agitată şi speriată. La fel, câinele şi, mai ales, ruda lui sălbatică, lupul erau socotiţi simboluri ale vântului şi, în general, ale forţei distructive; de altfel, între însoţitorii totémici fideli ai zeului suprem din mitologia scandinavă, măreţul şi implacabilul Odin, se aflau doi lupi. De altfel, în vechi picturi germane, vântul este zugrăvit sub forma, personificată, a unui cap de câine sau de lup, din nările căruia răbufnesc vântoáse necruţătoare. Apoi, în tradiţia folclorică, vrăjitoarele străbăteau văzduhul în plină furtună, sub înfăţişarea unei pisici. Or această asociere simbolică a câinelui şi a pisicii cu vântul, respectiv cu ploaia dezlănţuită a generat şí una dintre teoriile prezumptive privitoare la originea acestei ploi neobişnuite din expresia: "raining cats and dogs".

-Pe de altă parte, sunt de notorietate, fiind trăite aiévea de martori din cele mai diverse zone geografice şi consemnate ca atáre în spaţiul mediatic, ploile cu ...broaşte, peşti, lăcuste şi alte vieţuitoare de mici dimensiuni, absorbite din habitatul lor natural prin forţa unor trómbe de tip tornadă şi purtate, într-un melánj infernal de ploaie şi vânt, pe distanţe uriaşe, ...anomalii meteorologice suficiente pentru a alimenta şí speculaţiile pe tema originii ploilor cu ..."câini şi pisici", experienţă pe care, desigur, nu a traversat-o nimeni, niciodată ...

-Alte ipoteze privitoare la această ploaie "buclucáşă" acreditează provenienţa cuvântului "cat" din termenul grecesc: 'Κατάδουπα' ('katádoupa'),  cu echivalentul latin: 'catadupa', traductibil prin: 'cascadă sau cataractă' (engl: 'waterfall'). După cum, alte etimologíi speculative aşează la temelia expresiei "raining cats and dogs" compúsul grecesc: 'katá doxas', traductibil, aproximativ, prin: "contrár firescului/ sau mersului firesc al lucrurilor".

-S-a mai sugerat, totodată, şi o ipoteză care, deşi eminamente fantezistă -pentru a nu o numi de-a dreptul absurdă!- a fost circulată, mai ales în spaţiul virtual al anului 1999, şi investită cu atributele unui "adevăr istoric" din Marea Britanie a anilor 1500. Pe scurt, conform acestei fabulaţii internautice, pe faimoasele acoperişuri din paie şi/sau stuf ale caselor de ţară britanice îşi găseau adăpost confortabil tot felul de vietăţi, trăitoare pe lângă casa omului, de la insecte, până la şoareci, şobolani, câini şi pisici. Doar că, atunci când plouá, acoperişurile-culcuş deveneau alunecoase, iar animalele, nici mai mult, nici mai puţin, ...cădeau!

-O expresie similară, cel puţin din punct de vedere al plasticităţii vizuale, "conţinutul" ploii teribile constând, de această dată, din entităţi ínanimate, este originară din nordul Angliei şi are forma: 'raining stair-rods'. Ca şi în cazul "rudei" sale animate, nimeni nu şi-ar putea închipui, vreodată, că un potop de 'tije sau vergele montate peste un covor, în locul de îmbinare a treptelor unei scări, pentru o mai bună fixare a acestuia' -definiţia din limba română a termenului 'stair-rods'- s-ar abate, într-un episod de ploaie şi vânt năprasnic, asupra capetelor nefericiţilor trecători. Impresia grafică remarcabilă, degajată dintr-o astfel de descriere a unei ploi torenţiale este, însă, o realitate de necontestat.

-Cel mai probabil, aşa cum menţionam, este ca, atât de hazlía expresie "raining cats and dogs" să fi fost inspirată, în mod paradoxal, de o realitate cât se poate de prozaică şi sumbră a Angliei secolelor al 17-lea şi al 18-lea: şuvoaiele formate în urma ploilor torenţiale, care inundau străzile insalubre, antrenau, uneori, în curgerea lor, pe lângă gunoaie sau resturi menajere, şí leşuri de animale, între care, câini şi pisici.

-Celebrul satirist, eseist, poet, dar şi redutabilul pamfletar politic anglo-irlandez, Jonathan Swift(1667-1745) descriá un astfel de eveniment în cuprinsul poemului său satiric: 'A Description of a City Shower'('O descriere a unui potop citadin'), publicat, pentru prima oară, în colecţia din anul 1710 al revistei 'Tatler'. Chiar dacă poemul este metaforic şi nu descrie o ploaie torenţială anúme, se pare că, în descrierea unor leşuri de animale purtate de apă, scriitorul se referea la o realitate familiară cititorilor lui.

-Prima apariţie a expresiei, în versiunea utilizată în mod curent, este aceea din paginile cărţii aceluiaşi Jonathan Swift: 'A Complete Collection of Polite and Ingenious Conversation' ('O colecţie completă de conversaţii politicoase şi ingenioase'), publicată în anul 1738:

  • 'I knew Sir John will go, though he was sure it would rain cats and dogs.'
  • = 'Ştiam că Sir John se va aşterne la drum, cu toate că era încredinţat că avea să plouă zdravăn.'

-Faptul că Swift relatá, câţiva ani mai devreme, peisajul deprimant de pe străzile inundate în urma ploilor furibunde, folosind, în acest context, expresia 'rain cats and dogs' este un argument suficient, în opinia multor lexicologi, în favoarea creditării salubrizării precáre drept sursă a expresiei, aşa cum este folosită astăzi.

-Ca o posibilă concluzie pe tema unui cerc fantezist atât de amplu, închis de un foarte probabil trist adevăr istoric, s-ar putea afirma -"făcând jocul" imaginaţiei debordante care a condus, într-un fel sau altul, la "naşterea" formei árhi-umoristice a acestei expresii inedite- că simpaticele patrupede sunt, de ce nu, în limba engleză, pe lângă prietene fidéle ale omului, simbol al belşugului pe care, îndeobşte, îl asociem ploii ...

Cursuri de limbi străine 19 Iunie 2020, 06:01

'ANGLO-LOGOS' 65 –19 IUNIE, 2020

-' A nod is as good as a wink ' este o expresie familiară, cu valoare proverbială, despre a cărei sonoritate se poate afirma,...

'ANGLO-LOGOS' 65 –19 IUNIE, 2020
Cursuri de limbi străine 05 Iunie 2020, 09:17

'ANGLO-LOGOS' 64 -05 IUNIE, 2020

-" Dacă dorinţele sau aspiraţiile ar avea …darul de a dobândi materialitate, atunci chiar şi cel mai puţin răsfăţaţi de...

'ANGLO-LOGOS' 64 -05 IUNIE, 2020
Cursuri de limbi străine 22 Mai 2020, 06:00

'ANGLO-LOGOS' 63 -22 MAI, 2020

-"Elementul-surpriză" în configurarea semnificaţiilor celor mai multe dintre expresiile idiomatice ale limbii engleze, în...

'ANGLO-LOGOS' 63 -22 MAI, 2020
Cursuri de limbi străine 08 Mai 2020, 06:35

'ANGLO-LOGOS' 62 -08 MAI, 2020

- Forma expresiei exclamative , familiare , pe care vorbitorii nativi ai limbii engleze o utilizează, între altele, pentru a...

'ANGLO-LOGOS' 62 -08 MAI, 2020
Cursuri de limbi străine 24 Aprilie 2020, 06:00

'ANGLO-LOGOS' 61 -24 APR., 2020

-Una dintre cele mai populare şi îndrăgite expresii idiomatice ale limbii engleze britanice, cu o formă pe cât de bizară, pe...

'ANGLO-LOGOS' 61 -24 APR., 2020
Cursuri de limbi străine 10 Aprilie 2020, 05:53

'ANGLO-LOGOS' 60 -10 APR., 2020

-Forma insolită, respectiv traducerea textuală reprezintă motive suficiente pentru ca orice vorbitor non-nativ de limba...

'ANGLO-LOGOS' 60 -10 APR., 2020
Cursuri de limbi străine 27 Martie 2020, 05:53

'ANGLO-LOGOS' 59 -27 MAR., 2020

- Transmiterea unei versiuni deformate/ false/ ori neadevărate asupra faptelor sau a evenimentelor prin omiterea aspectelor...

'ANGLO-LOGOS' 59 -27 MAR., 2020
Cursuri de limbi străine 13 Martie 2020, 06:06

'ANGLO-LOGOS' 58 -13 MAR., 2020

-Expresia verbală, din uzanţa conversaţională a limbii engleze: ' Know the ropes ' este de factură idiomatică , motiv pentru...

'ANGLO-LOGOS' 58 -13 MAR., 2020
Ascultă live

Ascultă live

01:30 - 03:30
Teatrul Național Radiofonic
Ascultă live Radio România Cultural
00:05 - 04:53
RADIO NOCTURNA
Ascultă live Radio România Actualităţi
Acum live
Radio România Muzical
Ascultă live Radio România Muzical
01:00 - 02:00
English 4
Ascultă live Radio România Internaţional 1
Acum live
Radio România Internaţional 2
Ascultă live Radio România Internaţional 2
Acum live
Radio România Internaţional 3
Ascultă live Radio România Internaţional 3
Acum live
Radio România 3net
Ascultă live Radio România 3net
00:00 - 06:00
PROGRAM MUZICAL NOCTURN
Ascultă live Radio România Antena Satelor
Acum live
Radio Vacanța Fresh
Ascultă live Radio Vacanța Fresh
Acum live
Radio Vacanța Gold
Ascultă live Radio Vacanța Gold
Acum live
Radio Vacanța Nostalgia
Ascultă live Radio Vacanța Nostalgia
Acum live
Radio România București FM
Ascultă live Radio România București FM
00:00 - 06:00
Transilvania by night
Ascultă live Radio România Braşov FM
Acum live
Radio România Cluj
Ascultă live Radio România Cluj
Acum live
Radio România Constanța FM
Ascultă live Radio România Constanța FM
Acum live
Radio România Constanța AM
Ascultă live Radio România Constanța AM
Acum live
Radio România Oltenia Craiova
Ascultă live Radio România Oltenia Craiova
Acum live
Radio România Iași
Ascultă live Radio România Iași
Acum live
Radio România Reșița
Ascultă live Radio România Reșița
Acum live
Radio România Tg Mureș
Ascultă live Radio România Tg Mureș
Acum live
Radio România Timișoara FM
Ascultă live Radio România Timișoara FM
Acum live
Radio România Timișoara AM
Ascultă live Radio România Timișoara AM
Acum live
Radio România Arad FM
Ascultă live Radio România Arad FM
Acum live
Radio Chişinău
Ascultă live Radio Chişinău
Acum live
Radio România Tg Mureș în limba maghiară
Ascultă live Radio România Tg Mureș în limba maghiară
Acum live
Radio România Cluj în limba maghiară
Ascultă live Radio România Cluj în limba maghiară
Acum live
Radio eTeatru
Ascultă live Radio eTeatru