Ascultă Radio România Cultural Live

"ANGLO-LOGOS" /XXIX/ - 14/ 09/ 2018

1

14 Septembrie 2018, 06:00

Un secret destăinuit unei singure persoane, considerată de încredere, are mari şanse de a beneficia de garanţia confidenţialităţii. Dar o a treia persoană, ca să nu spunem, alte câteva, părtaşe la acest exerciţiu de încredere pun, deja, sub semnul întrebării siguranţa secretului astfel împărtăşit.

-Spiritul súi-géneris al umorului şi al ironiei englezeşti ar putea fi privit, să spunem aşa, drept ..."autorul intelectual" al sintagmei metaforice: "Between you, me and the bedpost" = "Între mine, tine şi piciorul de pat" ...unde "piciorul de pat", neputând fi, desigur, "bănuit" de colportarea secretului cunoscut doar de două persoane, reprezintă un terţ "martor" ideal în această ecuaţie a confidenţialităţii.

-Şi totuşi, de ce tocmai opţiunea pentru acest obiect, şi nu pentru oricare altul, în configurarea acestei savuroase sintagme metaforice?

 

-Răspunsul este oferit chiar de termenul "post" = "stâlp (de susţinere)/ par saupilastru", în traducere, ...care a fost întrebuinţat, vreme îndelungată, pentru personificarea indiferenţei/ a lipsei de reacţie ori de sensibilitate/ a placidităţii/ sau a surzeniei -atât lapropriu, cât şi la figurat-. De exemplu, poetul englez, Richard Braithwaite/1588-1673/, în cartea sa, intitulată: 'Solemne and Joviall Disputation'('Dispute solemne şi joviale'), publicată în anul 1617, îşi asemuia personajele cu: 'Stâlpi care nu pot nici glăsui, nici umbla' : '[...]Posts that can neither speake nor goe'. De reţinut este aluzia la expresia idiomatică: "as deaf as a post" (= "surd ca un lemn/ ca gardul/ sauca o cizmă", în câteva dintre cele mai uzuale variante de traducere).

-În secolele al 17-lea şi al 18-lea, stâlpii erau, totodată, asociaţi cu prostia. Istoricul de artă, omul de litere, anticarul şi politicianul liberal englez, Horace Walpole/1717-1797/ afirma, de altfel, explicit, în cuprinsul uneia dintre 'Scrisorile' sale, publicate în anul 1753:

 • «'As stupid as a POST' is a phrase perpetually made use of.»
 • = «'La fel de prost/ (saunătâng) ca un STÂLP' este o expresie ce se foloseşte neîncetat.»

-"Between you, me and the bed-post" are câteva variante, între care: "between you, me and the post" este semnalată de către lexicologi drept una dintre formele timpuríi ale acestei sintagme. Printre versiunile ulterioare, se numără, de pildă: "between you, me and the gatepost" (="între mine, tine şi stâlpul porţii")sau: "between you, me and the fencepost" (="între mine, tine şi stâlpii gardului").

-Versiunea cu "bedpost" -cea care a "câştigat cursa" încetăţenirii în vocabularul actual al limbii engleze- figurează, în calitate de cea mai timpuríe atestare, în paginile romanului: 'Eugene Aram', publicat în anul 1832, creaţie a romancierului, poetului, dramaturgului şi politicianului englez, Edward Bulwer-Lytton/1803-1873/:

 • "Between you and me and the bed-post -young master's quarrelled with old master."
 • = "Între mine, tine şi picioru' patului -conaşu' cel tânăr s-a sfădit cu 'ăl bătrân."

*****

-Forma şi sonoritatea aparte a termenului "Lackadaisical" reprezintă un motiv bine întemeiat pentru a suscita interesul "cercetaşilor" pasionaţi de domeniul etimologiei cuvintelor limbii engleze.

-Şi, într-adevăr, originea şi evoluţia semantică a acestui deosebit de pitoresc şi ingenios adjectiv compus, din registrul familiar al limbii engleze, sunt pe cât de interesante, pe atât de demne de explorat. El poate fi redat printr-o gamă largă de sinonime, şi anume: "apatic/ amorf/ absent sau lipsit de interes/ distrat/ nepăsător/ impasibil/ indiferent/ indolent/ inert/ letargic/ placíd/  posomorât/  neatent/  moleşit/  sau   vlăguit".

-Chiar dacă, la ora actuală, 'lackadaisical' se ortografiază într-un singur cuvânt, ...în forma lui iniţială, a derivat de la o sintagmă, urmând, totuşi, un "traseu" sinuós. Sintagma în cauză este: 'alack a day' sau 'alack the day' şi a fost întrebuinţată pentru prima oară de William Shakespeare, în emblematica tragedie: 'Romeo şi Julieta', într-o replică a lui Romeo, covârşit de durere în faţa presupusei morţi a iubitei sale:

 • 'Shee's dead, deceast, shee's dead: alacke the day!'
 • = 'E moartă, de-a pururea plecată, moartă: ah, zi a vitregiei!'

                                                                                        (versiune neoficială de traducere)

 

-Cuvântul 'alack', în síne, se compune din interjecţia: 'Ah!' şi substantivul: 'lack', ale cărui accepţii de la acea vreme erau acelea de: 'eşec'/ sau, după caz: 'deznădejde'. 'Alack-a-day' semnifica, aşadar, asumarea unui sentiment de durere/ de mare tristeţe/ sau de regret, generat  de  o  întâmplare  nefastă  ori  de  un  eveniment  nefericit.

'Alack-a-day' a suferit o mutaţie lexicală, devenind: 'lack-a-day', datorită unui procedeu stilistic, denumit: "aferéză" (engl: 'aphesis'). Dicţionarul Oxford al Limbii Engleze(OED) defineşte acest procedeu: 'eliminarea progresivă şi neintenţionată sau involuntară a unei vocale scurte, neaccentuate, de la începutul unui cuvânt, precum în 'squire', substantiv astfel derivat din 'esquire' (n.t.: = "nobil/ cavaler/ moşier/ sau  paj ").'

-Sintagma 'lack-a-day' a fost întrebuinţată de către teologul şi pamfletarul englez, John Eachard /1636?-1697/, în cuprinsul unei lucrări satirico-umoristice, îndreptată împotriva sistemului clerical contemporan autorului, şi publicată în anul 1685. La acea dată, forma ortografică: 'lack' nu era, încă, acceptată pe deplin, ...sintagma din citat fiind precedată de un apostrof, marcator al lipsei literei 'A':

 •  «'Lack a day ...how easie a matter is it for old folks to dote and slaver, and for young ones to be deceived.»
 • = 'Vai şi-amar ...cu câtă uşurinţă pe bătrâni îi lasă toate cele, iar tinerii se lasă amăgiţi.'

-'Lack-a-day' a dobândit, prin extensie, forma fantezistă: 'lack-a-daisy', care s-a păstrat până la ora actuală. Lexicologii consideră că este foarte probabil ca acest "ornament" lexical să fi fost influenţat de existenţa termenului exclamativ, de alínt: 'ups-a-daisy' (pentru care există, de altfel, mai multe variante ortografice, între care: 'upsidaisy' sau 'upsy-daisy'; '/w//h/oops-a-daisy/-ies/' -forme americanizate-, etc), ...interjecţie folosită, în mod specific, pentru a încuraja un copil să se ridice în urma unei căzături sau atunci când este ridicat în braţe cu efuziune afectivă, ...dar care s-a generalizat, fiind întrebuinţată în contexte satírico-umoristice.

-Poetul şi romancierul scoţian, Tobias Smollett/1721-1771/ a consemnat această mostră savuroasă de limbaj stradal, conferindu-i accepţia de exclamaţie de surprindere, în paginile romanului său satiric: 'The Adventures of Roderick Random'  ('Aventurile lui Roderick Random'), publicat în anul 1748:

 • 'Finding the sheets cold, [she] exclaimed: "Good lack-a-daisy! The rogue is fled!'
 • = 'Descoperind aşternuturile reci, [ea] strigă: "Pe toţi sfinţii! Pezevénchiul şi-a luat tălpăşiţa!'

-Cercetătorii atribuie paternitatea formei adjectivale: 'lackadaisical' (ortografiată în maniera ortografică specifică vremii) romancierului englez, de origine irlandeză, Laurence Sterne/1713-1768/, care o întrebuinţa ca atare în volumul său de călătorii, intitulat: 'A Sentimental Journey Through France and Italy' ('O călătorie sentimentală prin Franţa şi Italia'), şi publicat în anul 1768:

 • 'My dear Eugenius, thou hadst passed by, and beheld me sitting in my black coat, and in my lack-adaysical'
 • = 'Dragul meu Eugenius, pe când treceai pe-acolo, mă zăriseşi şezând îmbrăcat în redingota mea cea neagră şi în starea-mi de lâncezeală cea de toate zilele.'

-Ceea ce trebuie reţinut este faptul că, din punct de vedere al semnificaţiei, adjectivul compus:  'lackadaisical' se află, în mod evident, la polul diametral opus faţă de sursa lui potenţială de inspiraţie, interjecţia: 'ups-a-daisy', cea care defineşte, din punct de vedere lexical, un gest eminamente energic şi încărcat de bună-dispoziţie. Mai mult, urmând traseul istoric, extrem de interesant, al evoluţiei lui semantice, se observă faptul că termenul: 'lack' a ajuns să dobândească accepţia -árhi-cunoscută, în prezent- de: "lipsă". Acest lucru vine să confere maximă vizibilitate înţelesului-chéie de: "lipsă de interes" al acestui adjectiv atât de specífic germanic, dacă putem spune astfel, prin "efortul" sintetic de a îngloba mai multe cuvinte încărcate de semnificaţii, într-unul singur ...

Ascultă live

Ascultă live

09:00 - 11:00
Orașul vorbește
Ascultă live Radio România Cultural
09:05 - 10:00
MATINALII (Continuare)
Ascultă live Radio România Actualităţi
Acum live
Radio România Muzical
Ascultă live Radio România Muzical
Acum live
Radio România Internaţional
Ascultă live Radio România Internaţional
Acum live
Radio România 3net
Ascultă live Radio România 3net
09:05 - 10:00
DEDICAȚII MUZICALE
Ascultă live Radio România Antena Satelor
Acum live
Radio România București FM
Ascultă live Radio România București FM
Acum live
Radio România Braşov FM
Ascultă live Radio România Braşov FM
Acum live
Radio România Cluj
Ascultă live Radio România Cluj
Acum live
Radio România Constanța
Ascultă live Radio România Constanța
Acum live
Radio România Oltenia Craiova
Ascultă live Radio România Oltenia Craiova
Acum live
Radio România Iași
Ascultă live Radio România Iași
Acum live
Radio România Reșița
Ascultă live Radio România Reșița
Acum live
Radio România Tg Mureș
Ascultă live Radio România Tg Mureș
Acum live
Radio România Timișoara
Ascultă live Radio România Timișoara
Acum live
Radio Chişinău
Ascultă live Radio Chişinău
Acum live
Radio România Tg Mureș
Ascultă live Radio România Tg Mureș
Acum live
Radio România Cluj
Ascultă live Radio România Cluj