Ascultă Radio România Cultural Live

"ANGLO-LOGOS" /XXV/ -18 MAI, 2018

18 Mai 2018, 06:00

-Odată cu 1865 -anul publicării ei-, îşi începea călătoria înspre gloria universală supremă una dintre cele mai îndrăgite, fascinante şi carismatice creaţii ale literaturii engleze, capodoperă al cărei straniu univers ficţional, încărcat de tâlcuri şi simboluri, a cucerit, deopotrivă, inimile celor mici şi ale celor mari, din cele patru zări. Este vorba despre romanul: 'Alice's Adventures in Wonderland' ('Peripeţiile Alisei în Ţara Minunilor'), rod al debordantei fantezii creatoare a prozatorului, matematicianului, logicianului, clericului şi fotografului englez, Charles Lutwidge Dodgson, alias Lewis Carroll /1832-1898/.

-Pleiada de personaje fantastice, care o însoţesc pe mica eroină, Alice, în aventurile ei miraculoase nu reprezintă, însă, unicul punct de referinţă, având în vedere numeroasele cuvinte, sintagme şi expresii folosite de scriitor în "cartea cărţilor" sale, şi care au adus un plus notabil de pitoresc vocabularului limbii engleze. Este şí cazul sintagmei: "Jam tomorrow", a cărei accepţie metaforică este aceea de: "promisiuni deşarte/ sau fără acoperire".

-'Jam', substantiv care, la propriu, înseamnă: 'gem/ dulceaţă/ magiúnsau marmeladă' este, desigur, cuvântul-cheie al sintagmei, şi la care scriitorul -expert în arta şaradelor şi a paradoxurilor-  recurge pentru a desemna un lucru bun sau plăcut, promis cuiva, dar care nu se materializează niciodată('marmelada ...mâine', în traducere mot-à-mot). Este ceea ce, în registrul familiar al limbii române, echivalăm prin: 'a promite luna de pe cer/ ...câte-n lună şi-n stele/  sau  ...marea cu sarea'.

-Mai precis, expresia se întâlneşte într-un dialog purtat de Alice cu 'Regina Albă' ('The White Queen') în paginile romanului: 'Through the Looking-Glass and What Alice Found There' ('Prin oglindă şi ce a găsit Alice acolo'), publicat în anul 1871, continuare a seriei aventurilor din 'Ţara Minunilor'. Aici, Regina Albă îi oferă lui Alice ...'jam to-morrow', într-un autentic regal de şarade:

 • 'I'm sure I'll take you with pleasure!', the Queen said. 'Twopence a week, and jam every other day.'

Alice couldn't help laughing, as she said, 'I don't want you to hire ME - and I don't care for jam.'

'It's very good jam,' said the Queen.

'Well, I don't want any TO-DAY, at any rate.'

'You couldn't have it if you DID want it,' the Queen said.

'The rule is, jam to-morrow and jam yesterday - but never jam to-day.'

'It MUST come sometimes to "jam to-day", Alice objected.

'No, it can't,' said the Queen.' It's jam every OTHER day: to-day isn't any OTHER day, you know.'

'I don't understand you,' said Alice. 'It's dreadfully confusing!'

 • = 'Cu siguranţă, te iau cu plăcere în slujba mea!, spuse Regina. 'Doi penny pe săptămână şi magiun o dată la două zile.'

Alice nu se putu împiedica să nu râdă atunci când zise: 'Nu vreau să intru în slujba domniei-tale şi n-am chef de magiun.'

'E un magiun foarte bun', zise Regina.

'Ei bine, nu vreau defél, nu astăzi, în orice caz.'

'Nu l-ai primi nici dacă l-ai vrea cu tot dinadínsul,' spuse Regina.

'Regula e: magiun mâine şi magiun ieri -dar niciodată magiun azi.'

'Odată şi-odată trebuie să fie şi "magiun azi", obiectă Alice.

'Nu, asta nu se poate,' făcu Regina. 'E magiun o dată la fiecare ALTE două zile: or azi nu-i nicio ALTĂ zi, vezi bine.'

'Nu pricep,' zise Alice. 'Totul e îngrozitor de încâlcit!'

(versiune neoficială de traducere)

 

-Expresia a ..."prins" repede, iar jam tomorrow a ajuns, astfel, sinonima unei alte foarte uzuale şi savuroase sintagme, şi anume: "a pie in the sky" ("o plăcintă pe cer", în traducere literală), la scurtă vreme după publicarea cărţii.

-După toate probabilităţile, însă, Lewis Carroll era familiarizat cu întrebuinţarea anterioară, din secolul al 19-lea, a termenului 'jam', în accepţia definită în 'A Dictionary of modern slang, cant and vulgar words'('Dicţionar de argotisme, jargoane şi vulgarisme moderne'), dicţionar elaborat de bibliofilul şi editorul englez, John Camden Hotten /1832-1873/, şi publicat în anul 1859:

 • "Real jam -a sporting phrase, meaninganything exceptionally good"
 • = "Real jam -expresie din limbajul sportiv, cu înţelesul de:orice lucru excepţional/ sau extraordinar de bun"

-Popularitatea uriaşă a cărţilor despre peripeţiile fantastice ale Alisei a condus la inventarea, la începutul secolului al 20-lea, a altor expresii având 'jam' drept cuvânt-cheie. De exemplu, oricărui lucru comod, confortabil sau gratificant îi corespundea, între altele, "imaginea" lexicală: 'with jam on it' ('cu gem pe deasupra/ ori dat sau uns cu gem'), după cum se consemnează, bunăoară, în paginile unui dicţionar de 'Cuvinte şi expresii militare şi marinăreşti'('Soldier and Sailor Words & Phrases'), întocmit de autorii englezi, Edward Fraser şi John Gibbons, şi publicat în anul 1925:

 • " 'You want jam on it', that is, 'You expect too much'."
 • = " 'Vrei cu gem pe deasupra' înseamnă: 'Ai aşteptări prea mari'."

-Pentru câştigurile băneşti obţinute sau realizate cu uşurinţă, ori, în limbaj familiar:banii făcuţi uşor s-a inventat sintagma: 'money for jam' ('bani pentru nimic', în traducere textuală).

-Pe de altă parte, socialiştii britanici ridiculizau adeseori sistemul capitalist, despre care afirmau că oferă promisiunea goală a unui ...'Jam tomorrow', ca de pildă în cazul unui fragment de discurs, din anul 1969, atribuit politicianului laburist britanic, Tony Benn:

 • "Some of the jam we thought was for tomorrow, we've already eaten."
 • = "Câte ceva din gemul pe care îl credeam destinat zilei de mâine, am mâncat deja."

**********

-"It's.../ sauThis is the last straw" este o expresie exclamativă, proprie registrului familiar de limbaj, prin care se redă indignarea faţă deo acţiune/ un fapt/ un gest, etc, considerate de vorbitor de o gravitate care depăşeşte limitele admisibilului/ ale suportabilului ori ale tolerabilului, ...ceea ce, în propriul nostru limbaj informal, redăm prin: "Asta-i ultima picătură!/ Asta-i picătura care a umplut paharul!/ Asta a pus... ori le pune capac la toate!/ respectiv: Asta-i prea de tot!"

 

 

-"Ultima picătură", din limba română, are, după cum se observă, corespondentul englez: "the last straw" ("ultimul pai", în traducere textuală).

-Versiunea completă a acestei expresii metaforice este: "The last straw that broke the camel's back" (="Ultimul pai care a frânt.../ sau a rupt spatele ori cocoaşa cămilei/ sau ...care a deşelat cămila") ...şi, cu toate că această versiune pare a avea o rezonanţă biblică, amintind de episoade din Vechiul Testament, în care emblematicul animal de povară al deşertului apare ca îndurând, pe lângă greutăţile copleşitoare, şí loviturile cărăuşilor, nu există nicio referinţă explicită la "ultimul pai" din forma actuală a expresiei.

-'The Oxford Dictionary of Quotations' ('Dicţionarul Oxford de citate') listează expresia ca fiind: 'a mid 17th century proverb' ('un citat de la mijlocul secolului al 17-lea'), afirmaţie nesusţinută, însă, de nicio atestare documentară.

-Cel mai timpuriu fragment de text în care figurează expresia -în forma cunoscută şi utilizată astăzi- este, conform lexicologilor, un articol din luna mai, 1816, publicat în paginile ziarului săptămânal scoţian: 'The Edinburgh Advertiser':

 • "Mr. Brougham remarked that if the tax on soap were only 3d. a head, 4d. or 5d upon the lower orders, yet strawuponstraw was laid till the last straw broke the camel's back."
 • = "Dl. Brougham a remarcat faptul că, şí dacă taxa pe săpun ar fi de doar 3, 4 sau 5 penny per bucată, în cazul comenzilor mai reduse, tót s-ar pune pai peste pai, până ce ultimul pai ar sfârşi prin a îndoí spinarea cămilei."

-Unele voci autorizate susţin faptul că expresia este o variantă a unui vechi proverb, şi anume: 'It is the last feather that breaks the horse's back' (= 'Cea din urmă pană.../ sau Cel din urmă fulg ajunge.../ sau vine să frângă şalele calului'), ...ceea ce, desigur, nu ar fi exclus. Această variantă se regăseşte, printre altele, în cuprinsul aceluiaşi hebdomadár scoţian: 'The Edinburgh Advertiser', de această dată, într-un număr din luna noiembrie, 1829:

 • "It may be very well for Mr. O'Connell, in his own exultation of heart, to ascribe the success of the Catholic Relief Bill to his 'agitation'; but the fact is, that 'agitation' was only the cause of Emancipation in the same sense in which it is true that the last feather breaks the horse's back."
 • = "Ar fi minunat, de dragul jubilaţiei personale a d-lui O'Connell, ca izbânda Actului de Emancipare Catolică să fie pusă pe seama 'agitaţiei' domniei-sale; fapt este, însă, că 'agitaţia' a fost cauza Emancipării doar în acelaşi sens în care este adevărat că ultima pană rupe spinarea calului."

[*Daniel O'Connell: avocat şi activist politic irlandez /1775-1847/, lider al campaniei de emancipare romano-catolică din Irlanda, emancipare consfinţită prin Actul omonim, adoptat în Parlament, în anul 1829.*]

-În sfârşit, dar nu în ultimul rând, a apărut şí o îmbinare dintre cele două expresii, precum într-un număr din luna octombrie, 1843, al ziarului liberal cu sediul în Wisconsin, S.U.A.: 'The Southport American':

 • "And finally, the 'feather which breaks the camel's back' having been added to Sir Walter's burthen, he was struck down by paralysis, and after lingering a few months, was gathered to his fathers."
 • = "Şi, în cele din urmă, 'fulgul care zdrobeşte spinarea cămilei' adăugându-se necazurilor împovărătoare ale lui Sir Walter, acesta a fost lovit de paralizie, iar după ce a zăcut la pat preţ de câteva luni, a fost chemat să întregească rândurile străbunilor săi."

Cursuri de limbi străine 19 Iunie 2020, 06:01

'ANGLO-LOGOS' 65 –19 IUNIE, 2020

-' A nod is as good as a wink ' este o expresie familiară, cu valoare proverbială, despre a cărei sonoritate se poate afirma,...

'ANGLO-LOGOS' 65 –19 IUNIE, 2020
Cursuri de limbi străine 05 Iunie 2020, 09:17

'ANGLO-LOGOS' 64 -05 IUNIE, 2020

-" Dacă dorinţele sau aspiraţiile ar avea …darul de a dobândi materialitate, atunci chiar şi cel mai puţin răsfăţaţi de...

'ANGLO-LOGOS' 64 -05 IUNIE, 2020
Cursuri de limbi străine 22 Mai 2020, 06:00

'ANGLO-LOGOS' 63 -22 MAI, 2020

-"Elementul-surpriză" în configurarea semnificaţiilor celor mai multe dintre expresiile idiomatice ale limbii engleze, în...

'ANGLO-LOGOS' 63 -22 MAI, 2020
Cursuri de limbi străine 08 Mai 2020, 06:35

'ANGLO-LOGOS' 62 -08 MAI, 2020

- Forma expresiei exclamative , familiare , pe care vorbitorii nativi ai limbii engleze o utilizează, între altele, pentru a...

'ANGLO-LOGOS' 62 -08 MAI, 2020
Cursuri de limbi străine 24 Aprilie 2020, 06:00

'ANGLO-LOGOS' 61 -24 APR., 2020

-Una dintre cele mai populare şi îndrăgite expresii idiomatice ale limbii engleze britanice, cu o formă pe cât de bizară, pe...

'ANGLO-LOGOS' 61 -24 APR., 2020
Cursuri de limbi străine 10 Aprilie 2020, 05:53

'ANGLO-LOGOS' 60 -10 APR., 2020

-Forma insolită, respectiv traducerea textuală reprezintă motive suficiente pentru ca orice vorbitor non-nativ de limba...

'ANGLO-LOGOS' 60 -10 APR., 2020
Cursuri de limbi străine 27 Martie 2020, 05:53

'ANGLO-LOGOS' 59 -27 MAR., 2020

- Transmiterea unei versiuni deformate/ false/ ori neadevărate asupra faptelor sau a evenimentelor prin omiterea aspectelor...

'ANGLO-LOGOS' 59 -27 MAR., 2020
Cursuri de limbi străine 13 Martie 2020, 06:06

'ANGLO-LOGOS' 58 -13 MAR., 2020

-Expresia verbală, din uzanţa conversaţională a limbii engleze: ' Know the ropes ' este de factură idiomatică , motiv pentru...

'ANGLO-LOGOS' 58 -13 MAR., 2020
Ascultă live

Ascultă live

01:30 - 03:30
Teatrul Național Radiofonic
Ascultă live Radio România Cultural
00:05 - 04:53
RADIO NOCTURNA
Ascultă live Radio România Actualităţi
Acum live
Radio România Muzical
Ascultă live Radio România Muzical
02:00 - 03:00
Espańol 3
Ascultă live Radio România Internaţional 1
Acum live
Radio România Internaţional 2
Ascultă live Radio România Internaţional 2
Acum live
Radio România Internaţional 3
Ascultă live Radio România Internaţional 3
Acum live
Radio România 3net
Ascultă live Radio România 3net
00:00 - 06:00
PROGRAM MUZICAL NOCTURN
Ascultă live Radio România Antena Satelor
Acum live
Radio Vacanța Fresh
Ascultă live Radio Vacanța Fresh
Acum live
Radio Vacanța Gold
Ascultă live Radio Vacanța Gold
Acum live
Radio Vacanța Nostalgia
Ascultă live Radio Vacanța Nostalgia
Acum live
Radio România București FM
Ascultă live Radio România București FM
00:00 - 06:00
Transilvania by night
Ascultă live Radio România Braşov FM
Acum live
Radio România Cluj
Ascultă live Radio România Cluj
Acum live
Radio România Constanța FM
Ascultă live Radio România Constanța FM
Acum live
Radio România Constanța AM
Ascultă live Radio România Constanța AM
Acum live
Radio România Oltenia Craiova
Ascultă live Radio România Oltenia Craiova
Acum live
Radio România Iași
Ascultă live Radio România Iași
Acum live
Radio România Reșița
Ascultă live Radio România Reșița
Acum live
Radio România Tg Mureș
Ascultă live Radio România Tg Mureș
Acum live
Radio România Timișoara FM
Ascultă live Radio România Timișoara FM
Acum live
Radio România Timișoara AM
Ascultă live Radio România Timișoara AM
Acum live
Radio România Arad FM
Ascultă live Radio România Arad FM
Acum live
Radio Chişinău
Ascultă live Radio Chişinău
Acum live
Radio România Tg Mureș în limba maghiară
Ascultă live Radio România Tg Mureș în limba maghiară
Acum live
Radio România Cluj în limba maghiară
Ascultă live Radio România Cluj în limba maghiară
Acum live
Radio eTeatru
Ascultă live Radio eTeatru