Ascultă Radio România Cultural Live

"ANGLO-LOGOS"/V/ -10 MARTIE, 2017

10 Martie 2017, 06:36

-La prima vedere, o sintagmă alcătuită din doar două cuvinte, precum: Above board pare a nu ridica probleme de traducere, cunoscând sensurile proprii de bază ale celor doi termeni constitutivi, şi anume:above = "deasupra", respectiv:board = "scândură/ masă/ platformă/ tăblie/ sautablă de scris". Ceea ce am fi tentaţi să redăm prin: "deasupra mesei"/ sau "pe masă" are accepţia figurată de: "(în mod) cinstit/ (în mod) deschis/ direct/ sincer/ făţişsaupe faţă/ franc/ cu cărţile pe masă/saula vedere".

-O ipoteză lingvistică sugerează faptul că "platforma" în chestiune ar fi, de fapt, puntea unui vas, şi că termenul îşi are originea în practica marinărească, din vremea temuţilor corsari ai mărilor, de a ascunde piraţii sub punte, înainte de atacuri, cu scopul de a induce echipajelor de pe vasele-victimă un fals sentiment de siguranţă. Tocmai de aceea, prin contrast, sintagmei above board  i-a fost atribuită accepţia simbolică de: fair play şi deschidere.

-Cum, însă, nu există nicio mărturie reală în sprijinul acestei ipoteze, s-a impus convingerea că sintagma "s-a născut" în rândurile comunităţii britanice a jucătorilor de cărţi din secolul al 17-lea, ştiut fiind că -şi atunci, ca şi astăzi, de altfel-, dacă aceştia îşi ţineau mâinile deasupra mesei, puteau fi lesne observaţi dacă joacă în spiritul fair play-ului sau "curat", cum spunem noi adeseori în limbaj familiar.

-În schimb, cea care a surclasat above board, în timp, sub aspectul frecvenţei de întrebuinţare este sintagma antonimă sau opusă acesteia, cu forma: under hand (= "pe sub mână", în traducere literală), ortografiată, în prezent, de obicei într-un singur cuvânt. Primele întrebuinţări atestate ale acesteia din urmă datează tot din secolul al 17-lea, întâlnindu-se, de exemplu, în cuprinsul unei scrieri din anul 1611, intitulată: "The Atheist's Tragedy" ("Tragedia unui ateu"), operă a militarului de carieră, diplomatului şi dramaturgului englez, Cyril Tourneur:

 • 'He does it under hand.'
 • = 'O face pe-ascuns'.

***

-Arms akimbo, care descrie, în limba engleză, binecunoscuta combinaţie de nerăbdare şi sfidare, dispreţ şi/sau provocare din bogatul "bagaj" mimico-gestual al fiinţei umane, şi traductibilă prin: "cu mâinile în şolduri" este una dintre cele mai bizare sintagme din limba engleză, cu origini, practic, necunoscute.

-Ceea ce se ştie, însă, cu certitudine, este faptul că termenul akimbo a intrat în vocabularul limbii engleze sub forma "kenebowe", iar prima lui atestare cunoscută este cuprinsă în "Taleof Beryn" ("Povestirea lui Beryn"), cu autor anonim, şi care a fost adăugată unei ediţii din secolul al 15-lea a faimoaselor "Canterbury Tales" ("Povestirile din Canterbury"), operă a celui mai mare poet medieval englez, Geoffrey Chaucer:

 • "The hoost... set his hond in kenebowe." ( = The host set his hand in kenebowe.)
 • = "Găzdoiul... îşi puse mâna-n şold."

-Ortografia adjectivului akimbo nu s-a stabilizat decât înspre secolul al XX-lea. În secolul al 17-lea, bunăoară, atunci când nu se simţea în mod imperios nevoia unei ortografii standardizate, erau în uz mai multe variante, precum: onkenbow, a kenbow, a kenbol(d), a gambo sauon kimbow (posibil înrudite cu sintagma germană: 'Kniebeuge' (engl: knee bend = "îndoitura genunchiului"), care se asemănau, ca sonoritate, cu kenebowe. Formele akembo şi akimbo sunt atestate începând din secolul al 18-lea, pentru ca akimbo să se impună treptat, aşa cum menţionam, drept forma standard.

-Etimologia formei kenebowe este incertă: unii lexicologi au sugerat, astfel, că ar putea fi vorba, la origini, despre cuvântul islandez: 'keng-boginn', cu înţelesul de: "îndoit în formă de potcoavă de cal", în vreme ce alţi cercetători au avansat ipoteza termenului-sursă din engleza medie (Middle English): 'cambok', cu accepţia de: "băţ/sautoiag curbat".

***

-Expresia colocvială din limba engleză britanică, ale cărei forţă de sugestie remarcabilă şi umor negru "British-style" au făcut înconjurul planetei: A skeleton in the cupboard, ...cu varianta din limba engleză americană:A skeleton in the closet trebuie, desigur, decodată în sensul său figurat, şi anume: "o sursă secretă/ ori tăinuită de ruşine/ sau dezonoare, cu efecte/ ori consecinţe potenţial dezastruoase/ fatale în cazul divulgării/ dezvăluirii ei, şi pe care o anumită persoană ori familia face eforturi de a o menţine ascunsă".

-Într-adevăr, părerea unanimă a lingviştilor este că expresia -traductibilă, la propriu, prin: "un schelet în dulap"- a "luat fiinţă" în calitate de aluzie la o persoană/ familie aparent ireproşabile, dar care ascund un secret vinovat, susceptibil oricând de a fi divulgat. Imaginea domestică a unui dulap induce senzaţia riscului omniprezent al descoperirii. Ceea ce nu se poate, însă, afirma cu certitudine este dacă la originea expresiei rezidă o ficţiune sau un schelet, în accepţie concret anatomică.

-Expresia a fost întrebuinţată pentru prima oară la începutul anilor 1800, iar cea dintâi referinţă scrisă, cu sens figurat, a fost descoperită într-un articol semnat de publicistul englez, William Hendry Stowell (1800–1858), şi apărut în revista britanică, 'The Eclectic Review', în anul 1816. "Scheletul", în acest caz, erau bolile de natură infecţioasă ori ereditară:

 • "Two great sources of distress are the danger of contagion and the apprehension of hereditary diseases. The dread of being the cause of misery to posterity has prevailed over men to conceal the skeleton in the closet..."
 • = "Două mari surse de îngrijorare sunt pericolul de contagiune şi teama de boli ereditare. Spaima de a fi cauza nenorocirilor pentru posteritate i-a determinat pe oameni să ascundă scheletul în dulap..."

-Procedeul dramatic al tăinuirii unui cadavru era întrebuinţat pe scară largă în cadrul narativ al romanelor gotice din epoca victoriană. De exemplu, marele poet, romancier, nuvelist şi critic literar american, Edgar Allan Poe (1809-1849) -creator al genului de scurte povestiri şi precursor al literaturii moderne de ficţiune ştiinţifico-fantastică- relatează o descoperire macabră, într-un pasaj din povestirea sa: "The Black Cat" ("Pisica neagră"), din anul 1843:

 • "Gentlemen, I delight to have allayed your suspicions", and here, through the mere frenzy of bravado, I rapped heavily upon that very portion of the brick-work behind which stood the corpse of the wife of my bosom. The wall fell bodily. The corpse, already greatly decayed, stood erect before the eyes of the spectators."
 • = "Domnilor, mă bucur că v-am putut înlătura suspiciunile", şi aici, mânat de impulsul purei bravade, am izbit cu putere în acea porţiune a zidirii din cărămidă, în spatele căreia se găsea leşul consoartei sufletului meu. Zidul s-a prăbuşit cu totul. Trupul celei moarte, aflat, deja, într-o stare avansată de descompunere, s-a dezvăluit, din cap până-n picioare, privirii spectatorilor." (versiune neoficială de traducere)

-Totodată, a mai fost acreditată şi ideea că expresia îşi are originea în epoca notóriilor hoţi de cadavre de dinainte de anul 1832, an începând din care legea britanică permitea folosirea mai extinsă a cadavrelor umane în scopul cercetării medicale. Teoria pleacă de la scenariul conform căruia medicii ascundeau în dulapuri scheletele deţinute ilegal, în scop didactic, fără, însă, a exista nicio evidenţă în sprijinul validării acestei ipoteze.

-Noţiunea de "skeleton in the cupboard (closet)", ca simbol al dovezii funeste a unei crime, a fost adoptată pe scară largă, în vocabularul limbii engleze, graţie scrierilor popularului romancier englez victorian, William Makepeace Thackeray (1811-1863). În paginile unei scrieri din anul 1845, acesta se referea la: "a skeleton in every house" (= "un schelet în fiecare casă") şi, în mod explicit, la: "skeletons in closets" (= "schelete în dulap"), în romanul său: "The Newcomes" ("Familia Newcome"), din anul 1855.

-Dacă Thackeray făcea aluzie la schelete veritabile sau dacă urmá firul imaginativ al unor autori precum Poe, nu se va şti niciodată. O persoană la care, cu siguranţă, nu făcea referire era filozoful, juristul şi reformatorul social englez, Jeremy Bentham (1748-1832), în ciuda faptului că acesta din urmă era, el însuşi, cel mai vestit "schelet din dulap"! Şi aceasta, deoarece Bentham nu avea nici cea mai vagă intenţie de a-şi ţine "scheletul" în secret, întrucât a lăsat prin testament ca trupul să-i fie conservat şi păstrat într-un dulap din lemn: aşa încât astăzi, excentricul reformator  este astfel expus la University College, din Londra...

***

-As the crow flies: "după (aşa) cum zboară cioara/ sau "ca zborul ciorii", în traducere textuală, este o altă expresie pitorească a limbii engleze, a cărei semnificaţie de profunzime, respectiv echivalare corespunzătoare în limba română este: "în linie dreaptă".

-Expresia face trimitere evidentă la abilitatea ciorilor de a zbura direct de la un punct la altul, fără a întâmpina obstacolele din peisaj, care îngreunează deplasarea omului. Opţiunea pentru această pasăre, evidenţiată de expresie, este, însă, una destul de bizară, întrucât, spre deosebire de multe alte păsări care migrează pe distanţe lungi, zborul ciorilor nu este întocmai linear. Ele zboară, în mod normal, în cercuri largi, în căutarea hranei.

-Cea mai timpurie consemnare cunoscută a expresiei, care îi defineşte în mod explicit înţelesul, se întâlneşte în paginile cărţii: 'The London Review Of English And Foreign Literature', semnată de romancierul, dramaturgul, traducătorul şi satiristul englez, William Kenrick (c.1725-1779) şi publicată în anul 1767:

 • "The Spaniard, if on foot, always travels as the crow flies: [...] neither rivers nor the steepest mountains stop his course: he swims over the one and scales the other."
 • = "Spaniolul, odată ce se porneşte în călătorie cu pasul, o face de-a dreptul: [...] nu sunt nici ape curgătoare, nici înălţimi dintre cele mai priporoáse care să-l abată din drum: el le trece înot pe cele dintâi şi se aburcă pe cele din urmă."

-Sintagma: "the crow road" (= "drumul ciorii") a fost întrebuinţată multă vreme în Scoţia, pentru a desemna calea cea mai directă/ sau traseul cel mai direct. Şi tot în spaţiul scoţian de cultură, romancierul contemporan, Iain (Menzies) Banks (1954-2013), autor de literatură science-fiction şi romane mainstream, a utilizat expresia cu referire aluzivă la moarte, în romanul său eponim ('The Crow Road'), publicat în anul 1992.

***

-Expresia comparativă: (As) pleased as Punch, traductibilă prin: "foarte/ extrem sau nespus de mulţumit/ încântat/ ori satisfăcut"/ sau chiar: "în al nouălea cer" îşi datorează forma asocierii cu legendara marionetă, Mr. Punch. La rândul lui, numele de Punch derivă de la Polichinello (ortografiat, între altele, şiPunchinello), o marionetă reprezentativă pentru Commedia dell'arte -una dintre formele teatrului de improvizaţie, originară în Italia secolului al 16-lea şi practicată până în ziua de astăzi în Europa, dar şi în marea Britanie.

-Punch era un personaj de un comic grotesc, descris drept infatuat, mulţumit de sine şi veşnic încântat de răutăţile şi ticăloşiile la care se dedá, clamând-şi, de fiecare dată, biruinţa nefastă asupra victimelor sale cu exclamaţia, devenită celebră: "Thát's the way to do it!" (= "Uite-aşá se face!")

-Reprezentaţiile teatrale cu Punch au început în Marea Britanie în epoca Restauraţia monarhiei din secolul al 17-lea. Una dintre intrările din anul 1666 ale "Jurnalului lui Samuel Pepys" ("The Diary of Samuel Pepys"), [Samuel Pepys (1633-1703): autor de romane şi cronicar din perioada domniei regelui Charles al II-lea al Angliei-] evidenţia originea italiană a acestor spectacole tematice, ca şi  marea popularitate de care se bucurau încă de pe atunci:

 • "I with my wife went by coach to Moorefields, and there saw 'Polichinello', which pleases me mightly".
 • Eu şi cu soaţa mea am plecat cu trăsura la Moorefields, şi acolo am văzut 'Polichinello', care-mi placenespus de mult".

-As pleased as Punch este, la ora actuală, forma cea mai comună a expresiei, dar, la vremea inventării sale, era la fel de uzuală varianta: As proud as Punch (= "la fel de mândru precum Punch").  Scriitorul englez, Charles Dickens (1812-1870), cel mai marcant romancier al epocii victoriene, folosea, bunăoară, interschimbabil cele două variante ale expresiei în romanele sale:

"David Copperfield", 1850:

 • "I am as proud as Punch to think that I once had the honour of being connected with your family".
 • = "Mă mândresc peste poate când mă gândesc că mi-a fost dată, cândva, onoarea de a fi întreţinut legături cu familia domniei-tale".  ...respectiv:

"Hard Times" ("Timpuri grele"), 1854:

 • "When Sissy got into the school here [...], her father was as pleased as Punch".
 • = "Atunci când Sissy a mers la şcoala de aici, părintele ei a fost neînchipuit de mândru".

...Continuarea:  VINERI,  24  MARTIE,  2017

Cursuri de limbi străine 19 Iunie 2020, 06:01

'ANGLO-LOGOS' 65 –19 IUNIE, 2020

-' A nod is as good as a wink ' este o expresie familiară, cu valoare proverbială, despre a cărei sonoritate se poate afirma,...

'ANGLO-LOGOS' 65 –19 IUNIE, 2020
Cursuri de limbi străine 05 Iunie 2020, 09:17

'ANGLO-LOGOS' 64 -05 IUNIE, 2020

-" Dacă dorinţele sau aspiraţiile ar avea …darul de a dobândi materialitate, atunci chiar şi cel mai puţin răsfăţaţi de...

'ANGLO-LOGOS' 64 -05 IUNIE, 2020
Cursuri de limbi străine 22 Mai 2020, 06:00

'ANGLO-LOGOS' 63 -22 MAI, 2020

-"Elementul-surpriză" în configurarea semnificaţiilor celor mai multe dintre expresiile idiomatice ale limbii engleze, în...

'ANGLO-LOGOS' 63 -22 MAI, 2020
Cursuri de limbi străine 08 Mai 2020, 06:35

'ANGLO-LOGOS' 62 -08 MAI, 2020

- Forma expresiei exclamative , familiare , pe care vorbitorii nativi ai limbii engleze o utilizează, între altele, pentru a...

'ANGLO-LOGOS' 62 -08 MAI, 2020
Cursuri de limbi străine 24 Aprilie 2020, 06:00

'ANGLO-LOGOS' 61 -24 APR., 2020

-Una dintre cele mai populare şi îndrăgite expresii idiomatice ale limbii engleze britanice, cu o formă pe cât de bizară, pe...

'ANGLO-LOGOS' 61 -24 APR., 2020
Cursuri de limbi străine 10 Aprilie 2020, 05:53

'ANGLO-LOGOS' 60 -10 APR., 2020

-Forma insolită, respectiv traducerea textuală reprezintă motive suficiente pentru ca orice vorbitor non-nativ de limba...

'ANGLO-LOGOS' 60 -10 APR., 2020
Cursuri de limbi străine 27 Martie 2020, 05:53

'ANGLO-LOGOS' 59 -27 MAR., 2020

- Transmiterea unei versiuni deformate/ false/ ori neadevărate asupra faptelor sau a evenimentelor prin omiterea aspectelor...

'ANGLO-LOGOS' 59 -27 MAR., 2020
Cursuri de limbi străine 13 Martie 2020, 06:06

'ANGLO-LOGOS' 58 -13 MAR., 2020

-Expresia verbală, din uzanţa conversaţională a limbii engleze: ' Know the ropes ' este de factură idiomatică , motiv pentru...

'ANGLO-LOGOS' 58 -13 MAR., 2020
Ascultă live

Ascultă live

18:30 - 19:30
RRC Soundtrack
Ascultă live Radio România Cultural
18:15 - 19:00
Contracronometru
Ascultă live Radio România Actualităţi
Acum live
Radio România Muzical
Ascultă live Radio România Muzical
18:30 - 18:56
ÇáÝĘŃÉ ÇáËÇäíÉ
Ascultă live Radio România Internaţional 1
Acum live
Radio România Internaţional 2
Ascultă live Radio România Internaţional 2
Acum live
Radio România Internaţional 3
Ascultă live Radio România Internaţional 3
Acum live
Radio România 3net
Ascultă live Radio România 3net
Acum live
Radio România Antena Satelor
Ascultă live Radio România Antena Satelor
Acum live
Radio Vacanța Fresh
Ascultă live Radio Vacanța Fresh
Acum live
Radio Vacanța Gold
Ascultă live Radio Vacanța Gold
Acum live
Radio Vacanța Nostalgia
Ascultă live Radio Vacanța Nostalgia
Acum live
Radio România București FM
Ascultă live Radio România București FM
Acum live
Radio România Braşov FM
Ascultă live Radio România Braşov FM
Acum live
Radio România Cluj
Ascultă live Radio România Cluj
Acum live
Radio România Constanța FM
Ascultă live Radio România Constanța FM
Acum live
Radio România Constanța AM
Ascultă live Radio România Constanța AM
Acum live
Radio România Oltenia Craiova
Ascultă live Radio România Oltenia Craiova
Acum live
Radio România Iași
Ascultă live Radio România Iași
Acum live
Radio România Reșița
Ascultă live Radio România Reșița
Acum live
Radio România Tg Mureș
Ascultă live Radio România Tg Mureș
Acum live
Radio România Timișoara FM
Ascultă live Radio România Timișoara FM
Acum live
Radio România Timișoara AM
Ascultă live Radio România Timișoara AM
Acum live
Radio România Arad FM
Ascultă live Radio România Arad FM
Acum live
Radio Chişinău
Ascultă live Radio Chişinău
Acum live
Radio România Tg Mureș în limba maghiară
Ascultă live Radio România Tg Mureș în limba maghiară
Acum live
Radio România Cluj în limba maghiară
Ascultă live Radio România Cluj în limba maghiară
Acum live
Radio eTeatru
Ascultă live Radio eTeatru