Ascultă Radio România Cultural Live

"ANGLO-LOGOS"/XIII/ -20 OCTOMBRIE, 2017

20 Octombrie 2017, 06:48

-Binecunoscutul proverb românesc:  "Paza bună trece primejdia rea" presupune, în expresie engleză echivalentă: o "înarmare timpuríe sauprealabilă" (forearmed) -în sens figurat, desigur-, cu scopul de a se pune la adăpost de.../ saua preveniadversităţile oripericolele care se prefigurează sau se  întrevăd "la orizont" (forewarned).

-Cu toate că proverbul: Forewarned is forearmed este atestat documentar încă de la finele secolului al 16-lea, istoriografii şi lexicologii nu exclud posibilitatea ca el să fie cu mult ántedatat acestei perioade. O posibilă mărturie în acest sens este furnizată de străvechea zicală latină: 'Praemonitus, praemunitus', traductibilă, aproximativ, în limba engleză, prin: Forewarned is forearmed(în redare textuală: 'Prevenit, înseamnă dinainte înarmat', ...sau, în traducere aproximativă: 'Precauţia este ca o înarmare').

-Acest proverb trebuie privit în accepţia strict literală a termenilor săi constitutivi, cu alte cuvinte: ad litteram, cu menţiunea obligatorie că forearm este, în acest context, verbul arhaic cu înţelesul de: "a se înarma dinainte/din timp/ sau din vreme", şi nú substantivul cu sensul anatomic de: "antebraţ". Zicerea este atât de directă şi "la obiect" încât, la origini, era eliptică de predicat, având forma: 'forewarned, forearmed'.

-Un exemplu în care figurează în această formă este culegerea de pamflete a foarte popularului, în vremea sa, dramaturg şi pamfletar elizabetan, Robert Greene (1558- 1592), şi intitulată: 'A Notable Discovery of Coosnage' ('Descoperirea notabilă a unor înşelăciuni') şi publicată în anul 1591:

 • "Forewarned, forearmed: burnt children dread the fire."
 • = "Din vreme-nştiinţat, dinaínte-mplătoşat: copiii arşi (t.: cândva), spăimóşi se află la vederea focului".

-'The History of New Hampshire' ('Istoria statului New Hampshire'), lucrare constând din reeditarea textului unor scrisori din anii 1680 de către istoricul şi genealogistul american, John Farmer (1789-1838) şi publicată în anul 1831 include: 'A letter from Capt. Francis Hooke, advising of danger from the Indians' ('O misívă din partea Căpitanului Francis Hooke, dătătoare de ştire asupra primejdiei venite dinspre indieni'). Această scrisoare din anul 1685 conţine un alt exemplu al formei timpuríi, eliptică de predicat, a proverbului:

 • "A word to the wise is enough. The old proverb is forewarned, forearmed."
 • = "Un cuvânt trimis bine-cugetătorilor e de-ajuns. Vechiul proverb grăieşte astfel: "pază bíne chitită, primejdie biruită".

-Descrierea proverbului ca "vechi", la acea dată, creşte posibilitatea, despre care aminteam la început, ca el să preceadă cu mult secolele al 16-lea şi al 17-lea.

*****

-În anul 1529, trupele reunite ale împăratului romano-german, Carol Quintul (Carol al V-lea) şi ale Papei Clement al VII-lea se lansau în ofensiva împotriva cetăţii Florenţa.

-Michelangelo Buonarroti (1475-1564), unul dintre colóşii Renaşterii italiene, a fost desemnat ca Guvernator al Fortificaţiilor pe întreaga durată, de un an, a asediului. Din această postură, se spune că şi-ar fi pus inegalabilul spirit de ingeniozitate şi pragmatism în slujba unei stratageme defensive, pe cât de la îndemână, pe atât de eficace. Astfel, ar fi comasat cât mai multe ...saltele (engl:mattresses) pe zidul exterior al turnului clopotniţă al Bazilicii San Miniato al Monte, unul dintre punctele nodale ale defensivei florentine, pentru a reduce, cât de mult cu putinţă, impactul devastator al salvelor de tun inamice.

-Pe lângă această operaţiune defensivă punctuală, atribuită lui Michelangelo, în care saltelele au reprezentat elementul-cheie, ...comúnele obiecte destinate confortului şi relaxării au fost asociate multă vreme, chiar dacă indirect, în mentalul colectiv italian, cu siguranţa pe timp de război sau asediu. Mai exact, în astfel de vremuri de răstrişte, familiile italiene obişnuiau să-şi părăsească locuinţele şi să-şi găsească adăpost în zone mai sigure. Pentru a le asigura paza permanentă, cele mai înstărite dintre aceste familii angajau soldaţi care dormeau cu schimbul, direct pe duşumeaua acoperită cu saltele.

-Intrarea în uzanţa vorbitorilor limbii engleze a expresiei idiomatice inspirată din aceste vechi practici italiene: go to the mattresses, expresie traductibilă, pe fondul mutaţiei semantice, prin: "a se pregăti de bătălie/ de luptă ori război" -atât în sens propriu, cât şi figurat-/ sau: "a adopta o atitudine belicoasă ori războinică", ...prin extensie: "a acţiona direct/ punctual, fără rezerve sau reţineri" s-a produs, însă, de-abia în secolul XX, odată cu emblematica serie cinematografică americană: "The Godfather" ("Naşul"), în regia lui Francis Ford Coppola, şi inspirată de romanul omonim al scriitorului, scenaristului şi jurnalistului italo-american, Mario Puzo.

-Iată şi fragmentele din film în care figurează această expresie:

 • Clemenza:

'That Sonny's runnin' wild. He's thinking of going to the mattresses already.'

= 'Sonny ăsta s-a dezlănţuit. Se gândeşte dejá să pornească războiul.'

 • Sonny:

'No, no, no! No more! Not this time, consiglieri. No more meetings, no more   discussions, no more Sollozzo tricks. You give 'em one message: I want Sollozzo.

If not, it's all-out war: we go to the mattresses.'

= 'Nu, nu, nu! Pân'-aici! Nu şi de data asta, consiglieri. Să nu mai aud de nicio întâlnire, de nicio discuţie, de niciun truc de-al lui Sollozzo. Doar un mesaj să le transmiţi: îl vreau pe Sollozzo. Dacă nu, o să fie război total: trecem la ostilităţi.'

*****

-Expresia idiomatică: take something with a grain of salt, în traducere textuală: "a lua un anumit lucru cu un dram/ saucu un bob de sare" ...are accepţia figurată de: "a privi cu îndoială/ cu neîncredere saucu scepticism/ a avea rezerve faţă de ceva/ ori a lua un anumit lucru sub beneficiu de inventar".

-Inspiratoarea acestei expresii este idéea că alimentele sunt mai uşor şi mai plăcut de ingerat dacă li se adaugă o cantitate mică de sare.

-Istoricul, literatul şi filosoful naturalist roman, Gaius Plinius Secundus, alias Pliniu/s/ cel Bătrân (23-79 e.n.), unul dintre cei mai iluştri cărturari ai Antichităţii, consemna, astfel, în celebra sa lucrare cu caracter enciclopedic: 'Naturalis Historia' ('Istoria Naturală') /n.b.: citatul face parte din traducerea în limba engleză a acestei opere/ :

 • 'After the defeat of that mighty monarch, Mithridates, ...Gnaeus Pompeius found in his private cabinet a recipe for an antidote in his own handwriting; it was to the following effect: Take two dried walnuts, two figs, and twenty leaves of rue; pound them all together, with the addition of a grain of salt; if a person takes this mixture fasting, he will be proof against all poisons for that day.'
 • = 'După înfrângerea preaputernicului monarh, Mithridates, ...Gnaeus Pompeius a dat, în cabinetul privat al acestuia, peste o reţetă de antidot scrisă de mâna regelui; ea se înfăţişa astfel: Se iau două nuci uscate, două smochine şi douăzeci de frunze de virnánţ; se zdrúmică şi se amestecă toate laolaltă, cu un grăunte de sare; dacă un om va lua amestecul cu pricina pe inima goală, el va fi fiind ferit de orice fel de otrăvuri întreaga zi.'

-Sugestia evidentă este aceea că efectele nocive pot fi moderate de acţiunea unui "grăuntede sare".

-Înţelesul figurat al expresiei nu a pătruns în limba engleză decât cu mult mai târziu şi, fără îndoială, sub influenţa studiilor clasice asupra textelor antíce greceşti. Ea se afla în uz în Anglia secolului al 17-lea, un exemplu fiind cel al 'Comentariilor asupra Vechiului şi Noului Testament' ('Commentary on the Old and New Testaments'), publicate în anul 1647, sub semnătura lui John Trapp (1601-1669), comentator anglican al Bibliei:

 • 'This is to be taken with a grain of salt.'
 • = 'Lucrul acesta trebuie privit cu rezerve.'

-Varianta: "pinch of salt" ("bob/ dram/ praf/ sau strop de sare") este de dată mult mai recentă, asa cum o demonstrează, de pildă, un fragment de text descoperit de către lingvişti în lucrarea istoricului englez, F.R. Cowell: 'Cicero and the Roman Republic' ('Cicero şi Republica romană'), publicată, în ediţie princeps, în anul 1948:

 • "A more critical spirit slowly developed, so that Cicero and his friends must have taken more than the proverbial 'pinch of salt' before swallowing everything written by these earlier authors."
 • = "Încetul cu încetul, s-a accentuat spiritul critic, aşa încât Cicero şi confraţii săi trebuie să fi luat mai mult decât proverbialul 'strop de sare' înainte de a înghiţi toate scrierile acestor autori timpurí"

********

Ascultă live

Ascultă live

08:00 - 09:00
Știri pe vinil (partea a II-a)
Ascultă live Radio România Cultural
07:10 - 09:00
MATINALII
Ascultă live Radio România Actualităţi
Acum live
Radio România Muzical
Ascultă live Radio România Muzical
Acum live
Radio România Internaţional
Ascultă live Radio România Internaţional
Acum live
Radio România 3net
Ascultă live Radio România 3net
06:00 - 09:00
BUNĂ DIMINEAȚA, GOSPODARI
Ascultă live Radio România Antena Satelor
Acum live
Radio România București FM
Ascultă live Radio România București FM
Acum live
Radio România Braşov FM
Ascultă live Radio România Braşov FM
Acum live
Radio România Cluj
Ascultă live Radio România Cluj
Acum live
Radio România Constanța
Ascultă live Radio România Constanța
Acum live
Radio România Oltenia Craiova
Ascultă live Radio România Oltenia Craiova
Acum live
Radio România Iași
Ascultă live Radio România Iași
Acum live
Radio România Reșița
Ascultă live Radio România Reșița
Acum live
Radio România Tg Mureș
Ascultă live Radio România Tg Mureș
Acum live
Radio România Timișoara
Ascultă live Radio România Timișoara
Acum live
Radio Chişinău
Ascultă live Radio Chişinău
Acum live
Radio România Tg Mureș
Ascultă live Radio România Tg Mureș
Acum live
Radio România Cluj
Ascultă live Radio România Cluj