Ascultă Radio România Cultural Live

"ANGLO-LOGOS"/XIV/ -3 NOIEMBRIE, 2017

03 Noiembrie 2017, 07:07

Există posibilitatea ca vorbitorilor de limba engleză din afara spaţiului britanic să le fie complet necunoscută expresia din registrul informal de limbaj: "have a dekko", traductibilă prin: "a arunca o privire/ a se uita/ a cerceta din priviri/ sau a inspecta".

-Având în vedere că termenul provine din limba vorbită, ortografierea lui este oarecum arbitrară: uneori "decko", alteori "deko", ...cea corectă, şi anume: "dekho" nefiind, practic, întrebuinţată niciodată.

-"Dekko" este unul dintre numeroasele cuvinte culese de către armata britanică în perioada guvernării coloniale din India, cunoscută sub numele de "British Raj" (1858-1947), ca de exemplu: "avatar"; "bandana"; "bungalow"; "cashmere"; "curry"; "guru"; "khaki"; "pyjamas"; "shampoo"; "typhoon", etc etc. Echivalenta engleză, standard, a expresiei verbale de origine hindusă: have a dekko este foarte uzuala: have a look.

-Expresia have a dekko a început să fie folosită de către britanicii din India la mijlocul secolului al 19-lea, pentru ca aceasta să "migreze" odată cu reîntoarcerea în patrie a soldaţilor britanici.

-Prima consemnare a expresiei a fost cea din luna ianuarie, 1856, din paginile ziarului 'Allen's Indian Mail', publicaţie axată pe ştiri din India şi China, privitoare la situaţia familiilor de militari încartiruiţi în aceste ţări:

  • "The natives of the place flock round, with open mouths and straining eyes, to have a dekko."

  • = "Nativii locului se strâng roată, cu gurile căscate şi ochii aţintiţi, ca să poată vedea bine."

-Have a dekko a fost şi este şí la ora actuală întrebuinţată în Londra şi zonele învecinate, la fel ca alte două expresii colocviale cu acelaşi înţeles, şi anume: have a Captain Cook şi have a butchers, care sunt, mai curând, aşa-numite "rhyming slangs" ("expresii argotice rimate") decât importuri străine.

-Take a shufti, o altă expresie cu acelaşi sens, folosită în jargonul londonez, este un sinonim mult mai apropiat de have a dekko, fiind un cuvânt străin pronunţat greşit de către membri ai corpului de armată britanic. Diferenţa constă în aceea că, de această dată, este vorba despre provenienţă arabă, şi anume cuvântul 'šufti', traductibil prin: 'Have you seen?' ('Ai văzut?')

-O altă expresie idiomatică cu sonoritate bizară din seria sinonimică a expresiei britanice, standard: have a lookeste simpatica: have a gander(unde, la nivel textual,ganderînseamnă: "gâscan/ saugânsác"). De această dată, însă, nu este vorba nici despre pronunţarea eronată a unui cuvânt străin, şi nici despre un "rhyming slang": această expresie familiară face, pur şi simplu, aluzie la obiceiul acestei păsări domestice de a-şi întinde gâtul în situaţia când "detectează" apropierea unor potenţiali agresori.

*****

-"N-am nicio idée/ N-am nici cea mai micăorivagă idée/ sauHabár n-am" sunt echivalentele perfecte de traducere ale expresiei informale: I haven't got a clue.

-Această expresie cât se poate de comună în limba engleză, pentru care există şí varianta: "I don't have a clue" nú pare, cel puţin la prima vedere, să fie de natură idiomatică şi să necesite, astfel, o investigaţie "en titre". Şi aceasta deoarece, în definitiv, orice vorbitor al limbii engleze ştie că a clue este acea idée/ "pistă" sausugestie care conduce la găsirea unei soluţii.

-Cu toate acestea, ceea ce este mai puţin cunoscut sau chiar necunoscut printre utilizatorii fără formaţie filologică ai limbii engleze este faptul că a clue (cu varianta de ortografiere:clew) avea, în trecut, un înţeles diferit, şi anume un ghem de aţă sau sfoară (engl:aball of thread).

-Clew a fost întrebuinţat, în această accepţie, vreme de cel puţin un mileniu, figurând, bunăoară, în versiunea anglo-saxonă a lucrării latineşti: "Codicele de rânduieli pastorale ale Papei Grigore (Întâiul)"("Gregory's Pastoral Care"), tălmăcire semnată de regele cărturar, Alfred Cel Mare de Wessex, în jurul anului 890 e.n.

-William Shakespeare a folosit, de asemenea, termenul în accepţia de "fir", în comedia: "All's Well that Ends Well" ("Totu-i bine când sfârşeşte bine"), publicată în anul 1602:

  • "If it be so, you have wound a goodly clewe."

  • "Şi de-i aşa, atunci ţesut-ai straşnic fir." (versiune neoficială de traducere)

-De fapt, atât forma clew, cât şi clue erau întrebuinţate pentru a face referire, cu predilecţie, la ghemul de sfoară menit să-i călăuzească înspre ieşirea salvatoare dintr-un labirint pe eroii celor mai diverse epopei mitologice sau legendare, între care, cel mai cunoscut exemplu este acela al lui Tezeu, emblematicul rege mític, războinic încercat, argonaút şi eroul reformator, fondator al Atenei.

-În mitologia greacă, Minotaurul era un monstru feroce, pe jumătate om şi pe jumătate taur, născut din legătura nefirească a reginei Pasiphaë, soţia regelui cretan Minos, cu un taur de care se îndrăgostise. Închis într-un labirint inexpugnabil, creaţie a genialului arhitect şi sculptor, Dedal, Minotaurul era hrănit cu un tribut anual de şapte fete şi tot atâţia băieţi atenieni, jertfiţi pentru a satisface setea de sânge a bestiei. Tezeu şi-a propus să pună capăt acestor orori, ucigând monstrul. Ariadna, fiica regelui Minos şi a reginei Pasiphaë, îndrăgostită de marele erou, s-a oferit să-i vină în ajutor. Astfel, sfătuită de arhitectul Dedal, i-a înmânat un ghem de sfoară - intrat în legendă sub numele generic de "firul Ariadnei"-, menit să-l călăuzească pe Tezeu înspre inima labirintului, unde sălăşluia Minotaurul, respectiv pe drumul înapoi, înspre ieşire, după uciderea sângeroasei creaturi.

-Ilustrul poet medieval, Geoffrey Chaucer (cca.1342-1400) a evocat această istorisire mítică în partea a VI-a: "The Legend of Ariadne" ("Legenda Ariadnei"), a poemului său intitulat: "The Legend of Good Women" ("Legenda femeilor virtuoase"), datând, aproximativ, din anul 1385 (cu menţiunea că fragmentul este transpus, aici, în limba engleză modernă):

  • "Thereto have I a remedy in my thought,

That, by a clew of twine, as he has gone,

The same way he may return anon,

Following always the thread as he has come."

  • "În minte am un leac de izbândire,

Ca iţele ce-i fúră călăuză la pornire

Să-i fie, tót ăst fel, de fără préget le urmează,

Nădejde-n calea de-nturnare." (versiune neoficială de traducere)

-Pe măsură ce imaginea unui ghem de sfoară folosit într-un labirint a trecut în uitare, iar sensul propriu al cuvântului clew/clue s-a estompat, acest termen a dobândit, în cele din urmă, accepţia modernă de: "fapte/ idei/ principii/ probe, etc, menite să conducă la desluşirea/ dezvăluirea unor (mari) enigme/ mistere/ secrete, sau la soluţionarea unor chestiuni delicate/ a unui "labirint" de dificultăţi/ a unor investigaţii oriproceduri ultra-complicate, etc", ...pe scurt, de ceea ce numim, în mod curent: "indiciu" sau, după caz, "indicii", cele care, între alte "arme" infailibile, i-au consfinţit, bunăoară, faima şi popularitatea universală, genialului detectiv englez, Sherlock Holmes...

-Prima întrebuinţare atestată a cuvântului în accepţie modernă a fost descoperită de specialişti în paginile cărţii: "Logic, or the Right Use of Reason in the Enquiry After Truth" ("Logica, sau folosirea corectă a raţiunii în căutarea adevărului"), operă publicată în anul 1724, sub semnătura imnografului, teologului şi logicianului englez, Isaac Watts (1674-1748):

  • 'When the Reader is passing over such a Treatise, he often finds a wide Vacancy, and makes an uneasy Stop, and knows not how to transport his Thoughts over to the next Particular, for Want of some Clue or connecting Idea to lay hold of.'

  • 'Atunci când cititorul răsfoieşte un astfel de tratat, se confruntă, adesea, cu un mare gol, şi astfel se opreşte încurcat, neştiind cum să-şi îndrepte gândul spre alte amănunţími, în lipsa unui testimóniu ori a unei idei de legătură de care să se ajute.'

*****

-Exclamaţia care exprimă mirarea/ surpriza/ surprinderea/ uimirea/ sau uluirea:"Heavens to Murgatroyd!" este de origine americană şi datează de la mijlocul secolului al XX-lea.

-Această expresie de surpriză a fost popularizată de către îndrăgitul protagonist al seriei de animaţie care îi poartă numele: leul de munte, Snagglepuss.

-Snagglepuss, creaţie din anul 1959 a emblematicei case americane de producţie de filme animate: Hanna-Barbera, este un leu de munte antropomorf roz, care poartă, invariabil, un guler răsfrânt, papion şi manşete de cămaşă, nutrind dorinţa arzătoare de a deveni actor de teatru.

-Aferatul şi spilcuitul Snagglepuss (a cărui voce inconfundabilă i se datorează actorului american, Charles Dawson Butler /1916-1988/, cunoscut sub apelativul Daws Butler) trăieşte într-o peşteră, ale cărei "standarde de locuit" se străduieşte să le adapteze cât mai mult preferinţelor sale ..."mondene".

-Constánta vieţii sale este, însă, ghinionul, care îi zădărniceşte, fără drept de apel, toate intenţiile şi demersurile, ...mult încercatul Snagglepuss sfârşind prin a ajunge, de fiecare dată, de unde a pornit, dacă nu mult mai rău.

-Or, încolţit de aceste necazuri permanente, nu-i mai rămâne decât să rostească trei replici, şi anume celebrele laitmotive(engl: 'catchphrases'): "Heavens to Murgatroyd!", alteori, în varianta: "Heavens to Betsy!", respectiv: "Exit, stage left!"(altminteri indicaţie scenică, traductibilă prin: "Ieşire din scenă prin partea stângă", şi prin care îşi marchează ieşirea din impas prin fuga ..."sănătoasă").

-Eforturile conjugate ale etimologiştilor de a descoperi o sursă care să fie antedatată acestei serii de animaţie au rămas fără rezultat, ..."Heavens to Murgatroyd!" fiind, după toate probabilităţile, invenţia scenariştilor show-ului.

-La fel ca în cazul variantei cu Betsy, nu se cunoaşte identitatea personajului cu numele Murgatroyd. Formele diferite de ortografiere a acestui nume: Murgatroid, Mergatroyd, respectivMergatroid tind să sugereze faptul că nú este vorba despre referinţa la o persoană reală, ci despreo simplă expresie fantezistă, aleasă pentru excentricitatea ei sonoră, cu tentă marcát umoristică.

-Numele de familie Murgatroyd are, altminteri, o lungă istorie, legată nemijlocit de aristocraţia engleză: astfel, conform celei mai des invocate surse, în anul 1371, în districtul Warley, din Yorkshire, a fost desemnat un judecător de pace. Acesta a adoptat numele de Johanus de Morgateroyde, sau, literal:Johanus of MoorGateRoyde ('Districtulcu ieşire la mlaştini', în traducere textuală).

-Oricum, dacă numele Murgatroyd a întreprins o ..."călătorie în maşina timpului" din Yorkshire-ul britanic al secolului al 14-lea până în vestitele studiouri americane de producţie, Hanna-Barbera, respectiv dacă pe undeva, prin arhive, "se ascunde" un personaj numit Betsy ori Betsy Murgatroyd, este total irelevant. Ceea ce este şi va rămâne de notorietate este savuroasa expresie în sine: "Heavens to Murgatroyd!", alături de "suratele" sale ante-menţionate, care vor continua să stârnească, peste timp, amuzamentul fanilor din toate generaţiile, de pretutindeni, ai năstruşnicului şi păgubosului Snagglepuss.

**********

Ascultă live

Ascultă live

09:00 - 11:00
Orașul vorbește
Ascultă live Radio România Cultural
09:05 - 10:00
MATINALII (Continuare)
Ascultă live Radio România Actualităţi
Acum live
Radio România Muzical
Ascultă live Radio România Muzical
Acum live
Radio România Internaţional
Ascultă live Radio România Internaţional
Acum live
Radio România 3net
Ascultă live Radio România 3net
09:05 - 10:00
DEDICAȚII MUZICALE
Ascultă live Radio România Antena Satelor
Acum live
Radio România București FM
Ascultă live Radio România București FM
Acum live
Radio România Braşov FM
Ascultă live Radio România Braşov FM
Acum live
Radio România Cluj
Ascultă live Radio România Cluj
Acum live
Radio România Constanța
Ascultă live Radio România Constanța
Acum live
Radio România Oltenia Craiova
Ascultă live Radio România Oltenia Craiova
Acum live
Radio România Iași
Ascultă live Radio România Iași
Acum live
Radio România Reșița
Ascultă live Radio România Reșița
Acum live
Radio România Tg Mureș
Ascultă live Radio România Tg Mureș
Acum live
Radio România Timișoara
Ascultă live Radio România Timișoara
Acum live
Radio Chişinău
Ascultă live Radio Chişinău
Acum live
Radio România Tg Mureș
Ascultă live Radio România Tg Mureș
Acum live
Radio România Cluj
Ascultă live Radio România Cluj