Ascultă Radio România Cultural Live

"ANGLO-LOGOS"/XV/ -17 NOIEMBRIE, 2017

17 Noiembrie 2017, 07:44

-Expresie specifică limbii engleze britanice şi, implicit, umorului suí géneris al insularilor, "Bob's your uncle" ("Bob e unchiul tău", în traducere textuală) este atât de familiară în Marea Britanie încât a generat şi alte variante, la fel de "spumoase", ca de exemplu: "Robert's your auntie's husband" (redată, mot-à-mot, prin: "Robert e bărbatul mătuşicii tale"). Fiind, după toate probabilităţile, mai puţin cunoscută în afara spaţiului lingvistic britanic, ea se cere cu atât mai mult pusă în context explicativ-exemplificativ.

-Aşadar, "Bob's your uncle" este o exclamaţie folosită pentru a afirma că: "totul e bine/ sau în regulă" (engl: 'everything is alright').

-Cu toate că a făcut obiectul unor cercetări asidue din partea etimologiştilor, originea expresiei a rămas învăluită în mister, tot ceea ce se avansează nefiind decât sugestii în diverse grade de plauzibilitate.

-Prima şi cea mai vehiculată sursă, cotată ca fiind şi cea mai plauzibilă, îl are drept inspirator pe cel de-al 20-lea Prim Ministru britanic, şi anume aristocratul victorian, Robert Arthur Talbot Gascoyne-Cecil, al 3-lea Marchiz de Salisbury, numit cu primul dintre numeroasele sale prenume: 'Robert' (cu menţiunea obligatorie că Bob este una dintre formele de diminutiv ale prenumelui masculin, Robert).

-Se spune, astfel, că "Bob's your uncle" ar deriva de la presupusul nepotism practicat de Lordul Salisbury, care şi-a desemnat un nepot favorit, şi anume pe Arthur Balfour, în mai multe funcţii politice, în perioada anilor 1880. Balfour şi-a succedat unchiul, în calitate de Prim Ministru al Regatului Unit, vreme de trei ani (1902-1905), atrăgându-şi, însă, la un moment dat, critici severe din pricina unor erori de guvernare, socotite drept inacceptabile. În lipsa patronajului exercitat de influentul său unchi, se consideră, totuşi, puţin probabil ca Arthur Balfour să fi putut ajunge pe culmile celebrităţii politice, aşa cum a făcut-o. Istoricul şi biograful britanic, Piers Brendon (n. 1940) consemnează, bunăoară, în lucrarea sa, intitulată 'Eminent Edwardians' ('Edwardieni eminenţi'), publicată în anul 1979:

 • "In 1887, Balfour was unexpectedly promoted to the vital front line post of Chief Secretary for Ireland by his uncle Robert, Lord Salisbury."

 • = "În anul 1887, Balfour a fost promovat, pe neaşteptate, în postul-cheie de Secretar-Şef pentru Irlanda, de către unchiul său, Robert, Lord de Salisbury."

-Legătura dintre un unchiBob, deţinător al înaltei demnităţi de Prim Ministru şi ..."paşaportul" către o viaţă confortabilă este uşor de făcut. Faptul că termenul "nepotism" (engl: 'nepotism') derivă de la "nepot" (engl: 'nephew') face ca asocierea să fie cu atât mai evidentă. (Acest procedeu derivaţional este ceea ce se numeşte, în lingvistică: 'derivare regresivă', definită, în linii mari, ca: "procedeul analogic, complex, de creare a noi cuvinte, unităţi frazeologice şi forme gramaticale prin suprimarea unor afixe reale sau aparente de la cuvinte ori forme flexionare existente deja în limbă." ~~engl: 'back-formation'~~).

-Ca fapt divers foarte interesant, trebuie spus că una dintre variantele acestei expresii amuzante şi încărcată de tâlc a fost preluată de comunitatea greacă din Australia, unde personajul arhetipal, (Uncle)Bob, responsabil cu exercitarea nepotismului britanic, a fost înlocuit cu ..."omologul" său elén, Spíros ...

-Conform celei de-a doua interpretări, sursa ar reprezenta-o expresia argotică: "all is bob", cu înţelesul: "all is well"("totul e bine"). Expresia în cauză este listată în 'Dictionary of the Vulgar Tongue' ('Dicţionarul limbajului vulgar'), lucrare publicată în anul 1785, sub semnătura anticarului, desenatorului şi lexicografului englez, Francis Grose (1731-1791):

 • "A shoplifter's assistant, or one that receives and carries off stolen goods. All is bob; all is safe."

 • = "Asistent de hoţ din magazine, sau cel care ia în primire şi transportă lucrurile sustrase. Totul e bine; totul e în siguranţă."

-Termenul 'bob', echivalentul argotic al aşa-numitului: 'shoplifter's assistant' (= 'asistentul hoţului din magazine') s-a menţinut în circulaţie pentru câţiva ani în acea epocă, fiind definit ca atáre în dicţioarele de cuvinte şi expresii argotice ale vremii.

-'Bob' mai era întrebuinţat şí ca termen generic pentru 'person' (= 'persoană'). De exemplu, băieţii din cadrul şcolilor publice, practicanţi ai sporturilor de uscat, precum cricket-ul sau rugby-ul, erau numiţi 'dry bobs', în timp ce aceia care practicau sporturile pe apă: 'wet bobs'.

-Cea de-a treia sursă potenţială a expresiei este musicalul(engl: 'the music hall'). Cel mai cunoscut exemplu, în formă scrisă, al acesteia datează din anul 1924 şi figurează în programul unui spectacol de revistă din Dundee, Scoţia, reprezentaţie intitulată: 'Bob's Your Uncle'.

-Expresia făcea parte şí din textul unei melodii, creaţie din anul 1931 a compozitorului şi textierului englez, John P. Long, şi intitulată: 'Follow Your Uncle Bob' (= 'Ascultă de Unchiul Bob'):

 • 'Bob's your uncle,

Follow your Uncle Bob,

He knows what to do,

He'll look after you.'

 • = 'Bob ţi-e unchi,

Ascultă de Unchiul Bob,

[Căci] el ştie ce să facă,

[Şi] de grijă o să-ţi poarte.'

-Cântecul a fost interpretat şi înregistrat de către cântăreaţa şi animatoarea de vodevil australiană, Florrie Forde (1875-1940), una dintre cele mai populare staruri de musical de la începutul secolului al 20-lea.

-Dacă disputele şi argumentele pro sau contra unei surse ori a alteia, de pe "câmpul de luptă" al lingviştilor persistă, este, ca în toate cazurile de "mistere lexicale", irelevant pentru utilizatorii expresiei. În definitiv, oricare dintre "izvoarele" acesteia are încărcătura sa proprie de pitoresc, care îi consfinţeşte farmecul şi atractivitatea.

*****

-"To be born with a silver spoon in one's mouth", expresia a cărei redare textuală este aceea de: "a se naşte cu o lingur(iţ)ă de argint în gură" se traduce, în mod corespunzător, prin: "a se naşte într-o familie cu dare de mână/ a se naşte într-o zodie bună sau fastă/orisub o stea norocoasă" ...respectiv, în registrul informal de limbaj, caracteristic, altminteri, şí expresiei engleze: "a se naşte cu căiţă (pe cap)."

-Se crede, în mod obişnuit, că este vorba despre o expresie engleză care se referă la aristocraţia britanică. La o analiză detaliată, trebuie specificat faptul că, în limba engleză, "silver spoon" ("lingur/iţ/a de argint") este sinonimă cu prosperitatea(engl: "wealth"), ...expresia având semnificaţia de adâncime conform căreia persoana/ ori persoanele născute într-un mediu familial prosper nu apreciază la justa valoare sau nú merită neapărat acest statut social avantajos, el fiind moştenit, mai degrabă decât dobândit.

-În epoca medievală, lingurile erau confecţionate din lemn, or numai familiile înstărite deţineau linguri din metal sau argint, de unde şí expresia în cauză. Pe de altă parte, exista obiceiul împământenit, în Anglia, dar şi în alte ţări ale lumii, ca naşii cu dare de mână să dăruiască la botez, micilor lor fini, o linguriţă de argint.

-Un exemplu notabil, în acest sens, este un fragment din: 'The Famous History of the Life of King Henry the Eight'('Faimoasa istorie a vieţii Regelui Henric al Optulea') /1613/, operă scrisă de William Shakespeare, în colaborare cu unul dintre confraţii săi dramaturgi, John Fletcher (1579-1625): Anne Boleyn, cea de-a doua soţie a Regelui Henric al VIII-lea, o adusese pe lume pe aceea care avea să devină viitoarea regină a Angliei, emblematica Elisabeta -I-. În acest context, regele Henric al VIII-lea i se adresează Arhiepiscopului de Canterbury, Thomas Cranmer:

(Folio 1, 1623)

 • King:

'My Lord of Canterbury,

I have a Suit which you must not deny me:

That is, a fair young Maid that yet wants Baptism.

You must be Godfather, and answer for her.'

 • Cranmer:

'The greatest Monarch now alive

May glory in such an honour:

How may I deserve it,

That am a poor and humble Subject to you?'

 • King:

'Come, come my Lord, you'd spare your spoons.'

 • = Regele:

'Mărite Lord de Canterbury,

O rugă am a-ţi face, şi nú-ncape tăgadă:

O tânără domniţă 'şi-aşteaptă-ncreştinarea

Nănaş te chem a-i fi, să-i porţi de grijă.'

 • Cranmer:

'Al lumii pisc între monarhi,

Atáre cinste-i bucuros să-mi hărăzească,

Dar, oare, vrednic e s-o şi primească

Al Majestăţii tale preaumil slujbaş?'

 • Regele:

'Háidem, Milord, şi vezi de cátă linguri.' (versiune neoficială de traducere)

-Expresia "born with a silver spoon in one's mouth" a apărut, sub formă tipărită, în Anglia anului 1719, în cuprinsul traducerii romanului "Don Quixote" ("Don Quijote"), tălmăcire realizată de dramaturgul, traducătorul şi editorul englez, de origine franceză, Peter Anthony Motteux (1663-1718), figură proeminentă a începuturilor jurnalismului englez. Forma exactă în care apare expresia este: "[...]every Man was not born with a Silver Spoon in his Mouth." ("...nú toţi oamenii s-au ivit pe lume sub o stea norocoasă."). Având în vedere că expresia este întrebuinţată ca traducere a unui proverb spaniol cu înţeles literal diferit ("Muchas veces, donde hay estacas, no hay tocinos"= "Adeseori, unde sunt cârlige, nu sunt slănini /de atârnat/"), se pare că expresia era, deja, considerată proverbială în limba engleză, la acea vreme.

-Expresia mai apare sub forma: "Every Man is no born with a Silver Spoon in his Mouth" în cuprinsul unei culegeri de proverbe scoţiene, publicate în anul 1721.

í celebra serie de romane şi interludii: "The Forsyte Saga" ("Saga familiei Forsyte"), publicată pentru prima oară cu acest titlu în anul 1922 -capodoperă a laureatului Nobel pentru literatură, în anul 1932, romancierul şi dramaturgul englez, John Galsworthy (1867-1933)- include un capitol intitulat: "The Silver Spoon"("Lingura de argint"), care se referă la o moştenitoare răsfăţată de soartă, Fleur Forsyte.

-Un exemplu de consemnare timpurie a acestei expresii a fost identificat şí în afara spaţiului de cultură britanic, cu prilejul unui discurs susţinut de avocatul şi politicianul american, James A. Bayard Sr., în cadrul unei sesiuni de dezbateri judiciare a Camerei Reprezentanţilor din Congresul S.U.A., şi care a avut loc la Washington D.C., în ziua de 9 ianuarie, 1801:

 • 'Patriotism, though a fine sounding word, will not sustain a family. It was a common proverb that féw lawyers were born with silver spoons in their mouths. They were generally born in the humble spheres of life and incapacitated, however enthusiastic their feelings, from serving their country through pure motives of patriotism.'

 • = 'Deşi un cuvânt care sună bine, patriotismul nu poate susţine o familie. Se spunea, adesea, că puţíni erau avocaţii născuţi în familii cu stare. Ei erau, în general, de obârşie modestă şi incapabili, în pofida entuziasmului care îi animá, de a-şi servi ţara din púre raţiuni de patriotism.'

**********

Ascultă live

Ascultă live

08:00 - 09:00
Știri pe vinil (partea a II-a)
Ascultă live Radio România Cultural
07:10 - 09:00
MATINALII
Ascultă live Radio România Actualităţi
Acum live
Radio România Muzical
Ascultă live Radio România Muzical
Acum live
Radio România Internaţional
Ascultă live Radio România Internaţional
Acum live
Radio România 3net
Ascultă live Radio România 3net
06:00 - 09:00
BUNĂ DIMINEAȚA, GOSPODARI
Ascultă live Radio România Antena Satelor
Acum live
Radio România București FM
Ascultă live Radio România București FM
Acum live
Radio România Braşov FM
Ascultă live Radio România Braşov FM
Acum live
Radio România Cluj
Ascultă live Radio România Cluj
Acum live
Radio România Constanța
Ascultă live Radio România Constanța
Acum live
Radio România Oltenia Craiova
Ascultă live Radio România Oltenia Craiova
Acum live
Radio România Iași
Ascultă live Radio România Iași
Acum live
Radio România Reșița
Ascultă live Radio România Reșița
Acum live
Radio România Tg Mureș
Ascultă live Radio România Tg Mureș
Acum live
Radio România Timișoara
Ascultă live Radio România Timișoara
Acum live
Radio Chişinău
Ascultă live Radio Chişinău
Acum live
Radio România Tg Mureș
Ascultă live Radio România Tg Mureș
Acum live
Radio România Cluj
Ascultă live Radio România Cluj