Ascultă Radio România Cultural Live

'ANGLO-LOGOS' 37 -25 IAN., 2019

1

25 Ianuarie 2019, 06:00

-Asocierea, cu ajutorul a ceea ce, în gramatica limbii engleze, se numeşte "genitivul sintetic/ saxon/ sau genitivul în 's", a termenilor 'mare'['meə(r)]şi 'nest' generează o expresie şi, implicit, o imagine vizuală cu un efect umoristic fără echivoc. '/A/ Mare's nest' este¸ însă, un... "Cuib al iepei" doar la nivel de suprafaţă, deoarece semnificaţia profundă a acestei micuţe, dar foarte sugestive, sintagme idiomatice este: convingerea de a fi descoperit ceva deosebit oriieşitdin comun -în sens, evident, pozitiv-, dar care se dovedeşte, mai devreme sau mai târziu, a fi pur iluzoriu sau lipsit de valoare, ...cu alte cuvinte: "goană după himere/vânătoare de iluzii sau de fantasme" ...prin extensie: "pistă falsăorigreşită". Este ceea ce, în registrul familiar al limbii române, se echivalează perfect prin sintagmele, la fel de pitoreşti, de altfel:  "Cai  verzi  pe  pereţi/  sau  Potcoave  de  cai  morţi".

-De fapt, se
află în circulaţie două conotaţii ale
acestei sintagme idiomatice, între care nu există nicio legătură demonstrabilă.
Prima este cea tocmai semnalată, iar a doua, cu o mai mare rată de
întrebuinţare în prezent, este aceea de: "situaţie confuză/ încâlcită/ sau încurcată"...ori ceea ce în limbajul
nostru familiar/ popular se redă prin: "daravéră/ dandaná/ sau tărăşenie".

-Expresia a fost
întrebuinţată încă din secolul al 16-lea, aşa cum o dovedeşte, de pildă, un
scurt fragment din celebrul tratat despre bunele maniere: 'Galateo', operă a scriitorului florentin, Giovanni della Casa /1503-1556/, mai precis, din versiunea de
traducere în limba engleză a acestei creaţii, publicată în anul 1576, sub
semnătura traducătorului englez, Robert
Peterson
:

* '...Nor stare
in a man's face, as if he had spied a
mare's nest
.'

* = '...Şi nici
nu te uita lung la un om ca şi când acesta ar sta să pândească năluci.'

-În limba
engleză, există, de altfel, numeroase expresii metaforice în care se face
referire la animale, între care, cu
titlu de exemplu: 'bird's-eye view' ( = "vedere aeriană/ de ansamblu/ panoramică");
'dog's breakfast' (= "încurcătură sau dezastru total/
haos/ debandadă")
, sau 'lion's
share
' (= "partea leului"),
...însă aluzia la iepele care, desigur, nu îşi fac cuiburi, a fost
"dotată", în mod deliberat, cu încărcătură
comico-ironică
. Această dimensiune umoristică, cu trimitere la râs(engl:
'laughter')
este prezentă în mai
multe opere literare timpurii, precum, bunăoară, tragi-comedia cu tematică
istorică: 'Bonduca', operă -publicată
în jurul anului 1613- a prestigiosului dramaturg iacobin, John Fletcher /1579-1625/:

* 'Why dost thou
laugh? What Mares nest hast thou found?'

* = 'Pentru ce râzi? Ce cuib de iapă îţi ieşí în cale?'

-Această latură
ironico-anecdotică a fost preluată şi mai târziu, în secolul al 18-lea, de
către redutabilul satirist, eseist şi pamfletar politic anglo-irlandez, Jonathan Swift /1667-1745/, în
cuprinsul ediţiei din anul 1751 a uneia dintre cărţile sale, intitulată: 'Miscellanies' ('Varia'):

* 'What! Have
you found a mare's nest, and
laugh at the eggs?'

* = 'Ce-i asta?
Ai dat peste-un cuib de iapă şi-ţi
râzi de ouă?'

-Cât despre cea
de-a doua accepţie, şi anume aceea de: "încurcătură/ sau situaţie confuză" (engl: '/confused/ mess'; '/disordered/
tangle
' sau 'muddle')
a
sintagmei idiomatice: '/A/ mare's
nest
', specialiştii evidenţiază faptul că ea nu a intrat în uzanţa
limbii engleze decât înspre mijlocul secolului al 19-lea: şi aceasta, după
toate probabilităţile, ca urmare a unei simple răstălmăciri prin contaminare
lexicală. Mai exact, pentru aceia dintre vorbitori nefamiliarizaţi cu sensul
originar -şi nu foarte, dacă nu deloc
intuitiv
- al sintagmei, ...'a
mare's nest
' era asociat cu o sintagmă aflată în uz încă de la
începutul secolului al 19-lea, şi anume:
'a rat's nest' (= "cuib de şobolani"). În realitate, şobolanii îşi
construiesc, mai degrabă, cuiburi îngrijite, ceea ce nu concordă cu sensul figurat de: "încurcătură" atribuit
expresiei. Or sintagma: 'a mare's
nest
' a "copiat", practic, acest înţeles -care s-a perpetuat, pe scară largă, în
reprezentarea vorbitorilor limbii engleze de astăzi
-, de la mai puţin
"simpatica": 'a rat's nest'.

-Două dintre
cele mai faimoase exemple de utilizare a expresiei: 'a mare's nest' în accepţia de: "încurcătură", cu un plus conotativ de: "confuzie mentală" figurează în paginile romanului poliţist, intitulat: 'The Mysterious Affair at Styles'('Misterioasa
afacere de la Styles')
, creaţie a emblematicei scriitoare engleze de romane
şi scurte povestiri poliţiste, dramaturg, poet şi memorialist, Agatha Christie /1890-1976/, roman
publicat, în Marea Britanie, în anul 1921, ulterior publicării din anul 1920,
în S.U.A.
:

* 'A pretty mare's nest arresting him would have been.'

* = 'Arestarea
lui ar fi fost odaravéră de toată frumuseţea.'

...respectiv:

* 'In my
opinion, the whole thing is a mare's
nest
of Bauerstein's! ... Bauerstein's got a bee in his bonnet. Poisons
are his hobby, so of course he sees them everywhere.'

* = 'După mine,
toată afacerea e osminteală de-a lui Bauerstein! ...
Bauerstein are o fixaţie. Otrăvurile sunt pasiunea lui, aşa că le vede,
desigur, la tot pasul.'

********

-Termenul
"suveran" din componenţa sintagmei familiare: 'Nosy parker' este 'nosy'
-cu varianta ortografică: 'nosey'-, adjectivul
corespunzător substantivului 'nose'
(= "nas").

-'/A/ Nosy parker' este o persoană care nu-şi poate reprima
impulsul de a pătrune în...
ori de a invada, cu orice preţ, intimitatea
celorlalţi/
sau care se amestecă, nechemată de nimeni, în
treburile altora
, ...cu alte cuvinte:
extrem de curioasă/ băgăcioasă sau
băgăreaţă/
ori indiscretă.

-Personajul cel
mai des asociat sintagmei 'nosy
parker
' este Matthew Parker
/1504-1575/, Arhiepiscop de Canterbury între anii 1559-1575, cel care, în
tentativele sistematice de a obţine informaţii amănunţite despre calificările
şi activităţile corpului clerical, a dispus mai multe investigaţii impopulare. Aceasta,
dar şi nasul impunător al venerabilei feţe bisericeşti se consideră a fi fost
motive mai mult decât întemeiate pentru ..."blagoslovirea" sa, de
către confraţi, cu apelativul, evident peiorativ: 'nosy Parker': şi totuşi, ne asigură specialiştii, nimic din
toate acestea nu este confirmat de realitatea istorică.

-'Nosy parker' datează, de fapt,
de la finele secolului al 19-lea. Mary
Elizabeth Braddon
/1835-1915/, o foarte populară romancieră a epocii
victoriene, fondatoare a revistei literare, ilustrate, londoneze: 'Belgravia', a inclus sintagma, în
varianta ortografică: 'nosey parker', în cuprinsul ediţiei
din luna mai, 1890, a revistei, acesta fiind, cel mai probabil, primul exemplu
atestat de întrebuinţare a micii expresii:

* 'You're askin'
too many questions for me, there's too much of Mr. Nosey Parker about you, an' I'd 'ave
you to know
I'm
a laidee.'

* = 'Cam
multe-ntrebări îmi pui 'mneata, eşti croit cam multişor după asemănarea lu' Dom' Iscodeală, şi tre'
să ştii de
la mine că
eu mi-s o cocoană.'

-În secolul al
17-lea, 'nosey' era doar un
calificativ atribuit cuiva cu nasul mare,
un exemplu timpuriu în acest sens fiind versiunea de traducere în limba
engleză, publicată în anul 1620, a capodoperei cervantine, 'Don Quijote' (engl: 'Don Quixote'), semnată de reputatul
traducător englez, Thomas Shelton /fl.
1604-1620/ -cu menţiunea că aici
figurează o variantă ortografică a acestui adjectiv-
:

* 'The Story
leaves them to tell who was the Knight of the Glasses and his nosier Squire.'

* = 'Istorisirea
îi lasă să ghicească cine erau Cavalerul Oglinzilor şi năsosul Scutier al acestuia.'

-Cercetările
etimologice şi lexicologice atestă faptul că termenul 'nosy' a început să fie întrebuinţat în accepţia de: 'indiscret/ sau băgăcios' (engl:'inquisitive') la începutul
secolului al 19-lea. Autorul de poeme religioase şi satiristul englez, Robert Montgomery /1807-1855/ a inclus
această referinţă în paginile uneia dintre creaţiile sale satirice, de o
virulenţă nimicitoare, intitulată: 'The
Age Reviewed: A Satire' ('Epoca revizuită: O satiră')
, şi publicată în anul
1828:

* 'The sycophantic
gang Whine through the kingdom with deceitful slang;

Till nasty, nosy gabble mouth'd for hire,

Puff their mean souls into Presumption's Fire.'

* = 'Adunătura Sclifosită
de lingăi îşi poartă, prin regat, vorbele-i scârnave şi-nşelătoare;

Până ce ăşti
pârdalnici băgăcioşi palavragii,
doar buni ca la mezat să fie scoşi,

Va fi să-şi Scuipe
duhurile putrezite în Vâlvătaia de Apoi a Făloşíei.'

-Înainte de inventarea
sintagmei 'nosy parker', termenul 'parker' desemna, pur şi simplu,
în Marea Britanie, un "supraveghetor
sau paznic de parc" (termen
sinonim actual: 'park-keeper')
,
între ale cărui atribuţii de căpătâi figura "spionarea" potenţialilor
sfidători ai ordinii şi decenţei publice. Din nou, însă, nu s-a putut stabili
nicio legătură directă, atestată documentar, între denumirea asociată acestui
funcţionar public şi mica sintagmă, ..."eminamente indiscretă", de
mai târziu.

-Dacă a existat
"în carne şi oase" şi cine va fi fost primul 'Nosy Parker', nu se va şti niciodată cu adevărat. Ceea ce ţine,
totuşi, de domeniul evidenţei, este faptul că expresia face referire la persoane indiscrete sau
curioase cu asupra de măsură
, care
îşi vâră nasul întreburile altora (engl: 'stick their noses in otherpeople's business'). De altfel, între cele mai uzuale sinonime folosite pentru definirea unei
astfel de persoane se numără: 'busybody/
snoop(er)/
...respectiv meddler'.

-Este foarte
probabil, în opinia specialiştilor, ca mai recent inventata sintagmă
neo-zeelandeză/ australiană, cu acelaşi înţeles şi certă încărcătură ironico-umoristică:
'sticky beak' (= 'cioc
lipicios
', în traducere textuală)
să fi avut drept sursă de inspiraţie
sintagma britanică: 'nosy parker'.
Unde şi când s-a..."insinuat" termenul 'parker' în acest mic compus lexical este lăsat la voia
imaginaţiei speculative a fiecăruia.

Ascultă live

Ascultă live

07:55 - 08:00
PROMO
Ascultă live Radio România Cultural
07:10 - 09:00
MATINALII
Ascultă live Radio România Actualităţi
Acum live
Radio România Muzical
Ascultă live Radio România Muzical
Acum live
Radio România Internaţional
Ascultă live Radio România Internaţional
Acum live
Radio România 3net
Ascultă live Radio România 3net
06:00 - 09:00
BUNĂ DIMINEAȚA, GOSPODARI
Ascultă live Radio România Antena Satelor
Acum live
Radio România București FM
Ascultă live Radio România București FM
Acum live
Radio România Braşov FM
Ascultă live Radio România Braşov FM
Acum live
Radio România Cluj
Ascultă live Radio România Cluj
Acum live
Radio România Constanța
Ascultă live Radio România Constanța
Acum live
Radio România Oltenia Craiova
Ascultă live Radio România Oltenia Craiova
Acum live
Radio România Iași
Ascultă live Radio România Iași
Acum live
Radio România Reșița
Ascultă live Radio România Reșița
Acum live
Radio România Tg Mureș
Ascultă live Radio România Tg Mureș
Acum live
Radio România Timișoara
Ascultă live Radio România Timișoara
Acum live
Radio Chişinău
Ascultă live Radio Chişinău
Acum live
Radio România Tg Mureș
Ascultă live Radio România Tg Mureș
Acum live
Radio România Cluj
Ascultă live Radio România Cluj