Ascultă Radio România Cultural Live

Povestiri din studioul artelor Realizator Magdalena Tara Invitat special Profesor Emerit Dr. Mircea Beuran Sâmbătă 9 Septembrie ora 21:00

Povestiri din studioul artelor Realizator Magdalena Tara Invitat special Profesor Emerit Dr. Mircea Beuran Sâmbătă 9 Septembrie ora 21:00

09 Septembrie 2023, 13:24

Profesor Emerit Dr. Mircea Beuran - Facultatea de Medicina - Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila"

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

01/10/2015 – Prezent Fellow of the American College of Surgeons

2022 – Prezent Profesor Emerit Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti

2007 – Prezent Conducător de Doctorat Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila Bucuresti

2005 – Prezent Profesor Universitar Chirurgie Generala Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti

2000 – 2005 Conferentiar universitar chirurgie generala Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti

1994 – 2000 Sef lucrari chirurgie generala Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti

1982 – 1994 Asistent universitar chirurgie generala Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti

1980 – 1983 Asistent preparator benevol anatomie Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti

2002 – Prezent Medic principal sanatate publica si management sanitar Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

Management sanitar 1992–Prezent Medic primar chirurgie generala Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

Medicina umana

1987–1992 Medic specialist chirurgie generala 22/10/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 36 Curriculum vitae Mircea Beuran Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

1983–1986 Medic rezident chirurgie generala Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

1980–1982 Medic stagiar Spitalul Clinic al Municipiului Bucuresti

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

1999 – Prezent Doctor in stiinte medicale Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti Teza - Managementul chirurgical al pancreatitei acute

1974 – 1980 Doctor Medic Institutul de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti, Facultatea de Medicina

1987 – Prezent Cursuri de specializare 1987 - Artere artificiale din terom, Bucuresti • 1996 – Chirurgie laparoscopica - Tel-Aviv • 1996 – Chirurgie laparoscopica - Bucuresti • 1990 – 1991 – SIDA • 1986 – 1987 – Chirurgie vasculara periferica • 1985 – 1986 – Neurologie post-traumatica • 1984 – Chirurgie plastica • 1994 – 1996 – Management medical si social la Bucuresti, Monte Verita (Elvetia), Beit Oren (Israel), Dublin si Cork (Irlanda). • 14 – 16 aprilie 2004 – Actualitati în diagnosticul si tratamentul cancerului colorectal, Al 6-lea simpozion si curs postuniversitar al sectiunii române a IASG. • 20 – 21 mai 2004 – Patologia pancreatica, Catedra Medicala III si Chirurgicala Cluj Napoca • 11 – 13 mai 2005 – Simpozionul interuniversitar Bucuresti – Cluj- Napoca „Hemoragiile digestive superioare” • 12 – 18 iulie 2004, 3 – 10 iulie 2005 - Saptamâna chirurgiei româno – elvetiene • 11 – 13 mai 2006 - Cursul postuniversitar „Patologia colonului” Cluj-Napoca. • 5 – 7 aprilie 2006 - Aplicatii antibiotice în infectiile abdominale, Sofia, Bulgaria. • Februarie 2006 - Saptamâna chirurgicala româno-germana la Bucuresti • August 2006 - Saptamâna chirurgicala româno-germana la Heidelberg • Colorectal Masterclass – 16 – 17 martie 2006, Franta. • 15th International Postgraduate Course, 1st Course of the International School of Surgical Oncology – 13 – 15 dec. 2007 Atena, Grecia • 2008 – Curs „Advanced Laparoscopic Surgery”, Aesculap Akademie, Tuttlingen, Germania; 22/10/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 36 Curriculum vitae Mircea Beuran • 2008 – Curs „BETA 4 LigaSure AdvanceTM Training”, Covidien European Training Centre, Elancourt, Franţa; • 2009 – Curs „da Vinci® Surgical System Off-Site Training Program for a Console Surgeon”, Paris, Franţa; • 2010 – Director curs „Indicatiile si limitele managementului non-operator in trauma contuziva abdominala”, Cluj Napoca.

▪ Membru al comitetului editorial al revistei Moldovan Journal of Health Sciences. Founder Public Institution State University of Medicine and Pharmacy ''Nicolae Testemitanu'' from Republic of Moldova, 2014.

▪ Redactor ef Revista Chirurgia (Online ISSN: 1842 – 368X), Mai 2014. Ș ▪ Pre edinte al Societă ii Române de Chirurgie, Mai 2014. ș ț ▪ Membru în Comitetul Editorial Journal of Surgical Sciences, Carol Davila University Press, Mai 2014.

▪ Membru asociat al Academiei de tiin e Medicale de România - 2013. Ș ț ▪ Directorul Departamentului 10 - Chirurgie UMF ,,Carol Davila”, Bucure ti - 2011. ș ▪ Coordonator al activitatii de doctorat in colaborare cu Universitatea Politehnica din Bucuresti, Facultatea de Chimie aplicata si stiinta materialelor, Catedra Stiinta si Ingineria Materialelor oxidice si nanomateriale – 2010.

▪ Membrul in comisia de avizare la UEFISCDI – Programul 4, „Parteneriate in domeniile prioritare” – Domeniul 4, Sanatate – 2009. ▪ Sef de Catedra Chirurgie M19, in cadrul U.M.F. „Carol Davila” Bucuresti.

▪ Manager General Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti 2009

▪ Presedintele Comisiei Specialitatilor de Chirurgie din Ministerul Sanatatii ▪ Membru al Consiliului Profesoral al Facultatii de Medicina a UMF „Carol Davila” Bucuresti

▪ Membru al Senatului Universitar al UMF „Carol Davila” Bucuresti

▪ Membru titular al Consiliului Municipal al Colegiului Medicilor din Municipiul Bucuresti. 2007.

▪ Cordonator studii doctorale din 2006

▪ Profesor universitar, Sef clinica chirurgie – Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti, 2005

▪ Sef Sectia a III-a Chirurgie – Spitalul Clinic de Urgenta „Floreasca” din Bucuresti, 1999

▪ Ministrul Sanatatii – Guvernul României, 2003

▪ Consilier de Stat, medic personal al Presedintelui – Administratia Prezidentiala, 2000 - 2003

▪ Reprezentat al Presedintelui României – Fondul Român de Dezvoltare Sociala, 2001 – 2003 22/10/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 / 36 Curriculum vitae Mircea Beuran Membru al Fundatiei „Academician Nicolae Cajal”

▪ Membru în Consiliul Editorial al Revistei Române de Nutritie Clinica ▪ Membru în colegiului de redactie al Romanian Journal of Experimental & Medical – Surgical Research - Timisoara

• Presedintele Societatii de Chirurgie de Urgenta si Traumatologie din Romania• Din 2009 - Presedintele Asociatiei Romane de Chirurgie Endoscopica si Alte Tehnici Intervenţionale din Romania

▪ Membru în colegiul de redacţie al revistei Biology and Therapy of Cancer Cell ▪ Membru în Consiliul Stiintific a revistei Journal of Medicine and Life

▪ Membru în Comitetul tiin ific al Primului Congres National al Societătii Române de Coloproctologie

▪ Membru în Comitetul stiintific la Congresul National de Chirurgie 2012

▪ Membru în Comitetul stiintific la a XXXIV-a chirurgilor din Moldova

▪ Membru în Comitetul tiin ific la a VI-a Conferintă Internatională de Chirurgie

▪ Membru în consiliul editorial al revistei Revista Română de Nutritie Clinica

PREMII

▪ 2015 - Diplomă de Excelentă în cadrul congresului Anual al Asociatiei Medicale Române, pentru lucrarea ''Rezultate preliminare ale Regsitrului de Traumă Român'', Bogdan S, Paun S, Tanase I, Negoi I, Beuran M.

▪ 2015 - Gold Medal în cadrul Expozi iei Europene a Creativită ii i Inovării pentru lucarea ''Rectal ț ț ș cancer tretment - a new approach'', Prodan A, Beuran M. ▪ 2015 - Premiul Iacomi-Răzesu pentru lucrarea ''Rolul Computer Tomografiei în managementul diverticulitei acute complicate'', Tănase I, Paun S, Negoi I, Stoica B, Beuran M, prezentată în cadrul A XXXVII-a Reuniune a Chirurgilor din Moldova ''Iacomi-Răze u''.

▪ 2014 - Premiul ''Victor Babes'' acordat de Academia Română pentru lucrarea ''Managementul Selectiv Nonoperator al Leziunilor Viscerale Abdominale al Pacientul Politraumatizat''. ▪ 2014 – Doctor Honoris Causa - Universitatea de Medicină si Farmacie ”Nicolae Testemi anu”, Chisinău, Moldova.

▪ Ordinul National "Steaua Romaniei", in grad de Cavaler, 2002.

▪ 2007 – “Diploma Salonului de Carte Universitară” - Ed. Universitară “Carol Davila”.

▪ Premiul ''Iacomi - Răzesu'' pentru lucrarea cu titlul ''Laparoscopic anterior transgastric pseudocystogastroanasotmosis for massive pancreatic pseudocysts'', A XXXVI-A reuniune a chirurgilor din Moldova, Piatra Neamt, 23 - 26 Oct, 2014.

▪ Premiul ''Iacomi - Răzesu'' pentru lucarrea cu titlul ''Proximal splenic artery angioembolization in a massive intraparenchymatous splenic haematoma after blunt trauma'', A XXXVI-A reuniune a chirurgilor din Moldova, Piatra Neamt, 23 - 26 Oct, 2014.

▪ Poster Award „Post-traumatic retroperitoneal Hematoma – diagnosis and therapeutic Issues” – 1st Joint Congress of the European Association for Trauma and Emergency Surgery / European Trauma Society, Graz, Austria – 23-26 Mai 2007.

▪ Poster Award „Management of pancreatic lesions in trauma patients” – 1st Joint Congress of the European Association for Trauma and Emergency Surgery / European Trauma Society, Graz, Austria – 23-26 Mai 2007.

▪ 2008 – Medalia jubiliara de Aur a ’’Bisericii Marcuta’’ pt contributia stiintifica in domeniul medicinei si profesionalismul in activitatea didactica. ▪ 2009 – “Diploma de recunoastere a contributiilor” in cadrul 10th European Congress of Trauma 22/10/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 4 / 36 Curriculum vitae Mircea Beuran and Emergency Surgery.

▪ ’Celebritatea Anului in Medicina’’ in cadrul Galei Celebritatilor Anului 2009. ▪ Premiul “Management în medicina de urgenţă” în cadrul Galei Sănătătăţii 2009.

▪ Premiu pentru cel mai bun poster „Abdomenul acut de cauza ginecologica – abord laparoscopic versus clasic” – Congresul National al Asociatie Romane de Chirurgie Endoscopica, Bucuresti 11- 14 Noiembrie 2009.

▪ 2010 – “Diplomă de Excelenţă pentru iniţiativă şi performanţă în educaţia academică medicală” – UMF “Carol Davila” Bucureşti şi UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca. ▪ Premiu pentru cel mai bun poster „Evaluarea scintigrafica a viabilitatii implantului splenic autolog la pacientii splenectomizati in trauma abdominala” – Congresul National de Chirurgie, Cluj Napoca, 3- 6 Mai 2010.

▪ Premiu pentru cel mai bun poster „Managementul selectiv nonoperator al leziunilor viscerale parenchimatoase abdominale la pacientul politraumatizat” – Congresul National de Chirurgie, Cluj Napoca, 3-6 Mai 2010.

▪ Premiul top medici pentru excelenta in medicina, gala top medici, Bucuresti, 15 aprilie 2011 Proiecte de Cercetare Câstigate prin Concurs si Studii Clinice

▪ 2014 - Tutore post-doctorat, Excelentă în cercetarea stiintifică, interdisciplinară, doctorală, postdoctorală, în domeniile Economic, Social Medical - EXCELIS” POSDRU/159/1.5/S/138907

▪ 2014 - Director de proiect. PN-II-PT-PCCA-2013-4-0006. Studiul prin imunoflorescenta a efectului nanoparticulelor de oxid de fier func ionalizate asupra celulelor tumorale rectale maligne.

▪ 2014 - Membru în echipa de cercetare. PN-II-PT-PCCA-2013-4-2101. Suprafete nanostructurate pentru îmbunătirea integrării osoase a implanturilor de titan.

▪ 2014 - Membru în echipă. FP7 - Heracles (Spitalul Colentina).

▪ 2014 - Expert selectie grup tintă. POSDRU/159/1.5/S/138907 - ”Excelentă în cercetarea stiintifică, interdisciplinară, doctorală si postdoctorală, în domeniile Economic, Social si Medical - EXCELIS”.

▪ 2014 - Expert selectie grup tintă. POSDRU/159/1.5/S/132395. ”Burse doctorale i postdoctorale în sprijinul inovării si competivitătii în cercetare (InnoRESEARCH)”.

▪ 2014 - Expert selectie grup tintă. POSDRU/159/1.5/S/137390. ”Cercetarea doctorală postdoctorală prioritate a învătământului superior românesc (Doc-Postdoc)”.

▪ 2012 – Director proiect – „Advanced workshop on acute care surgery in trauma and abdominal emergencies” (PN-II-ID-WE-2012).

▪ 2012 - Membru in echipa de cercetare - „Advanced workshop on rectal cancer”.

▪ 2008 – 2009 - Investigator principal - Studiu clinic de faza 3: A multicentric randomized, doubleblind, placebo-controlled study of intravenous methylnaltrexone (MOA-728) for the treatment of postoperative ileus.

▪ 2007 - Investigator principal - Studiu clinic de faza 3: A multicentric randomized, double-blind, placebo-controlled study of intravenous methylnaltrexone (MOA-301) for the treatment of postoperative ileus.

▪ 2006, 2007, 2008 – Membru - Nutrition day in European hospitals – Studiu multicentric international. ▪ 2004-2006 - Subinvestigator - Studiu clinic de faza 3: A multicenter, randomized, double-blind study evaluating Tigecycline and Linezolid for the treatment of selected serious infections in subjects with Methycilline-resistant Staphylococus aureus (3074-A1-307-WW).

▪ 2004 – 2005 – Membru - A multicenter randomized, double-blind comparison study of the efficacy and safety of Tigecycline to Imipenem/Cilastatin to treat complicated intra-abdominal infections in hospitalized patients (3074A1-306-WW).

▪ 2002- 2003 – Membru - A phase 3, multicenter randomized, double-blind study evaluating Parecoxib/Valdecoxib for the treatment of postoperative pain (I93-01-02-069).esedintele Societătii de Chirurgie Bucuresti

Violonistul Gabriel Croitoru - „Suntem onorați că am făcut și încă facem parte din promotorii festivalului ”Vară Magică”, mai ales că anul acesta vom cânta pe cele patru viori ale maestrului Enescu” | PODCAST
Produs de Radio România 23 Iunie 2024, 06:30

Violonistul Gabriel Croitoru - „Suntem onorați că am făcut și încă facem parte din promotorii festivalului ”Vară Magică”, mai ales că anul acesta vom cânta pe cele patru viori ale maestrului Enescu” | PODCAST

În deschiderea Festivalului Internațional  „​Vară Magică”,  ce se desfășoară în...

Violonistul Gabriel Croitoru - „Suntem onorați că am făcut și încă facem parte din promotorii festivalului ”Vară Magică”, mai ales că anul acesta vom cânta pe cele patru viori ale maestrului Enescu” | PODCAST
Dirijorul SASCHA GOETZEL și violoncelistul ANDREI IONIȚĂ - închiderea stagiunii la Sala Radio
Produs de Radio România 17 Iunie 2024, 12:16

Dirijorul SASCHA GOETZEL și violoncelistul ANDREI IONIȚĂ - închiderea stagiunii la Sala Radio

Vineri, 21 iunie 2024 (19.00), ORCHESTRA NAȚIONALĂ RADIO își ia rămas bun de la publicul său până la...

Dirijorul SASCHA GOETZEL și violoncelistul ANDREI IONIȚĂ - închiderea stagiunii la Sala Radio
Éric -Emmanuel Schmitt: “Nu-i suport pe autorii care spun că ei scriu pentru ei înșiși. Eu nu scriu pentru mine însumi, eu scriu pentru ca să fiu citit!”
Produs de Radio România 17 Iunie 2024, 00:06

Éric -Emmanuel Schmitt: “Nu-i suport pe autorii care spun că ei scriu pentru ei înșiși. Eu nu scriu pentru mine însumi, eu scriu pentru ca să fiu citit!”

Cărțile sale au fost traduse în peste 40 de limbi, iar piesele sale de teatru au fost montate în peste 50 de...

Éric -Emmanuel Schmitt: “Nu-i suport pe autorii care spun că ei scriu pentru ei înșiși. Eu nu scriu pentru mine însumi, eu scriu pentru ca să fiu citit!”
Românii în lume Duminică 16 Iunie ora 21 Realizator Magdalena Tara
Produs de Radio România 16 Iunie 2024, 15:30

Românii în lume Duminică 16 Iunie ora 21 Realizator Magdalena Tara

“Românii în lume” astăzi la Madrid, Bruxelles, Praga, Varșovia, Lodz, Beijing, Viena, New York,...

Românii în lume Duminică 16 Iunie ora 21 Realizator Magdalena Tara
Cosmin Ciotloș: “Neacceptând să-mi mint cititorii în legătură cu Anton Pann, mi-am dat seama că pot, în schimb, să-mi asum trăirile unui om care nu a avut carne și nu a avut oase pe el. Și atunci, l-am inventat pe Ștefan Valentineanu“
Produs de Radio România 16 Iunie 2024, 12:01

Cosmin Ciotloș: “Neacceptând să-mi mint cititorii în legătură cu Anton Pann, mi-am dat seama că pot, în schimb, să-mi asum trăirile unui om care nu a avut carne și nu a avut oase pe el. Și atunci, l-am inventat pe Ștefan Valentineanu“

“Până când nu te iubeam“ este o foarte cunoscută melodie compusă de Anton Pann și a devenit, de...

Cosmin Ciotloș: “Neacceptând să-mi mint cititorii în legătură cu Anton Pann, mi-am dat seama că pot, în schimb, să-mi asum trăirile unui om care nu a avut carne și nu a avut oase pe el. Și atunci, l-am inventat pe Ștefan Valentineanu“
Cartea care te ajută! Podcast de vară cu Editura Trei la Radio România Cultural
Produs de Radio România 16 Iunie 2024, 06:13

Cartea care te ajută! Podcast de vară cu Editura Trei la Radio România Cultural

Trăim într-un mediu stresant, în care suntem tot timpul pe fugă și în care nu mai avem răgazul să ne...

Cartea care te ajută! Podcast de vară cu Editura Trei la Radio România Cultural
„The Magic of The Trumpet”: închiderea stagiunii de jazz la Sala Radio
Produs de Radio România 13 Iunie 2024, 06:00

„The Magic of The Trumpet”: închiderea stagiunii de jazz la Sala Radio

Joi, 13 iunie 2024 (de la 19.00) , BIG BAND-ul RADIO vă invită la un regal muzical dedicat trompetei: „ The Magic of...

„The Magic of The Trumpet”: închiderea stagiunii de jazz la Sala Radio
Târgul de Carte Gaudeamus Radio România - Ediția Buzău 2024, 12 – 16 iunie
Produs de Radio România 10 Iunie 2024, 10:19

Târgul de Carte Gaudeamus Radio România - Ediția Buzău 2024, 12 – 16 iunie

Ediția buzoiană a Târgului de Carte Gaudeamus se reinventează în acest an! Ajunsă pentru a treia oară în...

Târgul de Carte Gaudeamus Radio România - Ediția Buzău 2024, 12 – 16 iunie
Ascultă live

Ascultă live

16:00 - 16:30
RRC Detox
Ascultă live Radio România Cultural
16:05 - 18:00
CA PE ROATE
Ascultă live Radio România Actualităţi
Acum live
Radio România Muzical
Ascultă live Radio România Muzical
16:00 - 16:56
Đóńńęŕ˙ ďĺđĺäŕ÷ŕ 1
Ascultă live Radio România Internaţional 1
Acum live
Radio România Internaţional 2
Ascultă live Radio România Internaţional 2
Acum live
Radio România Internaţional 3
Ascultă live Radio România Internaţional 3
Acum live
Radio România 3net
Ascultă live Radio România 3net
Acum live
Radio România Antena Satelor
Ascultă live Radio România Antena Satelor
Acum live
Radio Vacanța Fresh
Ascultă live Radio Vacanța Fresh
Acum live
Radio Vacanța Gold
Ascultă live Radio Vacanța Gold
Acum live
Radio Vacanța Nostalgia
Ascultă live Radio Vacanța Nostalgia
Acum live
Radio România București FM
Ascultă live Radio România București FM
Acum live
Radio România Braşov FM
Ascultă live Radio România Braşov FM
Acum live
Radio România Cluj
Ascultă live Radio România Cluj
Acum live
Radio România Constanța FM
Ascultă live Radio România Constanța FM
Acum live
Radio România Constanța AM
Ascultă live Radio România Constanța AM
Acum live
Radio România Oltenia Craiova
Ascultă live Radio România Oltenia Craiova
Acum live
Radio România Iași
Ascultă live Radio România Iași
Acum live
Radio România Reșița
Ascultă live Radio România Reșița
Acum live
Radio România Tg Mureș
Ascultă live Radio România Tg Mureș
Acum live
Radio România Timișoara FM
Ascultă live Radio România Timișoara FM
Acum live
Radio România Timișoara AM
Ascultă live Radio România Timișoara AM
Acum live
Radio România Arad FM
Ascultă live Radio România Arad FM
Acum live
Radio Chişinău
Ascultă live Radio Chişinău
Acum live
Radio România Tg Mureș în limba maghiară
Ascultă live Radio România Tg Mureș în limba maghiară
Acum live
Radio România Cluj în limba maghiară
Ascultă live Radio România Cluj în limba maghiară
Acum live
Radio eTeatru
Ascultă live Radio eTeatru