Inteligența artificială din telefoanele smart – confidentul din buzunar
20 June 2019
MINDFULNESS – tehnica conștientizării
26 June 2019

Știința în cuvinte potrivite – în direct de la Facultatea de Hidrotehnică a Universității Tehnice de Construcţii din Bucureşti, 24 și 25 iunie a.c.!

De la 13.20 la 14.30, pe toate frecvențele Radio România Cultural şi video pe facebook Radio România Cultural.

Știința în cuvinte potrivite – 25 iunie a.c.

Despre managementul situațiilor de risc semnificative din România vom vorbi în ediția de astăzi, 25 iunie a.c.,  din nou în direct de la Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti!

De la 13.20 la 14.30, pe toate frecvențele Radio România Cultural şi video pe facebook Radio România Cultural!

Ce tipuri de riscuri naturale semnificative există în România? Cum este implicată Universitatea Tehnică de Construcții București în managementul acestor riscuri? Ce priorități legislative și tehnice există în managementul riscurilor? – câteva dintre întrebările la care vom încerca să răspundem astăzi împreună cu invitații noștri:  Prof. univ. dr. ing. Radu-Sorin Văcăreanu, Rector al Universității Tehnice de Construcții București – Expert inginerie seismică,  prof. univ. dr. ing. Radu Drobot, Departamentul de Inginerie Hidrotehnică, specialist în Hidrologie inginerească și Gospodărirea apelor, expert hidrolog,  Prof. univ. dr. ing. Sanda Manea – Departamentul de Geotehnică și Fundații din Facultatea de Hidrotehnică, Președinta Societății Române de Geotehnică și Fundații – Expert alunecări de teren și dr. ing. Ioan Boți, șef de lucrări, Departamentul de Geotehnică și Fundații din Facultatea de Hidrotehnică – Expert RORISK. Realizatori și moderatori Corina Negrea și Dan Manolache.

Luni, 24 iunie a.c., în direct din Departament de Hidraulică şi Protecția Mediului al Facultății de Hidrotehnică, Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti.


O facultate provenită din secția de Hidrotehnică a universității care, anul acesta, împlinește 70 de ani de la înființare! Invitații ediției sunt conf.univ.dr.ing. Alexandru Dimache, decanul Facultății de Hidrotehnică, prof.univ.dr.ing. Radu Drobot, Departamentul de Inginerie Hidrotehnică, specialist în Hidrologie inginerească și Gospodărirea apelor, prof.univ.dr.ing.Gabriel Racovițeanu, Departamentul de Inginerie Hidrotehnică, specialist Alimentări cu apă și Canalizări, prof.univ.dr.ing. Sanda Manea, Departamentul de Geotehnică și Fundații, Președinta Societății Române de Geotehnică și Fundații și prof.univ.dr.ing Virgil Petrescu, Departamentul de Hidraulică și Protecția Mediului, specialist în hidraulică – toate, departamente ale aceleiași Facultăți de Hidrotehnică a Universității Tehnice de Construcţii din Bucureşti. Realizatori şi moderatori Corina Negrea şi Dan Manolache

70 ani de la formarea secției de Hidrotehnică – premergătoare a facultății de Hidrotehnică din epoca modernă

În anul 1948, în urma Reformei în învățământ se înființează Institutul de Construcții București. În anul 1949, în cadrul acestui institut, ia fiinţă Facultatea de Poduri și Construcţii masive, care funcţionează trei ani cu o secţie de Hidrotehnică și una de Poduri. Tot în anul 1949 se înfiinţează secţia de Lucrări Edilitare în cadrul Facultăţii de Drumuri și Lucrări Edilitare.

În anul 1952 secţiile de Hidrotehnică și Lucrări Edilitare formează împreună Facultatea de Hidrotehnică cu două secţii, devenite emblematice: Construcţii Hidrotehnice și Alimentări cu Apă și Canalizări.

În anul 1959 cele două secţii ale Facultăţii de Hidrotehnică fuzionează într-o singură secţie, cu numele Construcţii Hidrotehnice, specializarea pe cele două secţii menţionate făcându-se în ultimul an de studii, prin opţiunea studenţilor.

Între anii 1962 și 1973 în cadrul Facultăţii de Hidrotehnică a funcţionat și secţia de Hidrotehnică Agricolă, care ulterior a devenit Facultatea de Îmbunatăţiri Funciare din cadrul Institutului Agronomic din București.

Marii profesori ai învăţământului hidrotehnic din București au avut o formaţie multilaterală, pe lângă activitatea didactică participând în calitate de proiectanţi, consultanţi sau cercetători la realizarea marilor lucrări și amenajări hidrotehnice care asigură astăzi gospodărirea și exploatarea eficientă a resurselor de apă pe de o parte, confortul și siguranţa populaţiei pe de altă parte: amenajările hidroenergetice de pe râurile interioare Argeș, Olt, Bistriţa etc., Sistemul Hidroenergetic și de Navigaţie Porţile de Fier, sistemele de alimentare cu apă și canalizare din aglomerările urbane, lucrările pentru protecţia împotriva inundaţiilor, amenajările pentru navigaţie etc.

Dintre profesorii de marcă ai facultăţii se amintesc academicianul Cristea Mateescu, eminent specialist în hidraulică și amenajări hidrotehnice, prof. Dumitru Cioc cu realizări remarcabile în mișcarea sub presiune și lovitura de berbec, strălucitul profesor de Construţii Hidrotehnice Radu Prișcu, exemplul și idolul multor generaţii de studenţi, profesorul Petre Trofin care a fost consultant la proiectarea majorităţii captărilor de apă de suprafaţă și subterană din ţară etc.

Începând cu anul universitar 1994-1995, prin Decizia Senatului Institutului de Construcţii București, denumirea oficială a instituţiei a fost modificată în Universitatea Tehnică de Construcţii București (UTCB).

În cadrul Ciclului I, cu durata de 4 ani, pe lângă specializările tradiţionale de Amenajări și Construcţii Hidrotehnice, respectiv de Inginerie Sanitară și Protecţia Mediului (Alimentări cu Apă și Canalizări), există alte două specializări, Ingineria Mediului, respectiv Automatică și Informatică Aplicată.

Ciclul II, de master, cu durata de 2 ani, funcţionează cu specializările Inginerie Hidraulică și Protecția Mediului, Inginerie Geotehnică și Dezvoltare Durabilă.” (text primit prin amabilitatea conf.univ.dr.ing. Alexandru Dimache, decanul Facultății de Hidrotehnică).