Concursul de Interpretare și Concursul de Creație ale Festivalului Național de Romanțe „Crizantema de Aur”, ediția a 52-a
19 May 2019
Opera de Stat din Viena – 150 de ani
19 May 2019

Transience/Efemeritate

Despre Expozitie:

Transience/Efemeritate este un proiect fotografic de durată (4 ani+) realizat prin tehnica intentional camera movement (ICM), ce constă în mișcarea aparatului în diverse moduri în timpul unei expuneri mai îndelungate decât normal. Peste 80.000 de imagini au fost realizate în acest fel, din care a rezultat o bază de date de peste 40.000, dintre care cele mai valoroase au fost selectate.

Transience rezultă din zeci de mii de încercări de a mă apropia de o fotografie picturală realizată cu senzorul aparatului digital, pictură de lumină la propriu, pictură cu imaginea în sine, din urmărirea armoniei liniilor de tușă, născute din mișcare într-un cadru compozițional care trebuie decis ca avînd un început și un sfarșit în acea deplasare a aparatului de fotografiat.

Am dorit să fotografiez realitatea într-un mod în care nu mai pare reală, palpabilă, concretă, ci mai degrabă ca și cum totul ar fi făcut din ceață, particule elementare sau unde de lumină. O fotografie care descrie realitatea într-un fel ne-realist.

*Locațiile incluse în proiect: București, Barcelona, Roma, Kyoto, Paris, Veneția, Parcul Național Retezat, Arboretumul Simeria și altele. Imaginile cuprind tematici precum: orașul, apa, focul, experimental, conceptual, abstract și arhetipuri-personaj, puse în scenă de către fotograf, care de multe ori joacă și rolul de regizor.

*Inovații pornind de la fotografia prin ICM: Poemul Vizual – o alcătuire similară unui film de scurt metraj / video art, insă mai mult decât suma parților lui – imagini fotografice impresioniste legate intr-o curgere neîntreruptă, coloana sonoră (muzică și sound design) și textul care este rostit/recitat în momente cheie; conceptul de aniFoto impresionist.

Despre Autor:

Artist vizual cu activitate în mai multe zone digitale, specializat în fotografie de artă regizată în studio (aranjamente fantastice în stil Ikebana, fotografiate cu lumină artificială), fotografie creativă și fotografie impresionistă, experimentală și abstractă prin tehnica ICM.

În ultimii cinci ani lucrează la proiectul impresionist Transience/Efemeritate, călătorind în diferite orașe și zone din Europa, experimentând și realizând peste 80.000 de imagini doar pentru acest proiect, cu scopul de a transforma realitatea fotografiată în pictură fantastică.

Venind cu o experiență prealabilă în artele vizuale în domeniul graficii 3D și design de peisaj suprarealist, în ultimii ani adaugînd abilități în realizarea de videoclipuri muzicale și filme scurte experimentale, pe lângă creative writing, design audio și narațiune de voce, Daniel Munteanu se apropie tot mai mult de un media artist, care împletește diferite domenii în lucrările sale.

A obținut premii și mențiuni la competiții de fotografie internaționale precum International Color Awards(IPA), Prix de la Photographie Paris, Moscow Photo Awards(MIFA), Tokyo Photo Awards(TIFA), Pollux Gala Awards, ND Photo Awards, Fine Art Photo Awards, Mono Photo Awards. Participă la expoziții de grup în America, Anglia, Spania, expoziții personale în România, Italia și Japonia. Publicat în reviste internaționale defotografie precum Photographize, Silvershotz, Dodho, F-stop, Click-It Magazine, LeMag, Rangefinder, cu selecții în festivaluri de film în țară și străinătate.

Pagina personala:

http://www.moondash.net

Pagina Facebook Moondash:

https://www.facebook.com/MoondashProject/?pnref=lhc

Canal Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCvp8KcI742J1vytyCLx2TAQ?view_as=public

1. Ce înseamna poem vizual? What is a visual poem?

Un poem vizual are o alcătuire similară unui film de scurt metraj și poate intra și in categoria de ‘video art’. El este insă mai mult decât suma parților lui – imagini fotografice impresioniste legate intr-o curgere neîntreruptă, coloana sonoră (muzică și sound design) și textul care este rostit/recitat în momente cheie. În lipsa oricărei din aceste trei parți nu se poate considera atinsă forma de poem vizual.

Poemul vizual are o structură non-narativă si mai degrabă liric-vizuală, după cum sugerează denumirea, el nu își grabește desfașurarea și este prilej de reflecție și de meditație.

————————–

A visual poem has a similar structure to a short film and may belong to the category of video art. Nevertheless, it is more than the sum of its parts – impressionist photographs tied in a uninterupted flow, the sound track (music and sound design) and the text that is recited/read at key moments. In the absence of any of those three parts one can not achieve the form of a visual poem.

The visual poem has a non-narrative structure and more likely lyrical and visual in nature, as the concept suggests, it does not hurry in its unfolding and it is an opportunity for reflection and meditation.

2. Cum creati un poem vizual? How does one create a visual poem?

Modalitatea de lucru pornește de obicei de la o serie de imagini pregătite special, care apoi se împart pe capitole/secțiuni si fiecare secțiune este ordonată intern pentru ca firul imaginilor să ducă ochiul privitorului atât compozițional de la cadru la cadru cât și in mod semnificativ – legătura dintre cadre are un sens si urmarește o poveste, dar în maniera poetică.

De obicei textul (întotdeauna original, al autorului) este ales separat din ‘Jurnal de Luptă’ o carte nepublicată de fragmente de natură spirituală, filosofică și literară, alteori este scris special pentru respectivul poem, cum este cazul seriei de haiku inspirate de vizita mea in Kyoto, pentru poemul ‘Zen Tale. Dupa aceea textul este recitat/rostit și înregistrat în condiții de studio, prelucrat și așezat exact în locurile lăsate goale în compoziția de ansamblu a poemului – ca în niste ferestre sau firide ce așteaptă goale.

Acest proces este uneori reiterant, trecând de la o formă la alta și ajustând imaginea în funcție de muzică sau textul în funcție de imagine.

Narațiunea/voice over are un rol important în atmosfera finală a poemului si este cheia mesajului audio-video. Odată cu al treilea poem, Zen Tale, am realizat și efecte speciale ce dau mai mult dinamism poemului.

—————————————

The workflow usually starts with a specially prepared image series, which then are put into chapters/sections and each section is internally ordered so that the visual flow of the images will guide the eye of the viewer from both a compositional point of view and also to empart meaning – the link between shots has a point and follows a story, though be it in a poetic manner.

Usually, the text (always original, belonging to the author) is separately chosen from ‘Strife journal’, an unpublished book of fragments of a spiritual, philosophic and literary nature, at other times it is specially written for that particular poem, as it is the case with the series of haiku inspired by my visit to Kyoto, for the Zen Tale visual poem. Afterwards the text is recited/spoken and recorded in studio conditions, mixed and placed at precisely the places left empty in the overall composition – as if in some windows or niches that wait vacant.

The narration/voice over has an important role in the final mood of the poem and is the key of the audio-video message. For the third poem, Zen Tale, I have also added special effects that give more dynamism to the piece.

3. Cum alegeti artistii / creativii cu care lucrati în colaborare? How do you chose the artists you collaborate with?

În primul rând trebuie sa existe o rezonanță pe plan spiritual între mine si acel artist, un punct de întâlnire atât ca oameni cât și ca realizări profesionale. Creația acelui artist trebuie măcar parțial să aiba puncte în comun cu substratul meu personal de artist, cu viziunea și sensibilitatea pe care doresc să le transpun într-un poem vizual.

Dupa aceea, o potrivire a stilului respectivului muzician cu ceea ce caut pentru un anume poem în particular.

——————————————–

First of all a resonance on a spiritual level must exist between myself and that artist, a meeting point both between us as human beings and also as professional accomplishments. That artist’s work should have at least partial common ground with my essence as an artist, with the vision and sensibility I want to transmit through a visual poem.

And then, a match between the style of that particular musician with what I am searching for for a particular poem.