Azi la Radio România Cultural: Cu…minte de weekend!
17 January 2021
Teme deschise: Studenți și profesori universitari – versiunea online. Invitați: Conf.dr. Adrian Niculescu și studenta Ana Maria Neagu
18 January 2021

Vocile memoriei: Mateiu I. Caragiale – 85 de ani de la moarte

 

  Este  Matei, cum știm, primul fiu al lui I.L.Caragiale, născut în 1885, dar fiu natural, și lucrul acesta va avea repercusiuni asupra firii omului, dar și  asupra operei mateine. Omul e pentru contemporanii lui un ciudat, iar opera, dacă nu minoră, oricum, o ciudățenie și ea. Îi apăruse în revista Viața românească un grupaj de poezii în 1912, iar în volum publicase o povestire, Remember,  în 1924 și o proză mai amplă în 1929, proză despre care mulți comentatori spun că nu ar fi roman, așa cum subintitula  autorul  Craii de Curtea-Veche.  În Gândirea, revista în care și  cele două proze fuseră tipărite anterior  în foileton, aveau să apară câteva alte fragmente din Sub pecetea tainei. La acestea se adaugă prezența lui Matei,  cu trei dintre poemele lui, în antologia din 1925, alcătuită de Pillat și Perpessicius. La cam atât se rezuma prezența scriitorului printre autorii noștri. O prezență sporadică și cu distanță mare în timp între debutul în revistă și cel editorial. Ceea ce nu-l putea impune între marii creatori ai vremii , în ciuda entuziasmului față de  Crai,  manifestat de Ion Barbu. În plus, nici romanul matein, romanul fiind  genul popular prin excelență, prin care și-ar fi putut câștiga  o audiență mai largă,  nu se încadra prea bine în definiția acceptată  de publicul larg și, cum am spus, chiar de critica epocii. Nici omul nu era dintre cei care atrăgeau simpatia imediat. Vom asculta evocări ale lui Matei Caragiale și analize ale operei autorului la Vocile memoriei.

Emisiunea Vocile memoriei, difuzată duminică 17 ian. 2021. Redactor E. lucan

 

Foto: Wikipedia