Drept de autor: Invitată, Carmen Muşat, critic şi teoretician literar
29 November 2020
REVISTA LITERARĂ RADIO CU ANCA MATEESCU
29 November 2020

Vocile memoriei: Vladimir Streinu

 

Acum o jumătate de veac murea Vladimir Streinu, critic din a treia generație postmaioresciană, o generație despre care Lovinescu spunea că e născută firesc estetică tot  așa cum te naști cu ochi albaștri.  Marele critic îl înregistrează însă pe Streinu ca poet, căci așa apăruse el, la începuturile lui literare,  în paginile Sburătorului. A fost chiar redactor la revista înființată acum mai bine de un secol de Lovinescu.  ”Cu ce aș fi putut asemăna pe tânărul care mi-a intrat în birou acum vreo zece ani – se întreba Loviescu, schițându-i un profil tânărului Streinu  – beduin fără burnuz și cămilă sau tânăr  prinț indian, smead, iluminat, drept ca un prapur, crezând în poezie și în destinele ei?” Vom asculta la Vocile memoriei o evocare a lui Vladimir Streinu semnată de Șerban Cioculescu și o profesiune de credință a celui evocat.