‘ANGLO-LOGOS’ 62 -08 MAI, 2020
8 May 2020
‘ANGLO-LOGOS’ 64 -05 IUNIE, 2020
5 June 2020

‘ANGLO-LOGOS’ 63 -22 MAI, 2020

Credit foto: Arhiva personală SILVIA BLENDEA

-“Elementul-surpriză” în configurarea semnificaţiilor celor mai multe dintre expresiile idiomatice ale limbii engleze, în particular, este cu adevărat remarcabil: cine s-ar aştepta, bunăoară, ca un somn sănătos/ sau zdravăn să aibă drept sursă de inspiraţie un …titirez? Şi totuşi, expresia comparativă, familiară: ‘Sleep like a top‘ este dovada de netăgăduit în acest sens.

-‘Tops‘, sau mai exact:Spinning-tops‘ erau artifacte comune care făceau deliciul jocurilor copilăriei încă din antichitate, un astfel de titirez, originar din Egiptul antic şi datat, cu aproximaţie, în anul 1250 î.e.n. numărându-se, de pildă, printre exponatele faimosului British Museum.

-Tehnic vorbind, odată bine învârtit pe o suprafaţă plană, titirezul (cunoscut şí sub denumirile de “prâsnel” ori “sfârlează”) îşi menţine un balans perfect, antrenat de inerţia mişcării de rotaţie, altfel spus, axul său rămâne în poziţie staţionară: extrapolând la nivelul semnificaţiei de profunzime a acestei simpatice expresii, este ca şi când axul jucăriei ar …”dormitasau ar “somnolá“.

-Expresia ‘sleep like a top‘ are o vechime considerabilă, cel mai timpuriu context cunoscut al utilizării ei fiind unul ilustru, mai precis, un scurt fragment din ediţia din anul 1634 a piesei: ‘The Two Noble Kinsmen’ (“Doi veri de stirpe aleasă”), scrisă de “Bardul din Avon”, William Shakespeare, în colaborare cu confratele său de breaslă, prolificul şi influentul, în epocă, dramaturg englez, John Fletcher /1579-1625/:

 • ‘O for a prick now like a nightingale, to put my breast against, I shall sleep like a top else.’
 • “O, de-aş avea, precum o filomelă, în preajmă-un tufăriş de spini, ca pieptu-n el să-mi sprijinesc şi-n somn adânc să cad.”

 /versiune neoficială de traducere/

-Această expresie comparativă are un sinonim aproape perfect, reprezentat de mai nou intrata în limba engleză: ‘Sleep like a log‘, expresie identică, altminteri, cu cea din limba română: “A dormi (ca un) buştean“…cu varianta non-individualizată:A dormi neîntors“.

-În acest caz, semnificaţia este mult mai transparentă, transferul metaforic de la imobilitatea unui obiect (buştenii foarte masivi, deci greu de urnit) la aceea a unei persoane care doarme profund fiind foarte uşor de intuit.

-Unii lexicologi şi istoriografi sunt de părere că ‘sleep like a log‘ are, mai curând, drept sursă de inspiraţie sunetul ferăstrăului folosit la tăierea buştenilor, asemănător …sforăitului uman.

Credit foto: Arhiva personală SILVIA BLENDEA

-Mica expresie exclamativă: ‘Sleep tight [‘tʌɪt], echivalenta urării noastre: “Somn uşor” se foloseşte pe scară largă în multe dintre ţările vorbitoare de limba engleză, forma ei completă fiind rimată şi cu vădită încărcătură umoristică: ‘Good night, sleep tight, don’t let the bedbugs bite‘ …având corespondent aproximativ de traducere, vehiculat, la noi, cu precădere în limbajul  copiilor:”Noapte bună, somn uşor, vise plăcute, puricii să nu te ciúpe“.

-Elementul generator de controverse lingvistice este adverbul său constitutiv: tight, mai precis, două dintre înţelesurile majore ale acestuia, luate în considerare în scopul determinării provenienţei expresiei.

-Conform uneia dintre interpretări, expresia ar data din vremea când saltelele erau aşezate pe un cadru alcătuit dintr-o reţea de frânghii trainice, care trebuiau foarte bine întinse pentru a împiedica lăsarea patului şi, implicit, disconfortul ocupantului: aceasta, apropo de primele înţelesuri de bază ale adjectivului tight, şi anume:strâns/ încordat/ bine sau tare în sens de:strâns ori solid (legat/ ancorat/ fixat/ grupat, etc)“.

-În realitate, semnificaţia expresiei este configurată în jurul accepţiilor istorice alternative ale acestui adverb cu formă adjectivală, şi anume:adânc/ profund/ liniştit/ netulburat“.

-Este foarte probabil, conform altor specialişti, ca la baza opţiunii pentru tight să se fi aflat criteriul sonorităţii asemănătoare cu substantivul night (“noapte“), rezultând, astfel, urarea rimată, amicală: ‘Good night, sleep tight‘.

-De altfel, sintagma cu forma: ‘tight asleep(“adâncit în somn“, în traducere textuală), folosită în mod curent în secolul al 19-lea –echivalenta sintagmei sound asleepde astăzi– derivă, în mod evident, din accepţiile alternative tocmai semnalate ale adverbului tight. Un exemplu în acest sens figurează în paginile unui roman foarte popular în epocă şi reeditat frecvent la începutul secolului al 20-lea: ‘Elizabeth and Her German Garden’ (“Elizabeth şi grădina ei germană”), operă publicată, pentru prima oară, în anul 1898, a scriitoarei britanice, Elizabeth von Arnim (n. Mary Annette Beauchamp) /1866-1941/:

 • ‘And once, when there was a storm in the night, she complained loudly, and wanted to know why lieber Gott didn’t do the scolding in the daytime, as she had been so tight asleep.’
 • “Şi odată, pe când se porni o vijelie la ceas de noapte, se plânse cu năduf, voind să ştie pentru ce lieber Gott (bunul Dumnezeu) nu iscase furia naturii pe timp de zi, căci ea căzuse într-un somn tare adânc.”

-Urarea ‘sleep tight‘ era, deja, comună în uzanţa lexicală a vorbitorilor de limba engleză din a doua jumătate a secolului al XX-lea şi nu ar fi putut exista un mod mai convingător de “cimentare” a acesteia în mentalul colectiv decât folosirea ei în textul unei piese muzicale compusă şi interpretată de legendarii John Lennon şi Paul McCartney, în perioada de apogeu a “Beatlemaniei”. Este vorba despre melodia: ‘Good Night’, parte a celui de-al nouălea album de studio al nemuritoarei formaţii, intitulat: ‘The White Album’ (iniţial: ‘The Beatles’) şilansat în anul 1968:        

 • ‘Now  it’s  time  to  say  good  night:
  Good  night.  Sleep tight.’
 • “Acum  e  timpul  să  spui  noapte  bună:

Noapte  bună.  Somn  uşor.”

********

Credit foto: Arhiva personală SILVIA BLENDEA

-În folclorul românesc –dar şi, sub alte denumiri, în cel european, precum ‘(The) Sandman‘ /”Omul cu Nisip“/, în spaţiul britanic de cultură–, Moş Ene (“Părintele somnului“) este un venerabil personaj benefic care trece, noapte de noapte, hotarele tărâmului oniric în care vieţuieşte pentru a aduce vise bune copiilor, prin presărarea de nisip fin sau pulbere magică pe pleoapele acestora, de unde şí binecunoscuta expresie aliterativă: “A veni…/ ori a sosi Moş Ene pe la gene“.

-Forma engleză a sintagmei care desemnează tărâmul miraculos al viselor este: ‘The Land of Nod‘ (“Ţinutul Nod“), şi a luat naştere dintr-un foarte interesant şi inspirat joc de cuvinte, care pune în legătură  somnul, sugerat prin verbul prepoziţional: ‘to nod off(“a adormí/ a aţipí/ a moţăí/ a-l fura sau lua somnul“)în varianta substantivală: ‘nodding off– …cu vestitul  ţinut  Nod, la care se face referire în paginile Bibliei.

Credit foto: Arhiva personală SILVIA BLENDEA

 –Nod era, mai degrabă, un spaţiu al exilului chinuitor decât un liman al somnului tihnit. Acest ţinut emblematic, situat la “Răsărit de Eden” (engl: ‘East of Eden‘), menţionat chiar în primul capitol al “Cărţii Cărţilor” (‘Geneza, 4:16’), reprezintă locul surghiunului hărăzit de Dumnezeu lui Cain, în urma cumplitului fratricid –primul din lume– comis de acesta asupra lui Abel, fratele său mezin.

-Denumirea ‘Nod‘ a fost aleasă în mod deliberat, în virtutea faptului că este rădăcina ebraică a verbului “a pribegí” (engl: ‘to wander‘). Or trimiterea este evidentă: căzut în dizgraţie în faţa Creatorului Suprem, lui Cain, fratelui ucigaş de frate îi este sortit de către El să rătăcească, fără niciun ţel, în acest ţinut dezolant al ispăşirii. Toponimul East of Eden –folosit pentru a desemna situarea în spaţiu a unui meleag care nu are, desigur, nicio legătură cu Edenul (Paradisul)– a fost preluat, în limba engleză, cu semnificaţia de: “loc…/  respectiv  stare de mortificare  considerabilă.”

 -Specialiştii semnalează faptul că variante ale ambelor sintagme au fost publicate în versiuni timpurii ale Bibliei, cel mai bine cunoscute în prezent fiind, însă, formele din “Biblia (versiunea biblică a) Regelui James” /’King James Version’/, în cuprinsul capitolului ante-menţionat: ‘Genesis, 4:16’ (“Geneza, 4:16”):

 • ‘And Cain went out from the presence of the Lord, and dwelt in the land of Nod, on the East of Eden.’
 • “Şi s-a dus Cain de la faţa lui Dumnezeu şi a locuit în ţinutul Nod, la Răsărit de Eden.”

-În ipostaza de verb, ‘nod‘ a intrat, cel mai probabil, în vocabularul limbii engleze, în secolul al 14-lea.  Emblematicul poet medieval, Geoffrey Chaucer /1343-1400/ l-a întrebuinţat în ‘The Manciple’s Tale’ (“Povestirea economului”), scrisă în jurul anului 1390, una dintre cele 24 de istorisiri spumoase din cuprinsul capodoperei sale: ‘The Canterbury Tales’ (“Povestirile din Canterbury”):

 • ‘Sirs, what! Dun is in the mire!

Is there no man, then, who, for prayer or hire,

Will wake our comrade who’s so far behind?

A thief might easily rob him and bind.

See how he’s nodding!’

 • “Văléu, fârtaţi! Cumătrul Dun se află la anánghii!

Ci să nu fie, oare, om pe astă lume ce prin rugă, ori năimit cu plată

Să ni-l deştepte pe al nost’ ortac ce-aşa departe cată?

Vreun fur putea-va lesne să-l despoaie şi lege fedeleş,

Căci ia priviţi cum de mai doarme dus!”

/versiune neoficială de traducere/

-Reputatul satirist, eseist, pamfletar politic, poet şi cleric anglo-irlandez, Jonathan Swift /1667-1745/ este considerat de către lexicologi ca fiind deţinătorul paternităţii sintagmei, pe care a inaugurat-o în paginile cărţii sale, intitulată: ‘A Complete Collection of Genteel and Ingenious Conversation’ (“O colecţie completă de conversaţii manierate şi ingenioase”), şi publicată în anul 1738.

-Prin intermediul personajelor acestei opere, scriitorul, recunoscut pentru înzestrarea sa remarcabilă în materie de calambururi, a adus în prim-plan câteva expresii familiare pitoreşti, cu accepţia de: “A se duce…/ ori a merge la culcare“: între ele, cea de faţă, rod al ingenioasei îngemănări dintre un episod de referinţă din Vechiul Testament şi un verb din uzanţa vorbitorilor limbii engleze:

 • ‘I’m going to the Land of Nod.’
 • “Pornesc acum înspre Ţinutul Nod.”

-Proprietarii britanici ai unor reţele actuale de magazine de mobilier şi articole individuale pentru dormitor nu puteau rata şansa fructificării acestei nestemate lexicale pusă în circulaţie de un ilustru conaţional, o adevărată …”mană cerească” sub aspectul strategiilor de marketing: motiv pentru care ‘The Land of Nod‘ a devenit o denumire populară pentru mai multe locaţii comerciale cu acest specific.

Credit foto: Arhiva personală SILVIA BLENDEA