#raportuldegarda.ro
2 October 2018
Premiul Nobel pentru fizică: Arthur Ashkin, Gérard Mourou şi Donna Strickland
2 October 2018

BIOREGIO – Interreg Europe: Modele regionale de economie circulare și cele mai bune tehnologii disponibile pentru fluxuri organice

La Hotel Capitol din București are loc astăzi Conferinta BIOREGIO – Interreg Europe: Modele regionale de economie circulare și cele mai bune tehnologii disponibile pentru fluxuri organice 2017 – 20121 (http://www.icechim-calarasi.ro/index.php/proiecte/bioregio)

Interviu Mihaela Frîncu, directorul filialei Călărași a ICECHIM, Institutul de Cercetare si Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie și Ana Maria Popilian, consilier ICECHIM.

Filiala Călărași a ICEHIM este partener și are în implementare acest proiect din cadrul programului INTERREG Europe.

Al patrulea eveniment interregional BIOREGIO în România la final

Partenerii din cadrul proiectului BIOREGIO şi factorii interesaţi de domeniul bioeconomiei circulare s-au întâlnit pentru a patra oară în România – organizator INCDCP-ICECHIM Filiala Călăraşi, partener de proiect.

Proiectul are ca scop îmbunătățirea politicilor regionale și a transferului tehnologic în ceea ce privește recuperarea fluxurilor organice în vederea valorificării superioare a acestora și utilizării mai eficiente a resurselor, în conformitate cu Planul de Acțiune al UE pentru Economia Circulară COM/2015/0614. Informaţii suplimentare: http://www.interregeurope.eu/bioregio/ #BIOREGIOproject https://icechim-calarasi.ro/index.php/proiecte/bioregio.

Întâlnirea a reprezentat un bun prilej de a promova bunele practici din Regiunea Sud Muntenia privind valorificarea biodeşeurilor, dar şi din celelalte 5 regiuni europene partenere: Finlanda, Slovacia, Franţa, Spania şi Grecia.

În prima zi evenimentul s-a desfăşurat la Hotel capitol din Bucureşti şi a cuprins dezbateri privind Principalele obstacole în dezvoltarea economiei circulare pentru fluxurile organice și posibile modalități de depășire a acestora https://www.interregeurope.eu/bioregio/news/news-article/4091/4th-interregional-event-in-romania-day-1/ .

Ziua a doua a cuprins vizite în teren pentru a prezenta exemple de bună practică din Regiunea Sud Muntenia legate de valorificarea deşeurilor de origine vegetală, a nămolurilor de la staţiile de epurare ape şi a gunoiului de grajd. Participanţii la eveniment au vizitat staţiile de epurare ape uzate S.C. APA CANAL 2000 S.A. din Piteşti şi SEdC Mioveni, Centrul Pilot pentru compostarea nămolului provenit în urma procesului de epurare a apelor menajere de pe raza orașului Mioveni şi Platforma pentru managementul gunoiului de grajd de la Priboieni https://www.interregeurope.eu/bioregio/news/news-article/4102/4th-interregional-event-in-romania-day-2/.

Evenimentul de la începutul lunii octombrie din România a reprezentat o bună ocazie de a beneficia la maxim de prezenţa partenerilor străini din cadrul proiectului BIOREGIO pentru accelerarea procesului de trecere la o utilizare mai extinsă şi mai durabilă a bio-deşeurilor în regiunea Sud-Muntenia şi în România.