Storymania – Victor Babeș, marele absent din panoplia laureților Nobel…
6 December 2016
Medicina viitorului se pregătește la Politehnica
8 December 2016

Cancerul de plămâni diagnosticat în stadiul incipient poate fi invins

Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer alături de Societatea de Medicina Familiei și Societatea Română de Pneumologie a lansat, recent Grupul de lucru pentru reducerea mortalității prin cancer pulmonar, care are ca misiune diseminarea informațiilor referitoare la prvenția și simtomatologia cancerului pulmonar. 

Mihai Erscoiu este unul din supraviețuitorii acestei boli necruțătoare. A fost depistat în stadiul 1B, la un control de rutină, diagnosticat și mai apoi operat. Acum este în afara oricărui pericol, și-a reluat activitatea, dar se duce la fiecare 3 luni  la control.
Un cancer depistat în stadiul unu poate fi anihilat in 90 % din cazuri, dar foarte puțini pacienți vin în acest stadiu.
Grupul nou creat elaborează un document care să vină în sprijinul Ministerului Sănătății pentru implementarea unui program complex de depistare precoce, tratament și monitorizare eficientă a cancerului pulmonar, bazat pe:
  • o strategie a prevenției cancerului pulmonar pe termen scurt, mediu și lung, pe baza unor studii de impact și analize cost-beneficiu, bazate pe o abordare multidisciplinară și statistici relevante;
  • elaborarea unui plan de implementare a strategiei bazat pe adaptarea clară și coerentă a cadrului legislativ;
  • responsabilizarea în primul rând a decidenților, de care depind continuitatea și consecvența strategiei, dar și a comunității, populației și a cadrelor medicale, de care depind rezultatele imediate și de impact ale strategiei;
  • asigurarea și alocarea adecvată a resurselor umane, materiale, de timp, financiare precum și elaborarea de instrumente, metodologii și indicatori specifici;
  • controlul riguros și permanent al utilizării resurselor, respectiv evaluarea periodică a impactului strategiei asupra stării de sănătate a populației.