Pentru prima oară în România se va face studiul norilor
16 May 2017
“D – EMERSYS – Forță de intervenție rapidă în situații de urgență pe fluviul Dunărea”  
17 May 2017

CONFERINȚĂ DE LANSARE A PROIECTELOR ȘTIINȚIFICE DIN CADRUL PROGRAMULUI DE CERCETARE-DEZVOLTARE AL AOSR

ACADEMIA OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ DIN ROMÂNIA CONSIDERĂ CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ UN MIJLOC STRATEGIC DE DEZVOLTARE A ȚĂRII

În data de 15.05.2017, Academia Oamenilor de Știință din România și-a lansat proiectele de cercetare din cadrul Programului de Cercetare-Dezvoltare pe anul 2017. Conferința de lansare a avut loc în Aula AOSR, sub conducerea unui prezidiu format din prof. univ. dr. Adrian Badea, președintele Academiei Oamenilor de Știință din România, Gen. (r) prof. univ. dr. Vasile Cândea, președintele de onoare al AOSR, și prof. univ. dr. Doru-Sabin Delion, vicepreședinte al instituției, și în prezența unui public format din cercetători științifici.

În deschiderea Conferinței, Președintele Adrian Badea a a prezentat Programul de Cercetare-Dezvoltare al AOSR pe anul 2017, subliniind că, prin anvergură și complexitate, acesta marchează un progres semnificativ față de anii anteriori. Conform Președintelui, cercetarea științifică prezintă o importanță prioritară pentru Academiei Oamenilor de Știință din România, ca obiectiv fundamental al misiunii instituționale a AOSR. În condițiile alocării unui buget mai mare pentru cercetare pe anul 2017, Academia Oamenilor de Știință din România va desfășura 17 proiecte de cercetare prin secțiile sale, în care aunt agrenați 42 de cercetători științifici, angajați prin concurs de către AOSR, pe perioadă determinată. Prin proiectele derulate, a precizat profesorul Adrian Badea,  și cu aportul cercetătorilor implicați, instituția intenționează să desfășoare cercetare științifică sub egida excelenței și a competitivității naționale și internaționale, cuantificabilă prin rezultate. În cadrul fiecărui proiect, în funcție de specificul temei, vor fi realizate studii și cercetări, lucrări științifice și volume. Pe parcursul procesului, rezultatele obținute vor fi comunicate de către cercetători în cadrul unor sesiuni și conferințe științifice de profil. O astfel de manifestare o va constitui Sesiunea Științifică de Toamnă a Academiei Oamenilor de Știință din România, care va avea loc, în luna septembrie, la Timișoara.

Proiectele Programului de Cercetare-Dezvoltare pentru anul 2017 al Academiei Oamenilor de Știință din România, desfășurate în cadrul secțiilor instituției, sunt următoarele: Proprietăți fundamentale ale soluțiilor sistemelor diferențiale (Ştiinţe Matematice), Aproximări și alte aplicații ale matematicii în fizică și inginerie (Ştiinţe Matematice, Ştiinţe Fizice), Modelarea migrației radionuclizilor în materiale de beton de la reactorul nuclear de cercetare VV-S IFIN HH cuplată cu spectometrie GAMA (Ştiinţe Fizice), Hidrogenuri compozite cu nanoparticule antimicrobiane; Valorificarea polimerilor termoplastici-reciclați (Ştiinţe Chimice), Evaluarea performanțelor materiale adsorbante de CO2 (Ştiinţe Tehnice), Valorificarea reziduurilor din vinificație ca aditivi alimentari și antioxidanți în industrie (Ştiinţe Agricole, Silvice şi Medicină Veterinară), Modelarea Fuzzy logic pentru optimizarea funcționării sistemelor industriale cu inteligență artificială (Ştiinţe Tehnice), Cercetări privind falsificarea alimentelor, a practicilor alimentare frauduloase și impactul acestora asupra stării de sănătate a populației (Ştiinţe Agricole, Silvice şi Medicină Veterinară), Personalități ale Marii Uniri din 1918 (Ştiinţe Istorice şi Arheologice), Strategii pentru dezvoltarea economiei cunoștințelor în România (Ştiinţe Economice, Juridice, Sociologie), Filosofia științei, a mentalului și a comunicării: cunoaștere, cunoștință, conștiență, mental, ființă dialogică, polifonie, libertate de expresie, semnificație, interpretare (Filosofie, Psihologie, Teologie și Jurnalism), Filosofia dreptului: statul de drept, răspundere juridică, discurs juridic, timpul și ordinea juridică (Ştiinţe Economice, Juridice, Sociologie), România valorilor universale (Filosofie, Psihologie, Teologie și Jurnalism), Biblioteca Digitală pentru Românii de Pretutindeni (Ştiinţa și Tehnologia Informației), Creșterea rezilienței la amenințările hibride prin buna guvernare (Ştiinţe Militare), Influența asimetriei proceselor în actul decizional militar și guvernamental (Ştiinţe Militare).

În cadrul Conferinței de lansare a proiectelor din Programul de Cercetare-Dezvoltare, președintele Academiei Oamenilor de Știință din România, prof. univ. dr. ing. Adrian Badea, a mai declarat: „Proiectele lansate astăzi constituie un portofoliu de cercetare important și substanțial, ca tematică și anvergură științifică. Pentru AOSR, ele prezintă o miză complexă, sub cel puțin trei aspecte. În primul rând, se înscriu în activitatea de cercetare științifică a instituției, în linia misiunii și a vocației Academiei, de la înființarea ei în 1935 până în prezent. Având în vedere cadrul nostru instituțional, potențialul Academiei, resursele umane angrenate în acest program de anvergură, așteptările mele situează proiectele declanșatate acum într-un orizont al excelenței. Un alt aspect al acestui proces îl reprezintă importanța cercetării în lumea de azi. În opinia mea, cercetarea constituie motorul progresului economiei, societății, al statului în ansamblul lui, al Uniunii Europene, dacă extindem perspectiva. Cercetarea științifică oferă soluția dezvoltării durabile într-o lume care pune un accent tot mai puternic pe cunoaștere. La nivel european, vorbim de Strategia Europa 2020, care își propune să realizeze Europa Cunoașterii. În România, cercetarea trebuie să fie, și știm că astfel este asumată de ministerul de resort și de Guvern, ca prioritate a dezvoltării. Cercetarea științifică reprezintă un mijloc strategic de dezvoltare a țării. Luând în considerare potențialul uriaș al României în materie de inteligență, creativitate și capacitate de inovare, șansele de dezvoltare ale țării noastre prin cercetare sunt foarte importante. În ceea ce ne privește ca instituție, prin Programul nostru de cercetare-dezvoltare, prin proiectele pe care le lansăm, prin calitatea și rezultatele acestora, ne propunem să contribuim la progresul cercetării științifice pe plan național și internațional, la acest proces de importanță capitală al dezvoltării. Vorbind de miza Programului, nu în ultimul rând, vreau să mă refer și la șansa pe care proiectele noastre o dau tinerilor cercetători angrenați, cu contract de muncă, în această vastă activitate de cercetare. Este o oportunitate pentru ei, pentru dezvoltarea lor profesională în domeniul cercetării și pentru progresul lor în carieră să se implice în cercetarea de top și să-și demonstreze aptitudinile pentru performanță. Trebuie să încurajăm tinerii cu potențial și să-i implicăm în acest proces de importanță majoră. Este o șansă și pentru ei, dar și pentru România.”