Dimensiunea științifică a artei: Mumia cu părul albastru – ep. 2
5 May 2021
Știința 360 – 6 mai 2021 – Maratonul Vaccinării anti-COVID-19 în București
6 May 2021

Dimensiunea științifică a artei: Studii neinvazive pe obiecte de patrimoniu

Am vorbit în această săptămână despre conservarea și restaurarea a două, foarte importante, exponate muzeale, pe de o parte Psaltirea caligrafiată pe pergament de Anastasie Crimca, cu o vechime de peste 400 de ani, aflată în Muzeul Mănăstirii Dragomirna și pe de altă parte de mumia cu părul albastru de la Complexul Muzeal Astra din Sibiu. Ambele exponate au trecut prin mâine echipei de specialiști de la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Textile și Pielărie. Grupul de studiu pentru patrimoniu condus de Elena Badea a întreprins investigații spectrometrice neinvazive pentru a revela natura materialelor din care sunt alcătuite artefactele, precum și a a cernelurilor, pigmenților și a tuturor celorlate materiale, de la grund până la lianți, folosite pentru realizarea decorațiilor.

Interviu cu Elena Badea coordonatoarea Grupului pentru studiul obiectelor de patrimoniu din cadrul Institutului de Cercetare Dezvoltare pentru Textile și Pielărie

Realizator Mihaela Ghiță