Ciprian Ciuclea – De la ”landscape” la ”lab-scape” ep. 2
8 September 2020
Ciprian Ciuclea – Arta este o modalitate de cunoaștere a lumii – ep. 3
9 September 2020

Performance Situation Room – spațiul în care noile tehnologii media se întâlnesc cu artele performative

Asociația 4Culture a lansat pe website-ul www.4culture.ro instalația performativă digitală realizată în cadrul proiectului Performance Situation Room, co-finanțat de Ministerul Culturii prin programul Acces Online și susținut de Life Long Burning, co-finanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului Europa Creativă.

Performance Situation Room este un spațiu de gândire ce permite performerilor, jucătorilor și publicului să își testeze / aplice abilitățile în mod spontan prin conceperea unor noi formate și scenarii într-un spațiu virtual de joc și experiment.

Când din rutina noastră dispar pe rând spațiul social comun, spațiul profesional public, spațiul cultural viu, reunindu-se într-un spațiu privat unic, ce se întâmplă cu percepția noastră asupra timpului și mediului înconjurător?

Conceptul propus imaginează o nouă posibilă rutină zilnică în care sunt chestionate diferite niveluri ale realității și imaginii în relație cu timpul. La convergența dintre artă și tehnologie, spațiul performativ își dezvoltă noi dimensiuni virtuale accesibile publicului larg prin intermediul unei aplicații web interactive. Performerii și publicul acestora împart același spațiu virtual, explorând noi versiuni de existență temporală.

Această nouă perspectivă vizuală a spațiului digital – ca mediu principal de manifestare artistică în perioada pandemică pe care o traversăm, oferă noi moduri de exprimare și lectură a temelor și abordărilor artistice, iar mai presus de toate, ocazia unor colaborări exploratoare comune. 

(Andreea Căpitănescu, curator)

Credite

Andreea Căpitănescu – curator

Flavia Giurgiu – performer

Ilinca Hărnuț – performer

Geta Corca – performer

Diana Spiridon – performer

Vlad Benescu – performer

Alexandru Mihai – video artist

Diana Păun – visual artist 

Ciprian Făcăeru/ Augmented Space Studios – scenografie virtuală 

Florin Dumitru/ Augmented Space Studios – creative programmer

Dan Făcăeru/ Augmented Space Studios – technical artist

Andrei Raicu – compoziție muzicală & sound design 

Andrei Păun – artist 3D 

Dragomir Cristian  – artist animație 3D 

Chereches Dragos – tehnician MoCap 

Vă invităm să accesați aplicația Performance Situation Room de pe laptop și PC la adresa www.4culture.ro/performance-situation-room/

***

Producător: Asociația 4Culture Co-producție: WASP Studios

Proiect cultural co-finanțat de Ministerul Culturii prin programul Acces Online și Life Long Burning (LLB) – Towards a sustainable Eco-System for Contemporary Dance in Europe, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Europa Creativă.

Parteneri: Augmented Space Agency, Retscan, Retina Film Production

Parteneri media: Radio România Cultural, Modernism, Revista Arta, Zeppelin, Feeder, IQads, România Pozitivă, Designist

www.4culture.ro

www.lifelongburning.eu

www.waspmagazine.com

EN

4Culture Association launched on www.4culture.ro a new performative digitalized installation, realized in the frame of Performance Situation Room, a cultural project co-financed by the Ministry of Culture, through Acces Online Programme and supported by the european network and project Life Long Burning, co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.

Performance Situation Room is a space for reflection, which gives the opportunity to performers, players and to the public to test and apply spontaneously new formats and new scenaries in a virtual space, through games and experimentation.

When all the social, public professional and cultural live spaces are disappearing one by one from our routine, reuniting in a unique private space, what happens to our perception on time and environment?

The proposed concept introduce a new possible scenario by questioning the different levels of reality and the relationship between image representation and time. Situated at the convergence between art and technology, the performative space develops new virtual dimmensions accesible to the general public through an interactive web application. The performers and their audience share the same virtual space, exploring new versions of the temporal existance.

This new visual perspective of the digital space – as the main medium of artistic manifestation in the pandemic period that we are facing, it offers new possible ways of artistic expression and conceptual approach, and above all, the opportunity for common exploratory collaborations.

(Andreea Căpitănescu, curator)

Credite

Andreea Căpitănescu – curator

Flavia Giurgiu – performer

Ilinca Hărnuț – performer

Geta Corca – performer

Diana Spiridon – performer

Vlad Benescu – performer

Alexandru Mihai – video artist

Diana Păun – visual artist 

Ciprian Făcăeru / Augmented Space Studios  – virtual scenography

Florin Dumitru / Augmented Space Studios  – creative programmer

Dan Făcăeru/ Augmented Space Studios  – technical artist

Andrei Raicu – musical composition & sound design

Andrei Păun – 3D artist

Dragomir Cristian  – 3D animation artist

Chereches Dragos – MoCap technician

* Performance Situation Room application can be accesed at www.4culture.ro/performance-situation-room-webapp/, on PC or notebook

***

Producer: Asociația 4Culture Co-production: WASP Studios

Cultural project co-financed by the Ministry of Culture, through Acces Online Programme and supported by Life Long Burning (LLB) – Towards a sustainable Eco-System for Contemporary Dance in Europe, co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.

Partners: Augmented Space Agency, Retscan, Retina Film Production

Media partners: Radio România Cultural, Modernism, Revista Arta, Zeppelin, Feeder, IQads, România Pozitivă, Designist

www.4culture.ro

www.lifelongburning.eu

www.waspmagazine.com