Nanomateriale pentru protecția lemnului
11 December 2019
Buletin Cosmic nr. 53
12 December 2019

Pregătirea în Rezidențiat, liberalizată. 2019, anul în care România pregăteşte cei mai mulţi rezidenţi.

Sursă FOTO: Asociația Medicilor Rezidenți

Ministrul Sănătăţii, Victor Costache, a anunţat, astăzi, că din 2020, rezidenţii se vor pregăti şi în spitalele militare, în spitalele judeţene mari şi în spitalele private.  El a precizat, într-o conferință de presă, că a fost adoptată OUG pentru organizarea și finanțarea rezidențiatului.

Conform documentului, pregătirea în rezidenţiat se va defășura în mod descentralizat, regional, la nivelul centrelor universitare cu facultăţi de medicină, medicină dentară şi farmacie acreditate, prin departamentele de învăţământ postuniversitar medical, medico-dentar şi farmaceutic, inclusiv în cabinete medicale individuale de medicină de familie, precum şi în unităţi sanitare și unități medico-militare ale ministerelor cu reţea sanitară proprie, sau în unităţi sanitare aflate în administrarea unităţilor publice localeDe asemenea, pregătirea în rezidențiat se va putea desfășura și în cadrul unităților sanitare private și în instituțiile de învățământ superior particulare acreditate, care au în structură programe de studii universitare de licență în domeniul medicină, medicină dentară, farmacie, în condițiile îndeplinirii de către acestea a criteriilor și condițiile de pregătire în rezidențiat aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.

Astfel, față de cele 3.960 locuri alocate domeniului medicină generală au fost identificate soluții pentru ca peste 900 tineri, care au obținut punctaj minim de promovare și care nu puteau fi încadrați în sistemul actual de formare aferent medicilor rezidenți să intre, suplimentar, în pregătire.

Pentru a nu exista disfuncționalități în comunicare, între cei promovaţi la Rezidenţiat şi Centrul de Resurse Umane din Sănătatea Publică, unitatea aflată în subordinea MS şi care se ocupă de repartizarea pe specialităţi a noilor medici rezidenţi, se va forma un grup suport. Acesta va fi alcatuit din reprezentanți ai MS și reprezentanţii celor admişi, astfel încât, părţile să lucreze împreună și transparent în vederea integrării tuturor celor care au obținut peste 60% din punctajul pe țară, pe domeniu. Suplimentar, MS pune la dispoziţie o adresă de e-mail, special creată pentru cei care doresc consultanţă cu privire la alegerea localui unde îşi vor definitiva pregătirea de specialitate, precum şi un număr special de telefon. La Centru va exista până în luna februarie, anul viitor, un birou dedicat acestor informări şi consultări.

Declarația Ministrului Sănătății, Victor Costache: