“Cazuri clinice pentru biblioteca studentului la medicină”
13 April 2017
Născut în România – Invitat,Marius Stan dr. în chimie
15 April 2017

Tradiția românească a Uniunii Medicale Balcanice

Prof. Pierre Francois Plouin, la cea de a 34-a Saptamana Medicala Balcanica, Bucuresti, octombrie 2016, Academia Romana.

Uniunea Medicală Balcanică (UMB), www.umbalk.org, este o organizaţie medicală internaţională non-guvernamentală, fondată la 24 octombrie 1932 la Bucureşti, având ca scop principal stabilirea de relaţii între medici, stomatologi, farmacişti, alţi oameni de ştiinţă şi impulsionarea cercetărilor ştiinţifice fundamentale în domeniul medical în ţările balcanice.

Această organizaţie a funcţionat fără întrerupere de la momentul înfiinţării ei şi până în zilele noastre. Motto-ul nobil sub care activează UMB este “Santé-Amitié-Paix”.

Fondatorul şi iniţiatorul tuturor colaborărilor UMB a fost Dr. M. Popescu-Buzeu, Secretar General până în anul 1988 şi Preşedinte de onoare al UMB până la moartea sa, în 1988. Din organele de conducere ale UMB au făcut parte, de-a lungul timpului, Prof N. N. Gheorghiu, Prof. Gr. Benetato, Prof. Ion Turai, Prof. C. Gh. Dimitriu, Prof. Ana Aslan, Prof. Th. Burghele, Prof. St. Milcu, Prof. Vasile Cândea, Prof. N. Angelescu,  etc.

Ca forme de lucru, activitatea UMB a fost cuprinsă în Săptămâna Medicală Balcanică, ce se organizează la fiecare doi ani, Zilele Medicale Balcanice, cursuri avansate internaţionale de perfecţionare, reuniuni specializate. În acest sens, UMB a primit un sprijin substanţial din partea Academiei de Medicină a Franţei. Obiectivele UMB constau în identificarea diferenţelor şi a atitudinilor curative şi profilactice regionale, furnizarea de asistenţă calificată procesului de promovare şi sporire a bunelor practici, ce asigură calitatea sănătăţii în aria geografică respectivă, extinderea şi aprofundarea activităţii ştiinţifice, menţinerea parteneriatului activ între organizaţiile membre, cultivarea unui spirit medical umanist şi umanitar. Membrii UMB sunt medici, farmacişti, biologi, chimişti din România, Grecia, Republica Moldova, Bulgaria, Serbia, Albania, Cipru, Turcia, FYR Macedonia. Prima Săptămâna Medicală Balcanică a vut loc în Grecia, la Atena, în 1932, la care au participat din partea României Prof J. Combiescu, Dr. A. Cantacuzino şi Dr. Magheru. Următoarea s-a desfăşurat la Belgrad (Serbia), în 1933, cu acest prilej având loc prima reuniune a Consiliului General al UMB. În sfârşit, a 3-a Săptămână Medicală Balcanică a avut loc în 1935, la Bucureşti, unde a apărut şi prima ediţie a “Buletinului Uniunii Medicale Balcanice”, care a inclus statutul UMB, oraganizarea secţiilor naţionale şamd. În 1939, UMB a publicat revista “Archives Balkaniques de Médecine, Chirurgie et leurs specialités”, la editura Masson din Paris, care a fost transformată în “Archives de l’Union Médicale Balkanique” în 1962. Din 1962 această revistă a apărut fără întrerupere până în zilele noastre, actualmente fiind indexată în baze de date internaţionale, având o cotaţie B(+).  Din 1997 numele revistei este “Archives of the Balkan Medical Union”. Ultimul congres al Uniunii Medicale Balcanice a avut loc în octombrie 2016, la Academia Română, Bucureşti. Viitorul congres (a 21-a editie a Zilelor Medicale Balcanice) se va desfăşura în Bulgaria, la Sofia, între 6-8 octombrie 2017.

Actualul Secretar General Internaţional al UMB şi Preşedinte al Secţiei Naţionale Române este Dr. Camelia Diaconu, şef de lucrări la UMF “Carol Davila” Bucureşti, medic internist şi cardiolog la Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti. In luna octombrie 2016, pentru prima dată, dr. Camelia Diaconu a înfiinţat o secţie de studenţi membri ai UMB, implicaţi în activităţi de cercetare ştiinţifică şi publicistică medicală.