Ascultă Radio România Cultural Live

'ANGLO-LOGOS' 36 -11 IAN., 2019

1

11 Ianuarie 2019, 06:00

-Expresia imperativă: 'Keep your chin up' ('chin' = "bărbíe") este atât de comună în uzanţa limbii engleze britanice actuale, încât s-ar putea ca foarte puţini vorbitori nativi -în afară de specialişti, desigur- să cunoască faptul că ea este, de fapt, de origine americană. Şi aceasta, cu atât mai mult cu cât în limba engleză mai există o expresie perfect sinonimă, de data aceasta, britanică get-begét, care implică, însă, o altă parte a feţei umane, şi anume buza superioară(engl: 'upper lip')-: 'Keep a stiff upper lip'. Cele două expresii îmbracă, desigur, şí forma non-imperativă, fiind definite, ca orice alt verb sau expresie verbală, cu ajutorul modului infinitiv, altfel spus: 'to keep one's chin up' (= "a ţine bărbia sus", în traducere textuală), respectiv: 'to keep a stiff upper lip' (= "a ţine buza de sus fermă/ sau rigidă", la fel, în traducere mot-à-mot).

-'Keep your chin up' (şi 'Keep
a stiff upper lip
') semnifică -după
cum reiese şí din traducerea literală, de altfel
-, îndemnul adresat cuiva de a-şi păstra optimismul, gândirea pozitivă,
curajul
sau tăria de caracter în faţa dificultăţilor/ adversităţilor/
obstacolelor/ necazurilor/
ori situaţiilor-limită pe care le are de
înfruntat
.

-Între numeroasele
echivalări din limba română, figurează: "(Ţine) Fruntea... sauCapul sus!/ Curaj! sau Nu-ţi pierde curajul... ori
cumpătul!/ Nu te lăsa (doborât)!/ Ţine-ţi firea!
sauNu te pierde cu firea!/
Ţine-te bine!/ Nu dezarma!/ Fii tare!/ Nu deznădăjdui!
/ Nu te descuraja!/ ori
Nu te da bătut!
"

-Prima
întrebuinţare a expresiei a fost descoperită de specialişti într-un articol
redactat cu o doză umoristică bine temperată şi apărut în luna octombrie a
anului 1900, în paginile publicaţiei: 'The
Evening Democrat'
, din statul american, Pennsylvania, sub titlul: 'Epigrams Upon the Health-giving Qualities
of Mirth' ('Epigrame despre virtuţile dătătoare de sănătate ale
bunei-dispoziţii')
:

* 'Keep your chin up! Don't take
your troubles to bed with you - hang them on a chair with your trousers or drop
them in a glass of water with your teeth.'

* = 'Fruntea sus! Nu te duce la culcare cu
necazurile la purtător - atârnă-le pe-un scaun, lângă pantaloni, sau dă-le
drumul în paharul cu apă în care-ţi ţii proteza.'

*****

-O altă expresie
din uzanţa limbii engleze actuale, şi care lansează, de această dată, un
lăudabil îndemn la împăcare sau
reconciliere
, este: 'Let bygones
be bygones
'. Echivalările din limba română îmbracă formele: "Ce-a fost, a fost/ Să dăm uitării... sau
Să uităm trecutul/ Să uităm ce-a fost/ Să îngropăm trecutul/ Să lăsăm trecutul
în urmă/ Trecutul e trecut/
sau:Să nu dezgropăm morţii".

-În secolul al
15-lea, termenul 'bygone'
definea, pur şi simplu, "un lucru
care a trecut/
sau care aparţine trecutului" (engl: 'a
thing that has gone by
')
. Nemuritorul William Shakespeare l-a întrebuinţat, în această accepţie, în
paginile uneia dintre piesele sale romanţate târzii, intitulată: 'The Winter's Tale' ('Poveste de iarnă'),
şi publicată în colecţia scrierilor sale de această factură, din anul 1623:

* 'This
satisfaction, The by-gone-day
proclaym'd, say this to him.'

* = 'Mă veselesc
la gândul zilei ce s-a scurs, aşa
să-i spui.'

~versiune
neoficială de traducere
~

-În timp, 'bygones' au ajuns să desemneze,
în mod specific, atitudini sau
manifestări trecute, cu o conotaţie negativă
, precum certuri sau
animozităţi, resentimente sau ranchiune, etc.
Pastorul presbiterian, teologul şi autorul scoţian, Samuel Rutherford /c.1600-1661/ a consemnat expresia, cu această
încărcătură negativă, în cuprinsul unei scrisori din perioada exilului său în
localitatea Aberdeen, din nord-estul Scoţiei, pe motive de nonconformism faţă
de preceptele şi uzanţele Bisericii Anglicane oficiale. În acea scrisoare din
anul 1636, autorul îşi manifesta regretul faţă de greşelile tinereţii, odată cu
speranţa în mărinimia înţelegerii şi a iertării divine:

* 'Pray that byegones betwixt me and my Lord may be
byegones
.'

* = 'Mă rog ca faptele trecute să nu fie stavilă între
mine şi Domnul meu
.'

-Două dintre
sinonimele, la fel de uzuale în limba engleză, însă mult mai pregnante sub
aspectul reprezentării vizuale, sunt: 'Let
sleeping dogs lie
' (= "
nu trezeşti câinii/
sau dulăii adormiţi"), respectiv: 'Let's bury the hatchet' ( = "/Hai/ să îngropăm securea războiului"), cu varianta non-imperativă:'to bury the hatchet' ("a îngropa securea războiului").

-Un alt sinonim,
poate mai puţin cunoscut în afara spaţiului britanic de cultură, este un vechi
proverb, şi anume: 'Let all things
past, pass
' ("Lasă.../ ori
Să lăsăm toate lucrurile trecute să treacă
"), listat în ediţia din
anul 1562 a culegerii de 'Proverbe'
('Proverbs')
a dramaturgului, poetului şi colecţionarului de proverbe
englez, John Heywood /c.1497-c.1580/.

*****

-'Not worth the candle' este o
expresie idiomatică a cărei conotaţie actuală este lipsa de valoare (engl:'worthlessness'). La origini,
era folosită cu referire la anumite îndeletniciri, ocupaţii sau activităţi atât
de neinteresante, neprofitabile ori
anoste încât, practic, nu meritau efortul de a cumpăra nici măcar o lumânare -şi nici atât, mai multe- la lumina
căreia să fi fost nevoit a lua parte la ele. Şi aceasta cu atât mai mult cu
cât, odinioară, lumânările implicau cheltuieli exorbitante, având în vedere
cantităţile masive de care era nevoie zilnic, odată cu lăsarea întunericului,
pentru iluminarea incintelor.

-În limba
engleză, există mai multe expresii din care transpare regretul de a fi irosit
lumina preţioasă de lumânare. Poate cel mai cunoscut este exemplul oferit de Cap.11, Verset 33 din Evanghelia după Luca
('Luke 11:33'), parte, desigur, şí a 'Versiunii King James' a Evangheliilor:

* 'No man, when
he hath lighted a candle,
putteth it in a secret place, neither under
a bushel
, but on a candlestick, that they which come in may see the
light.'

*
= 'Nimeni n-aprinde o lumânare ca
s-o pună într-un
loc ascuns sau sub
baniţă
; ci o pune
într-un sfeşnic, pentru
ca aceia ce
intră, să vadă
lumina.'

-Aceeaşi
idee se întâlneşte şi în paginile cărţii scriitorului satiric englez, Stephen Gosson /1554-1624/: 'The
ephemerides of Phialo... And a short apologie of The schoole of abuse' ('Calendarul
lui Phialo... Şi o scurtă apologie a şcolii abuzurilor')
, publicată în anul
1579:

* 'I burnt one candle only to seek another,
and lost bothe my time and my
trauell [work].'

* = 'Aprinsei o lumânare doar ca să caut alta,
şi-mi irosíi, astfel, şi vremea, şi truda.'

...ca şi în
cuprinsul manualului pe teme juridice, publicat în anul 1581 şi intitulat: 'Eirenarcha: Or of the Office of the
Justices of Peace' ('Eirenarcha: sau despre atribuţiunile judecătorilor de
pace')
, elaborat de anticarul, autorul de lucrări legislative şi
politicianul englez, William Lambarde /1536-1601/:

* 'I shall but set a Candle in the Sunshine.'

* = 'Am s-aşez
o lumânare în bătaia soarelui.'

-Prima atestare
cunoscută, din limba engleză, a dictonului figurează în volumul publicat în
jurul anului 1690: 'Works' ('Lucrări'),
al omului de stat şi eseistului englez, Sir
William Temple
/1628-1699/:

* 'Perhaps the
Play is not worth the Candle.'

* = 'Pesemne că
piesa nu merită osteneala de-a merge s-o vezi.'

-'Not worth the candle' este, de
fapt, de provenienţă franceză şi
apare în dicţionarul bilingv, de însemnătate istorică: 'A Dictionarie of the French and
English Tongues' ('Un dicţionar al limbilor engleză şi franceză')
, lucrare compilată şi
publicată, în anul 1611, de către reputatul lexicograf englez, Randle Cotgrave, şi unde expresia este listată ca:

* 'Le jeu ne vaut pas la chandelle.' ...("Jocul nu
merită lumânarea
", în traducere textuală
)

-Nu întâmplător,
desigur, Randle Cotgrave a listat expresia în formă franceză, care înglobează,
altminteri, un substantiv nepreluat în
limba engleză
, dar care constituie cheia
unor realităţi istorice -antemenţionate,
la modul general
- şi creditate drept surse
de inspiraţie
, la fel de convingătoare ale expresiei, ...şi anume: 'jeu' (= "joc").

-Aşadar, în
secolul al 16-lea, sălile sau încăperile destinate jocurilor de noroc se
desfăşurau la lumina lumânărilor, obiecte de lux în epocă. Înaintea acestor
runde de jocuri, se obişnuia ca jucătorii să depună, în funcţie de
posibilităţi, sume de bani compensatorii, în scopul acoperirii unui astfel de
iluminat, eminamente costisitor. Dacă, însă, câştigurile rezultate în urma unor
partide cu nivel calitativ sau miză scăzută erau, pe cale de consecinţă,
modeste, nu se puteau amortiza cheltuielile aferente achiziţionării
lumânărilor.

-După cum, o
altă sursă istorică a dictonului este pusă în legătură cu mediul teatral din
secolele XVI-XVIII: astfel, în caz că o anumită reprezentaţie era cotată drept
slabă, neaducând în sala de spectacole decât un număr infim de spectatori, din
nou, cheltuielile efectuate pentru procurarea cantităţii uriaşe de lumânări
necesare iluminării sălii de teatru rămâneau departe de a fi acoperite ...de
unde evoluţia înspre sensul figurat, din prezent, de: "lucru derizoriu, lipsit de valoareşi, implicit, nedemn de atenţie ori interes",
al expresiei 'Not worth the candle'.

Ascultă live

Ascultă live

17:00 - 18:00
GPS Cultural
Ascultă live Radio România Cultural
15:05 - 18:00
Obiectiv, România
Ascultă live Radio România Actualităţi
Acum live
Radio România Muzical
Ascultă live Radio România Muzical
Acum live
Radio România Internaţional
Ascultă live Radio România Internaţional
Acum live
Radio România 3net
Ascultă live Radio România 3net
17:10 - 19:00
FERMIER ÎN ROMÂNIA
Ascultă live Radio România Antena Satelor
Acum live
Radio România București FM
Ascultă live Radio România București FM
Acum live
Radio România Braşov FM
Ascultă live Radio România Braşov FM
Acum live
Radio România Cluj
Ascultă live Radio România Cluj
Acum live
Radio România Constanța
Ascultă live Radio România Constanța
Acum live
Radio România Oltenia Craiova
Ascultă live Radio România Oltenia Craiova
Acum live
Radio România Iași
Ascultă live Radio România Iași
Acum live
Radio România Reșița
Ascultă live Radio România Reșița
Acum live
Radio România Tg Mureș
Ascultă live Radio România Tg Mureș
Acum live
Radio România Timișoara
Ascultă live Radio România Timișoara
Acum live
Radio Chişinău
Ascultă live Radio Chişinău
Acum live
Radio România Tg Mureș
Ascultă live Radio România Tg Mureș
Acum live
Radio România Cluj
Ascultă live Radio România Cluj