Texte şi pretexte: Scriitori în pandemie. Invitat este scriitorul Sergiu Radu Ruba, un artist al cuvîntului consacrat, care a oferit mereu publicului proze pline de imaginaţie susţinute de o stilistică matură şi personală
8 May 2021
Azi la Radio România Cultural: Cu…minte de weekend!
8 May 2021

REConCHILLiant : Daniela Rei Vișan în dialog cu domnul Vasile Zecheru

De la inițierea ca ucenic și până la inițierea cu majuscule, aspirantul parcurge simbolic, drumul sinuos de la ego-ul limitat și vanitos la Sinele transpersonal aflat în centrul Ființei. Lux inens, Centrul cercului, între Echer și Compas. La finele acestui stagiu, aspirantul este încoronat cu statutul de om adevărat , întreg , întregit și astfel, este recunoscut ca atare de către confrați. Apogeul traiectului inițiatic ar trebui să fie iluminarea , această experiență trăită ființial fiind singurul certificat posibil al autenticității statutului de maestru. După tot acest traseu urmează marile misterii, parcursul desăvârșiri, treptele perfecționării maestrului marcând simbolic drumul realizării spirituale în regim inițiatic.”

Vasile Zecheru, Lux inens , Editura Tribuna Cluj Napoca 2017

Fragmentul citat aparține volumului Lux inens, ce cuprinde sinteze, considerații și interpretări inițiatice , subiecte de meditație și tehnici concrete de elevare spirituală. Pornind de la aceasă lucrare am discutat cu domnul Vasile Zecheru despre câteva teme delicate, pe care cei mai mulți dintre noi le tratăm superficial, fără a zăbovi prea mult asupra sensurilor profunde care ne pot îmbogăți ființa.

Sămbătă 8 mai 2021 de la ora 14,30 vă propunem la Radio România Cultural un dialog despre treptele desăvârșirii umane asociate în mod simbolic cu Paștele; vom discuta despre însemnătatea procesului de katharsys ce precede Învierea și mai apoi despre photisys și theosys ce întregesc parcursul uman către asemănarea cu Dumnezeu. Rugăciunea, ascultarea și meditația sunt instrumentele prin care pot fi șlefuite asperitățile ego-ului ce ne tulbură viața.

Conform kinesiologiei, o metodologie elaborată în urmă cu peste patru decenii, conștiința umană a fost cartografiată cu ajutorul unei scale ale cărei valori sunt cuprinse între 1 și 1000. Pe această scală sunt două praguri importante ce marchează conversia sentimentelor și gândurilor umane către nivele de conștiință superioară. Seria corespunzătoare viciilor și a emoțiilor distructive sunt inferioare cifrei 200 și include sentimente de frică, ranchiună, invidie, anxietate, depresie, lene, orgoliu, lăcomie. Între 200 și 600 sunt eșalonate sentimente și gânduri asociate cu recunoștința, bunătatea, smerenia, ascularea, iertarea, curajul, bucuria, împăcarea, vigilența. Aceste trepte elaborate de oamenii de știință au corespondențe apropiate în practica nevoințelor monahale creștine dar și în recomandările sau atenționările maeștrilor spirituali din diverse religii ale lumii. Scopul acestor tehnici de purificare au drept scop ”golirea sufletească”, uciderea ego-ului și descoperirea Sinelui transpersonal prezent în fiecare ființă. Această moarte urmată de înviere este sugerată în diverse mituri ale antichității. Cum anume pot fi intrepretate aceste învățăminte ale umanității, dar mai ales cum le putem corela cu propriul parcurs spiritual , putem afla parcurgând capitolele volumului Lux inens.

Scara melcată este unul din simbolurile îndelung explicate în paginile cărții. Ascensiunea treptată către energiile superioare ale cosmosului este prezentată în mai multe religii și mituri ale lumii. Uneori această ascensiune poate fi însoțită de pericole. Maestrul spiritual este cel care îl ajută pe ucenic să-și dozeze efortul, entuziasmul, să-și concentreze puterile sufletești asupra țelurilor cu adevărat importante. După cum conseamnează domnul Vasile Zecheru în volumul Lux inens, scara melcată poate conduce către LUMINĂ dacă este parcursă cu perseverență, vigilență, în ascultare.

Scara exprimă nu doar ideea de intermediere între cele două lumi cardinale, ci și o ierarhie a valorilor, virtuților, puterilor, stărilor pe care aspirantul le transcende și le cucerește treptat, în timpul înălțării sale. Desigur , urcarea scării este profund transformatorie, în sensul că modifică benefic și ireversibil neurofiziologia creierului, întărește sistemul imunitar, amplifică potențialitatea, înțelegerea realității, discernământul și claritatea mentalului. În mod miraculos, viața celui care se avântă în acest vortex al dezvoltării spirituale va căpăta un sens. Totuși, în lipsa unei călăuze calificate există pentru aspirant, riscuri considerabile și, în general, o probabilitate mică de reușită deplină. Un întreprinzător pe cont propriu care nu-și ia depline măsuri de precauție pare a fi un fluturaș imprudent ce se lasă nepermis de mult atras de lumina lămpii și, în consecință, cade doborât, cu aripile pârjolite.”

Ucenicul este novicele care trudește cu asiduitate la șlefuirea pietrei brute în speranța că va fi admis și el, să urce scara cotită. Mai tărziu, această reprezentare simbolică a înălțării a fost revizuită și adăugită căpătând un nou format; așa s-a născut scara cu cincisprezece trepte dintre care primele trei sunt urcate de către discipol, următoarele cinci, de către companion, în trimp ce ultimele șapte îi sunt rezervate maestrului. Scara cotită din vechile ritualuri devine acum simbol al întregii ascensiuni pe care aspirantul trebuie să o a parcurgă după acceptarea sa în templu.

Scara cotită este, așadar, instrumentul inițiatic care îl conduce gradual pe candidat către iluminarea spirituală și îi jalonează acestuia calea de la orizontala lumii profane ( labirintul, nivela) către etajul superior unde se află Camera din mijloc, locul binecuvântat în care maestrul primește , în final, răsplata pentru toată truda sa, prin aceea că îi este revelat , în mod ritualic, Adevărul divin.”

Sâmbătă 8 mai 2021 de la ora 14,30 vă propunem la Radio România Cultural o reîntâlnire cu domnul Vasile Zecheru într-o emisiune realizată de Daniela Rei Vișan.